İstanbul’dan “Yeter” sesi yükseldi

Sol Defter- Haber - 26 Ağustos 2010 - Türkiye / Ulusal Sorun

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

26 Ağustos Perşembe günü Mecidiyeköy Kültür Merkezinde biraraya gelen ve İstanbul’da faaliyet yürüten 368 sendika şubesi, dernek, Demokratik Kitle Örgütü temsilcileri yaptıkları basın açıklamayla Kürt sorununda yaşanan silahlı çatışma ortamına “yeter” dedi.

Basın açıklaması ve imzacı kurumlar aşağıdadır.

YETER!

Bizler; fiziksel, ruhsal, toplumsal ve siyasal bakımdan “iyilik halinde“ yaşayan bir toplum olmak istiyoruz.

On yıllardır süren bu “çatışma” ortamı bizleri fiziksel olarak yıprattı. 40 bin ölüm, büyük bir ekolojik yıkım ve yaşatmaya değil silahlanmaya harcanan milyar dolarlar…

Bu “çatışma” ortamı bizleri ruhsal olarak yıprattı. Öleni ve öldüreni kardeş olan bu topraklardaki bunca cenaze töreni ve yakılan ağıtlar toplumun dokusunda büyük bir tahribat yarattı.

Bu “çatışma” ortamı bizleri “toplumsal” olarak da yıprattı. Saldırganlık ve linç atmosferi yaygınlaşmaya başladı. En temel demokratik etkinliğin dahi bu linç kültürüne muhatap kalabileceği günleri yaşıyoruz.

Bu “çatışma” ortamı bizleri “siyasal” olarak da yıprattı. Yıllardır inkar edilen, askeri operasyonların,  silahların çözemediği, ‘asalım’cıların çözemediği, bu haliyle ‘açılım’cıların da çözemeyeceğinin anlaşıldığı Kürt sorununda çözümsüzlük dayatmasıyla baş başa bırakılıyoruz.

Yeter!

Bizler, bu toplumun aklını ve vicdanını temsil eden tüm güçleri, Kürt sorunundaki ölme ve öldürme kısır döngüsüne yeter demeye çağırıyoruz. Çözümsüzlüğe ve yıkıma karşı aklın ve vicdanın sesini silahlardan daha güçlü bir ses halinde duyurmanın zamanıdır!

Silahları susturmanın, parmakların tetiklerden uzaklaşmasını sağlamanın, çözümü ülke siyasetini yönlendirenlerin inisiyatifine bırakmamanın, yani toplum olarak demokratik ve adil bir çözüm istemenin zamanıdır.

Biz aşağıda imzası olan kurumlar, bu sorunu görüyoruz.  Çözülebilmesi için önce toplumun ortak bir sorununun olduğunu benimsemesi gerektiğini biliyoruz. Çözümün her düzeyde ( sendikasından, meslek odasına, derneğinden siyasi partilerine ve sivil inisiyatiflere kadar) tüm muhataplarıyla tartışılarak bulunabileceğine inanıyoruz.

Bu ülkede yaşayan akıl ve vicdan sahibi herkesi, 26 yıllık çatışmanın yarattığı travma ve toplumsal gerçekliğimizle yüzleşmeye,  birbirimizi anlamaya, acılarımızı paylaşmaya çağırıyoruz. Ve toplumsal birliğimizi inşa etmek üzere birbirimize karşı saygı, kardeşlik, özgürlük, demokrasi, hukuk ve eşitlik temelinde bir araya gelmemiz gerektiğini söylüyoruz.

