Ahmet İnsel EDP sürecinden sonra Sol İletişim’den de ayrıldı

Sol Defter- Haber - 29 Ekim 2010 - Teorik Tartışmalar / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Ahmet İnsel, Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin oluşum sürecinde yer almış, daha sonra partinin kuruluş tarzına itiraz ederek EDP’de yer almayacağını açıklamıştı. Ahmet İnsel, geçtiğimiz günlerde yeni grubu Sol İletişim’den de ayrıldı.

Sol İletişim neydi?

EDP sürecine katılmayan “özgürlükçü sol”cular “Sol İletişim” adıyla faaliyetl yürütüyorlar. EDP ertesinde bazı yeni katılımlarla da genişlediler.

16 Mayıs 2010’da yapılan ilk toplantıya çeşitli illerden 300 kişi katıldı. Toplantının sonucunda EDP’ye katılmama gerekçeleri ve önümüzdeki sürece dair şu tespitler yapılmıştı:

16 Mayıs 2010’da toplantısı sonucunda özgürlükçü, eşitlikçi, demokrat ve dayanışmacı bir sol arayışa devam edilmesi kararı alınmıştır.

Herhangi bir siyasal örgüt aidiyeti olmayanlarla farklı partilerde, farklı örgütlerde yer alan ve bu değerleri paylaşan bireylerin, bu ortak arayışı yürütecekleri bir beraberlik biçimi oluşturmaya davet edildiği toplantıda, bu arayışın yerel girişimler ayağının varlığının önemi vurgulanmıştır.

Bu amaçla, çok daha geniş kesimleri biraraya getirecek bir Türkiye toplantısını 2010 sonbaharında hazırlayacak, bu zaman zarfında bu beraberlik biçimlerinin somut pratiklerde hayata geçirilmesine katkıda bulunacak bir Eşgüdüm Kurulu kurulmuştur.

Bu kurulun amacı, soliletişim internet haberleşme ağını faaliyetinin devam etmesi ve genişlemesini sağlamak; bir tartışma forumunu da içeren bir internet portalını kurmak; 16 Mayıs toplantısında dile getirilenleri yaymak ve daha geniş ve farklı çevrelerin katılımını sağlamak; Türkiye toplantısına kadar, bu arayışın somut girişimlerle hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktır.

Gönüllük esasına göre kurulan Eşgüdüm Kurulunun ayda en az bir kere toplanması ve toplantılarının daha önce soliletişim internet grubunda duyurulması ve isteyen herkesin katılımına açık olması kararı alınmıştır.

Kendini yenileyerek genişleyecek ve Türkiye toplumunu dönüştürecek, farklılıkların beraberliğinden güç alan bir sol arayışın Türkiye buluşmasına bu arayışın önemine inanan herkes davetlidir.

Bu çağrının sonucunda oluşturulan Eşgüdüm Kurulu ve Sol İletişim çevresinin ortak görüşlerini ifade etmek üzere oluşturulan yazı kurulu 23 Ekim’de yapılan Türkiye toplantısına taslak bir metinle geldiler. Kurula sunulan ilkeler metinde “Avrupa Birliği” ve “Başörtüsü yasağının kaldırılması” gibi somut politik konuların dahil edilmiş olması, kurula katılanlar tarafından kabul görmedi.

Bunun üzerine Ahmet İnsel, “genel kuramsal ve pratik değerlendirmelerde aralarında bu kadar fark içeren bir grubun devam etmesi mümkün değil” tespitinde bulundu. Ardından “hayatı biribirimize zehir etmeye de gerek yok” diyerek grup üyeliğine son verdi.

Sol İletişim grubu içinde ilk ayrılık Anayasa Referandumunda alınacak tutum konusunda çıkmıştı. Bu ayrılık fazlaca dillendirilmedi.

Referandumun ertesinde Birikim Dergisi yazarı Ömer Laçiner’in “soldan kopuş”unu ilan etmesiyle, Ahmet İnsel’in Sol İletişim’den ilk toplantıda ayrılması birbirini takip etti. Ahmet İnsel, her politik toplantıda yaşanacak tipteki tartışmaları politik ayrılık için gerekçe göstermesi, Sol İletişim çevresinde ikna edici bulunmadı.

Ahmet İnsel, Birikim Çevresinde yer alan bir yazar ve akademisyen. Bu çevrenin yeni projesini ilan ettiği koşullarda, Sol İletişim içinde politik faaliyetini sürdürmeyi tercih etmediği anlaşılıyor.

Ahmet İnsel’in Birikim Çevresiyle yazarlık dışında yeni bir politik faaliyet içine girip girmeyeceğini, bu faaliyetini ne kadar süreyle devam ettireceğini  önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: EDP / Sol İletişim /

Comments

  1. Levent Mertoğlu diyor ki:

    Kaynağınız her kimse, bir hayli yanlı olmuş. Birikim’de Laçiner’in çıkışıyla kurulmak istenen paralellik uydurma. Ahmet İnsel Türkiye toplantısına, “haydi gideyim de ben buradan ayrılacağımı duyurayım” diye gitmedi. Benim de itiraz ettiğim, eksik bulduğum yanları olan çerçeve metne itirazları olan bir iki kişi, bu itiraz ve eleştirilerini, yazı kuruluna hakir görücü ifadeler kullanarak yıkıcı biçimde yaptılar. Ahmet İnsel’in itiraz ettiği birinci nokta budur. Toplantının sonlarına doğru da, bir kaç “kıdemli ağabey”, yürütme kurulunda görev almak isteyen, “genç ve deneyimsiz” 1-2 adaya, “asıl olan kıdem ve liyakattır” mealinde karşı çıktı ve onları adaylıktan çekilmeye çağırdı. Yani bir tür post kavgası yürüttüler. Benim gibi bir çok insanı ve bu arada Ahmet İnsel’i de hayal kırıklığına uğratan ikinci neden budur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.