Belediye-İş’te Değişim Hareketi ve 2. TEKEL Direnişi

N. Cemal - 9 Kasım 2010 - İşçi Gündemi / Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

2. TEKEL DİRENİŞİ VE

BELEDİYE-İŞ’TE DEMOKRATİK DEĞİŞİM HAREKETİ

Belediye-İş İstanbul Şubelerinin Başkanları

Kongreler ve genel kurullar yaklaştıkça sendikal alanda da hareketlilikler gündeme geliyor. Belediye-İş Sendikası içinde şekillendirilen Demokratik Değişim Hareketi de (DDH) bunlardan biri. DDH, 9.11.2010 tarihinde bir basın açıklaması yaptı ve İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Nihat Atlaş başkanlığında ilkelerini açıklayarak, Belediye-İş Sendikası’nın yönetimine talip olduklarını ilan etti.

Değişim Hareketi…

“Statükocu ve Tek Adamcılığa Karşı Sendikal Değişim, Gelecektir. Belediye İş Sendikası Demokratik Değişim Hareketiyle Değişecektir” başlıklı bir basın açıklamasının okunarak dağıtıldığı toplantıda, “sendikalara egemen olan bürokrasi ve statükocu anlayıştır” denilerek söz konusu değişimin alt yapısı şu cümlelerle özetlendi; “Sendikamız demokrasi mücadelesine kapısını kapatmıştır. Sendikamızın mevcut yönetimi ülke sorunlarına karşı duyarsızdır. Tabanın gücüne güvenmemekte, üyelerini harekete geçirememekte, sorunlara dair yalnızca yazılı açıklamalar yapmakla yetinmekte ve etkisiz konumu kabullenmektedir.

Demokratik Değişim Hareketi yalnızca üyelerinin talep ve sorunlarıyla kendilerini sınırlamamakta, geniş emekçi halkın sorunlarını da kendi sorunları olarak kabul etmektedir. Değişim Hareketimiz ezilen halkların demokratik taleplerini destekler. Sendikasız ve örgütsüz olan asgari ücretle çalışan emekçiler başta olmak üzere halkın ekonomik koşullarının iyileşmesi için, tüm anti-demokratik gelişmelere karşı demokrasi mücadelesinde üyelerinin gücü oranında seferber olacaktır.”

sendikal sorunlar…

Basın açıklaması metninin somut “sendika sorunları” belirlemesi ise şöyle; “Mevcut yönetim sendikamızı tek adamcılıkla yönetmektedir. Sendikamızda tüm kararlar yalnızca genel başkanın keyfi iradesiyle alınmaktadır. Sendika yönetiminde üyelerin söz ve karar hakkı tanınmamakta, tüzüğe uygun şekilde muhalefet eden, eleştiri sunanlara çeşitli baskılar yapılmakta, muhalif şubelerin araçları alınmakta maaşlarını yatırmamakta, demokratik hakkımız ‘iç sorun’ olarak adlandırılmaktadır.”

karar organları yaratmak…

Çözüm vurgusu ise aynen şöyle “somut”lanıyor; “Demokratik Değişim Hareketi yeni bir yönetim anlayışı ile her alanın karar organını yaratacak, yönetim kurulu ise bu kararları uygulayacaktır…”

TEKEL işçileri adına Metin Arslan söz aldı

TEKEL işçileri…

Belediye-İş Sendikası içinde şekillendirilen Demokratik Değişim Hareketinin basın açıklamasına, Tekgıda-İş Genel Merkezi önündeki direnişlerini sürdüren TEKEL işçileri de katıldılar. TEKEL işçilerinin salona girişi bazılarının ilgisini çekerken, bazılarının da kaygılandığı görüldü. Sorular ve konuşmalar bölümünde TEKEL işçileri adına yapılacak konuşma “önce basın mensuplarının sorularını alacağız” denilerek ötelendi. Bunun üzerine, söz alarak kendi basın açıklamalarından bir bölümü hatırlattık; “Demokratik Değişim Hareketi işten çıkarılan işçilerle dayanışmayı en üst seviyede yapacak, direnişleri kendi direnişi olarak kabul edip sahiplenecektir” diyorsunuz. Acaba, Demokratik Değişim Hareketi olarak Tekgıda-İş Genel Merkezi önündeki direnişlerini sürdüren TEKEL işçilerini kaç kez ziyaret ettiniz? Basın açıklamasını sunan İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Nihat Atlaş’ın cevabı ise özetle şu oldu; “İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle gidemedik. Bu gitmeyeceğimiz anlamına gelmez…”

2. TEKEL DİRENİŞİ…

Basın mensuplarının sorularının alınmasından sonra 2. TEKEL direnişini gerçekleştiren işçiler adına Cevizli işçisi Metin Aslan konuştu. “Sizin bu anlattıklarınızın kat be kat fazlasını TEKEL işçileri olarak biz de yaşadık” denilen konuşmada süreç özetlendi ve; “Tekgıda-İş Genel Merkezi önünde bizi polis barikatıyla karşılayanlar kendi sendikacılarımızdı. İlk gün sendika bahçesinde bulunan lüks otomobillerini biz geldikten sonra çekip kaldırdılar. Toplu iş sözleşmesinden doğan alacak farklarımızı sendika bize ödemiyor. Şube seçimlerinde oy kullanma hakkımızı bile engellediler.” denildi. Konuşmanın sonunda ise, geçtiğimiz pazar günü Taksim meydanında TEKEL işçileri adına yapılan basın açıklamasının vurgusu vardı; “4 C’ye ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı ortak bir platform örgütleyelim, birlikte mücadele edelim.” Basın açıklamasının yapıldığı salonun tek sesi ve sloganı da yine TEKEL işçilerinden yükseldi; “Her Yer TEKEL, Her Yer Direniş!”

Bütün bu açıklamalar sırasında Tek Gıda-İş 10 Nolu Şube Başkanının da orda olması ve tek kelime etmemesi, TEKEL işçilerinden uzak durması da dikkat çekti.

“Demokratik Değişim”i de, “Demokratik Açılım”ı da; “Sendika Ağalarına Karşı Anti-Bürokratik Mücadele”yi de TEKEL işçileri başlattı. TEKEL işçileri Tekgıda-İş Genel Merkezi önündeki direnişlerini sürdürüyor ve sınıf dostlarını dayanışmaya bekliyor.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Belediye-İş / Demokratik Değişim Hareketi /

Comments

  1. bibtaş diyor ki:

    Belediye iş ve türk işçi sınıfı bu emek düşmanı soytarıya kaldıysa yandık. Bu değilmiydi ankara miting meydanında bizi aç susuz yüzüstü bırakıp kaçan. hala ne yüzle konuşuyor ya. Bizde nihat altaşın tüm pisliklerini belediye işçilerine duyurmak için ankaraya seçimler varmış, oraya gidecez.

    Tekel işçisi arkadaşlar, bu adam bırakın sizin yanınıza gelmeyi, bizim yanımızda hiç durmadıki. adaymış, beş yıldız otelde açiklıyor. nereden geliyor bu değirmenin suyu. bize gelen yardım paralarını yiyor bu adi nihat altaş. niye gelip bizim yanımızda, işçinin içinde adaylığını açıklayamadı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.