İstanbul Tabip Odası, Türkiye Barış Meclisi İstanbul Girişimi, KESK İstanbul Şubeler Platformu (28 şubeden oluşuyor), TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (22 Oda şubesinden oluşuyor), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy, Türk-İş/ DERİ-İŞ Sendikası, HALKEVLERİ İstanbul Şubesi, DİSK/ LİMTER-İş, İHD (İnsan Hakları Derneği İstanbul Şb.), Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı), İstanbul Eczacı Odası, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, İstanbul Dişhekimleri Odası, Divriği Kültür Derneği, TÜKO-DER  Genel Merkezi (Tüketici Hakları Derneği), DİSK/Birleşik Metal-İş Genel Merkezi, Üniversite Öğretim Elemanları Derneği, Başak Şehir Diyarbakır Derneği, DİSK/ Dev Sağlık-İş, Anadolu Kültür, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Barış Girişimi, Türk-İş/ Petrol-İş Genel Merkezi, Türk-İş/ Tek-Gıda-iş Genel Merkezi, DİYADER (Din Adamları Yardımlaşma Derneği), Çocuk-Der (Dünya ve Ülkemiz Çocukları Sağlık ve Eğitim Yard. Derneği), Mezopotamya Kültür ve Dayanışma Derneği (Süryaniler Derneği), Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu  (TGDP), DİSK/ Sosyal-İş İstanbul Şubesi, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, DİSK/Emekli-Sen Sendikası Aksaray Şubesi, DİSK/ Basın-İş, DİSK/ Gıda –İş, TODAP(Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Girişimi), Vakit Geldi Platformu, Hala Tanığız Platformu, Diyalog Platformu,         Ev-Ek-Sen (Ev Eksenli Çalışanlar Sendikası), DİSK/ Sine-Sen, DİSK/Genel-İş Sendikası İst.Konut İşçileri Şubesi, ENERJİ-Sen, TEKSTİL-Sen, KA-DER (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği), TÜKO-DER İstanbul Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi, Yakay-Der (Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği), Barış Anneleri, Kürt Enstitüsü, Barış İçin Sanat Girişimi, Adalı Kültür Merkezi, Adıyamanlılar Der., Bingöl Sos.Dernekler Federasyonu  (42 üye dernekten oluşuyor), Gersoyder Kur. Bşk, Kahtalılar Sos.Yar. Dayç ve Kültür Derneği, Esenyurt Adıyaman Derneği, Batman İli İlçesi ve Köyleri Derneği, Batman İli Kozluk İlçesi Tumok Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Batman Bekiranlılar Derneği, Beşiri Derneği, Kozluk Derneği, Batman ve Çevresi Derneği, Hasankeyf Derneği, Bitlis Federasyonu, Bitlis İli Hizan İlçesi Çökekyazı Köyü Derneği, Bitlis İkitelli Derneği, Bağcılar, Bitlis İl Derneği, Bitlis Pendik Derneği, Bitlis İli Başakşehir Derneği, Diyarbakır Derneği, Silvanlılar Eğt. Kültür Yard. Ve Dayn. Derneği, Kulp Derneği, Türk-İş/ Belediye-iş İstanbul 1.nolu şube, Sosyalist Umut Derneği, Öğrenci Kolektifleri, TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar ve Sanat için Vakıf), Düşünce Suçuna’na Karşı Girişimi, Düşün (Düşünceye Özgürlük Derneği), GÖÇ- DER, Bismil  Derneği, Siverek İlçesi Derneği, Cizre Sos. Yard. Derneği, Siirt Eruh Derneği, Van Çataklılar Derneği, Doğu ve Güney Doğu İş Adamları Derneği, Van Gevaş Derneği, Sultan Gazi Van Çatak Derneği, KURTKAV, NUBIHAR, Gebze Bitlisliler Derneği, Muş (Kocamustafapaşa) Derincek Köyü Derneği, Muş Derneği, Van-Gevaş Daldere K.Derneği, Türk-İş/ Belediye-iş İstanbul 2.nolu şube, Türk-İş/ Belediye-iş İstanbul 5.nolu şube, Mardin-Mazıdağ İlçe ve Köy. Derneği, Mardin-Derik Kültür Derneği, Mardin-Midyat–Heleğ Köyü Derneği, Mardin-Midyat -Keferzo Köyü Derneği, Mardin-Kerboran Derneği, Van Gürpınar İlçe ve Köy.Derneği, Başakşehir Van Kültür Derneği, Van Yeşil Gevaş Derneği, Avrupa Yakası Bingöl Derneği, Şahintepe-Şahin-Der, Sultanbeyli Bitlis Hizan Derneği, Bağcılar Hizan Derneği, Hizan İlçesi ve Köyleri Derneği, Din Adamları Derneği, Mezopotamya  Suryani Derneği, Siirt Gebze Darıca Derneği, Öz Siirtliler Derneği, Şirvan Zivzik Derneği, Doğubeyazıt Derneği, Midyatlılar Derneği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), DurDe Girişimi, 78’liler Derneği, Halkevleri Engelli Atölyesi, ASDER (Adaleti Savunanlar Derneği), Mahsus Mahal Derneği, Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği İstanbul, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Sulukule Platformu, TİHV İstanbul Temsilciliği, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, KÜRD-KAV, TUAD, JİNEPS, Mahsuma Derneği, Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği, Yeditepe Kadın Dayanışma Derneği, Sosyal Değişim Derneği, Rewşenbiren, Kurd (Kürt Aydınları Girişimi), TOHAV, Ardahan Damal Kültür Dernekleri Platformu (18 dernekten oluşuyor), Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği (Yüzleşme Derneği), Türk-İş/ Tez-Koop-iş İstanbul 5.nolu şube, Türk-İş/ Haber-iş İstanbul 1.nolu şube, Uçan Süpürge, Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Nü. Kolektif (Bir Sanat Kolektifi), DİSK/Cam Keramik İş Sendikası, Türkiye Homenet (ev-eksenli) Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı), Genç Umut, Newede Dersim Gazetesi, Sacayak Dergisi, KAYY DER ( kuğe, Karakoçan, Adaklı,Yayladere,Yedisu Kültür ve Day.Der, Türkiye Yazarlar Sendikası, KYD (Kadın Yazarlar Derneği), MKM (Mezopotamya Kültür Merkezi), DİSK/Emekli-Sen Beyoğlu Şubesi, Türk-İş/ Deri-iş Tuzla şube, Hak-İş/ Öz Gıda-İş İstanbul 2.nolu şube, Yeşil ve Sol Çalışma Grubu, TAREM, DİSK/Emekli-Sen Kadıköy Şubesi, DİSK/Emekli-Sen  Kartal Şubesi, Alevi Bektaşi  Gençlik Platformu, SED-DER (Sevdilli ve Çevre Köyleri yardımlaşma ve Kültür Derneği), Kürecikliler Derneği, Mayısta Yaşam Kooperatifi Yeni Bosna Şubesi, Tunceli İli Nizamiye ilçesi Büyük Yurt Köyü Derneği, Abdal Köy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başak Kültür ver Sanat Vakfı, Akçayır, Akpınar ve Deveçayır Köyleri Kültür ve Yard. Der. Kadıköy Şubesi, KÖZ Gazetesi, Ardahan Göle Karlıyazı Köyü Derneği, İstanbul Kulplular Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sivas İmralı Derneği, Diyarbakır Milliler Derneği, Örenliler Dayanışma Derneği, Mayısta Yaşam Kooperatifi İstanbul Şubesi, HOÇVAN Dernekleri Federasyonu, Taraf Okuyucuları Derneği, Nebioğlu Köyü Derneği, Hasköy Derneği, Binbaşar Köyü Derneği, Beşiktaş Mucuc  Köyü Derneği, Köprücük Köyü Derneği, Otbiçen  Köyü Derneği, Bayramoğlu Köyü Derneği, Ömerağa Köyü Derneği, Genç siviller, Sol İletişim, Sarıyer Halkevi, Sefaköy Halkevi, Ümraniye Halkevi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Pendik, Mayıs Platformu, Yurttan Kürtçe Sesler Korosu, Tüm Siirtliler Derneği, Tunceliler Derneği Şahintepe, Mardin Merkez Elmabahçe Dirik Mz.Derneği, Şirvan Darkapı Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Gaziosmanpaşa, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Güngören, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kartal, Adıyaman Altınşehir Deneği, Bingöl Demiroluk Köy Derneği, Kars-Ardahan-Iğdır Derneği  Altınşehir, Malatya Pötürge Derneği Başakşehir, Başakşehir Malatya il ve ilçeleri Derneği, Sasonlular Eğitim Yardımlaşma Derneği, Midyatlılar Derneği, Beylikdüzü Halkevi, Çağlayan Halkevi, Esenyurt Halkevi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Maltepe, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Esenler, Eruhlular Derneği, GENÇ-SEN, Lehimli Köyü Derneği, Çobanlı Köyü Derneği, Çalabaş Köyü Derneği, Göleli Köyü  Derneği, Aşağıkurdoğlu Köyü Derneği, Taşlıdere Köyü Derneği, Özalp-Saray İlçeleri Kültür ve dayanışma Derneği, Van gölü ve Çevresi Sosyal Yard. Derneği, Van İli ve İlçeleri Sos. Yard. Ve dayn. Der. Sultanbeyli, Siirt Kurtalan Derneği, Batman ve Çevre İlleri Sos. Yard. Der. (Evren Mahallesi), İkitelli Batmanlılar Derneği, Batmanlılar Der. Çağlayan (Batman İli, İlçeleri ve köyleri Kültür Sos Yard. Der.), İst. Bağcılar Kültürel Gelişim ve Demokrasi derneği, Med kültür sanat derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sultanbeyli, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ümraniye, Erzurum Karayazı Derneği, Bitlis İli Hizanlılar Derneği Sultanbeyli, Batman Eğitim, Kültür ve Araştırma derneği Fatih, Batman İli Hasankeyf İlçesi Karaköyü Yard. ve Day. Der., Gercüş İlçesi Arıca Köyü Der., İstanbul Çıra Kültür ve Sanat Derneği, Diyarbakır Eğ.Kül.Der. Bakırköy, RE-KÜRD, Siirt-Şirvan-Kirazlı Köyü Der. Bağcılar, Van-Özalp-Savatlı Köy. der. G.O.P, Van Dernekleri Federasyonu, Bizim Van Eğitim Kül.Yard. Derneği, Bahçesaray İlçesi ve Köyleri Yard.der., Muş Yard. Der. Küçükçekmece, Muş Yard. Der. Pendik, Siirt Esenyurt Derneği, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), Suruçlular Derneği, Avcılar Halkevi, Bahçelievler Halkevi, SEVDER Sevdilli ve Çevre Köyleri Yar.ve Kül Der., Mayıs ta Yaşam Kooperatifi Yenibosna Şb., Van Balabanlılar Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sultangazi, Gültepe Halkevi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer, Gaziosmanpaşa Halkevi, Şırnak Uludere Derneği, Malatya Pötürge Çevresi Köyleri Derneği Gençlik Platformu, Bitlis İli Mutki İlçesi Meydan Nahiyesi ve Çevre Köyleri der., Mardinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği – Bağcılar, Beykoz Halkevi, Amasya Gümüşhacı İlçesi Beden Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Kürt sorunu /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.