Asistan Hekimler Vatan Caddesi’ni Trafiğe Kapattı

Sol Defter- Haber - 26 Ekim 2010 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi’nin özel bir tıp fakültesi vakfına devri nedeniyle mağdur olan sağlık çalışanları ve asistanlarına ilişkin İstanbul Tabip Odası ve SES Aksaray Şubesi ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lale Tırtıl, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli’nin yanısıra CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacit Yıldız katıldı.

İTO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu tarafından okunan basın açıklamasında,  yıllardır İstanbul halkına bu hastanede hizmet veren 245 asistan hekimin tüm hukuk kuralları ihlal edilerek başka şehirlere şantaj ve tehdit yoluyla sürüldüğünü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 165 yıllık geçmişiyle fakire fukaraya hizmet vermesi için kurulan hastane bugün mütevelli heyetinin AKP Hükümeti’ne yakınlığı ile bilinen iş adamlarınca oluşmuş özel bir tıp fakültesine hangi toplumsal gerekçeyle, kimlere ve ne karşılığı devredildiği soruldu. Ardından İstanbul Tabip Odası’nın hukuk danışmanlarından Av. Meriç Eyüboğlu’nun da katıldığı ve hukuki sürecin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

ASİSTANLAR VATAN CADDESİ’Nİ TRAFİĞE KAPATTI

Toplantı sonrasında çoğunluğunu Asistan Hekimlerin oluşturduğu çok sayıda hekim Vatan Caddesi’ni trafiğe kapattılar. Sık sık “Hastaneler Halkındır Satılamaz” sloganlarının atıldığı eyleme vatandaşlar da destek verdi.

“KİMİN MALINI KİME SATIYORSUNUZ?” “BU DÜNYA SİZE DE KALMAZ! GÖZÜNÜZ DOYSUN! GARİP GUREBANIN HASTANESİNDEN Mİ KAR ETMEK İSTİYORSUNUZ” yazılı dövizleri taşıdıkları gözlenen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nın bu tutumuna boyun eğmeyeceklerini bir defa daha gösterdiler.

http://www.istabip.org.tr/index.php/component/content/article/1611-vakf-gureba-eitim-ve-aratrma-hastanesinde-syan-var.html

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: İTO / sağlıkta dönüşüm programı /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.