Tartışma: Birleşik Emek Meclisi

Sol Defter- Haber - 9 Mayıs 2010 - İşçi Gündemi / Teorik Tartışmalar / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Aşağıdaki metin sendika, meslek örgütü, dernek üye ve temsilcilerine; sendikasız işçi ve emekçi meclisleriyle tartışmaya açılmıştır. Geniş katılımlı tartışma-forumlar yoluyla önümüzdeki dönemde yürütülecek sendikal faaliyetler ve işçi mücadeleleri konularında tartışmalar yapılarak, ortak öneriler tespit edilerek, yeni bir sendikal hareketin yapılanması tartışılabilir. Genel çerçeveyi kabul eden herkesin bulunduğu işyerinde, temsilcilikte, sendika şubesinde bu perspektifi tartışarak meclis ilişkileri oluşturması önemlidir.

Birleşik Mücadele İçin: BİRLEŞİK EMEK MECLİSİ

• Sermayeye karşı emek mücadelesini birleştirmek,
• Örgütlülüğü güçlendirmek,
• Toplumsal hayatı emekten yana yeniden inşa etmek, kadınlara ve gençliğe saflarında yer açmak,
• Emek ve meslek örgütlerinde örgüt içi demokrasiyi savunup uygulamak için yeni bir sendikal platform oluşturmaya karar verdik.

Emeğin Ortak Örgütlenmesi temelinde sendikaların ve meslek örgütlerinin yeniden yapılandırılmasını ve kapitalist sisteme karşı Birleşik Mücadeleyi tabandan örgütlemek gerektiğini düşünüyoruz.

Platformumuz öncelikle şeffaflığa ve bir tek ana-belirleyici ilkeye dayanmaktadır: Karar yetkisini üye tabanına teslim etmek.

• Bu ilke platformun varlık gerekçesini izah eder; önündeki görevlerin çerçevesi ve yön vericisidir.
• Bu ilke, platformun sendika ve meslek örgütü üyeleriyle ve sınıfın sendikasız kitlesiyle ilişki tarzını; bu ilişkideki amacını belirler.
• Bu ilke, platformun emek hareketi içindeki, sendika, meslek örgütü ve siyasal grup ve merkezlerle ilişkilerinde temel yol göstericidir.
• Bu ilke, platformun kendi iç ilişkileri, hukuku ve örgütlenme tarzının ana belirleyenidir.
• Bu ilke, emek ve meslek örgütlerinin devletten, sermayeden ve siyasal partilerin özel çıkarlarından bağımsız durması demektir.

Platformun, şimdilik bir tek ortak metni; elinizdeki çağrı ve imza metnidir. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan tüm ortak belgeler, ana ilkede ortaklaşmaktan başkaca ön koşulu olmayan tüm katılımcılarla birlikte üretilecektir. (Nisan 2010)

Birleşik Mücadele İçin
BİRLEŞİK EMEK MECLİSİ

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Birleşik Emek Meclisi / Birleşik Mücadele / sendikalar /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.