Türkan Albayrak, Sendika Hakkı İçin Direniyor…

Sol Defter- Haber - 26 Temmuz 2010 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Türkan Albayrak, Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde taşeron olarak temizlik işlerini yapan Piramit A.Ş.’de çalışan bir temizlik işçisiydi. Tüm taşeron şirketlerde olduğu gibi kendi çalışma koşullarının adaletsizliğine karşı işyerinde çalışan diğer işçilerle sendikal örgütlenme başlattılar. Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş Sendikası’na üye oldular. Üye olduktan sonra ise taşeron şirketin ve hastane başhekimliğinin baskıları, işten atma tehditleri gelmeye başladı.

Tüm bu baskılara karşı işçilere sahip çıkması gereken Sağlık-İş Sendikası ise işçileri yarı yolda bırakmış ve baskılara karşı hiçbir girişimde bulunmamıştır. Sahiplenmediği gibi işçileri tehdit etmiştir.

Taşeron şirket ise Türkan Albayrak’ı işten atarak, bu baskıların en son örneğini göstermiştir. 8 Temmuz günü işten atılan Türkan Albayrak, 17 gündür hastane bahçesinde gece-gündüz direniyor.

Taşeron çalıştırma sisteminin, emekçiler için ne anlama geldiğini her geçen gün yaşananlarla daha somut bir şekilde görüyoruz. Gün geçmiyor ki bir iş cinayeti haberi gelmesin, gün geçmiyor ki işten atılma haberleri gelmesin…

Toplumun tüm kesimlerine yönelik baskı ve sindirme politikalarını n işçi ve emekçilere dönük kısmında ise taşeron çalıştırma sistemi geliyor. Bu politika ile yapılmak istenen ise; emekçileri üç kuruşa, sağlıksız, güvencesiz çalıştırmaktır. AKP iktidarı, emekçilerin değil patronların iktidarı olduğunu çok somut bir biçimde gösteriyor. Çıkartılan tüm yasalar, patronların istekleri doğrultusunda, karlarına daha fazla kar katmaları için çıkartılıyor. Emekçilere düşen pay ise güvencesiz bir yaşam, açlık ve ölüm oluyor.

Bu koşullar altında ise ortaya çıkan direnişler ve grevlerin önemi iki kat daha artıyor. İşçi sınıfı, haklarını, mücadele ederek alabileceğini pratik içerisinde öğreniyor. Direnilerek kazanılacağını görüyor.

Ortaya çıkan bu direnişlerinin ne kadar önemi varsa, bu direnişleri birleştirmenin ve birleşik mücadelenin önemi de o kadar büyüktür. Burjuvazinin topyekûn saldırısına karşı emekçilerin birleşik mücadelesi ile sonuç alınacağı unutulmamalıdır.

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu olarak; direnişinin 17. gününde olan Türkan Albayrak’ın haklı mücadelesini destekliyor ve direnişinin yanında olacağımızı belirtiyoruz.

TÜRKAN ALBAYRAK YALNIZ DEĞİLDİR!

YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI!

HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK!

HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK PLATFORMU

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: İşten çıkarma / Türk-İş /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.