İşten atılmalara Taşeron İşçileri Derneği’nin Cevabı

Sol Defter- Haber - 30 Temmuz 2010 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Halka, Basına ve Kamuoyuna

Son zamanlarda işyerlerimizde baskılar,  işten çıkartmalar artmış ve çalışmaya devam eden işçilerimiz  işten çıkarılmakla tehdit edilmiştir. Bu nedenle  şirket yetkililerinin  keyfi uygulamalarıyla işçilerimiz mağduriyete uğramıştır.

Özellikle yemekhane işçilerimiz günde 12 saat  çalıştırılmakta, yıllık izinleri kullandırılmamaktadır. İşçiler arasında adaletsizlik yaşanmaktadır. İşçilere bu baskıları yapan yemek firması Damgacıoğlu Şirketi’dir Bu şirket basında da yer aldığı gibi 1.800 kg et çalmakla suçlanmıştır. Hem işçilere baskı yapmakta hem de kullanılmayan paketli kahvaltılıkları tekrar tekrar hastalara satarak haksız kazanç elde etmektedir. Yine bu şirket geçtiğimiz günlerde 6 işçimizi haksız yere  işten çıkarmıştır.

Sağlık personelimiz taşeron firmada çalıştırıldıkları için servis aracı sağlanmamaktadır. Yemek hakları ücretli olup genellikle yemedikleri halde her ay otomatik olarak maaşlarından kesilmektedir. Bayan taşeron  işçilerimize çocukları için  kreş hakkı verilmemektedir. Kadrolu emekçilerle aynı işyerinde aynı vardiyada çalıştığımız ve aynı emeği ürettiğimiz halde döner sermayeden pay verilmemektedir.

Radyoloji ünitesinde yoğun radyasyon altında çalışan işçilerimize maruz kaldıkları radyasyon miktarını ölçen dozimetre cihazı verilmemektedir.  Ayrıca bu işçilerimize  şua izni kullandırılmamaktadır.

Tüm bu şartlara rağmen temizlik  işçilerimiz de dâhil olmak üzere yılık izinleri kıdemlerine göre verilmemekte ve verilen izinlere de  resmi günler dâhil edilmektedir. Ayrıca işe gidiş geliş yol ücretlerinde adaletsizlikler yaşanmaktadır.

Biz Taşeron İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak;

–         İşten atılan 6 işçinin derhal işe geri alımlarının yapılmasını,

–         Tehditlerin geri çekilmesini

–         Yasalardan doğan tüm haklarının geri verilmesini

–         Taşeron firmada çalışan sağlık personellerimizin çalışma durumlarına ve vardiyalarına göre servis araçlarından yararlanmasını

–         Yemek paralarının yemeğe gitmedikleri halde otomatik olarak kesilmesinin durdurulmasını

–         Yemeklerin miktarının ve kalitesinin arttırılmasını

–         İşçilerin kıdemlerine göre yıllık izin haklarının bir komisyon oluşturularak verilmesini yıllık izinlerin, işverenlerin tekelinden çıkarılmasını.

–         Mesai ücretlerinin düzenli ve eksiksiz ödenmesini, zorunlu mesailerin kaldırılmasını

–         Bayan işçilerin çocukları için kreş hakkının sağlanmasını

–         Taşeron işçilerine de döner sermayeden adaletli olarak pay verilmesini

–         Radyoloji de  çalışan taşeron işçilerimize şua izinlerinin ve dozimetrelerinin verilmesini

–         Üniversitemizde çalışan tüm personelin çalıştırıldıkları alanlarda hasta ve çalışan güvenliği açısından  ulusal ve uluslar arası sözleşmelerde belirtilen önlemlerin alınmasını  istiyoruz ayrıca açılan ve açılacak olan davaların    takipçisi olduğumuzu buradan tüm kamuoyuna bildiriyoruz.

Taleplerimizle ilgili olarak üniversite yönetimi ve alt işverenin iyi niyet göstermemesi ve gerekli düzenlemeleri yapmaması durumunda eylemlerimiz her geçen gün artarak devam edecektir. Bu basın açıklaması sonunda üniversitede örgütlü bulunan sendika ve sivil toplum örgütleriyle bir toplantı yapılarak  ortak bir eylem kararı alınacak ve tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: işten atılmalar / Taşeron İşçileri Derneği /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.