“Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık” – Aziz Çelik

Sol Defter- Haber - 21 Kasım 2010 - İşçi Gündemi / Kitaplık / Teorik Tartışmalar / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Aziz Çelik’in Yeni Kitabı:
VESAYETTEN SİYASETE TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK

Sendikal eğitimci-araştırmacı ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Aziz Çelik’in 1946’dan 1967’ye Türkiye’de sendikacılığın doğuşunu ve gelişimini arşiv belgelerine dayalı olarak kapsamlı bir biçimde anlatan yeni kitabı “Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967)” İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap, siyaset-devlet ilişkileri bağlamında Türkiye’de sendikacılığın gelişimini, sendikacılık-siyaset ilişkilerini, 1940’lı ve 1950’li yıllarda CHP ve DP tarafından oluşturulan sendikal vesayeti ve 1960’lı yıllarda bu vesayetten kurtulma çabalarını ele alıyor.

Bilindiği gibi, ülkemizde emek tarihi yazını genellikle 1960 sonrasından başlatılır. 27 Mayıs öncesindeki emek tarihi ekseriyetle birkaç satırla geçiştirilerek önemsizleştirilir. Her şey, 1961 Anayasası ile gelişmiş gibi gösterilir. Aziz Çelik, bu önemsenmeyen devreyi; kısa süren özgür 1946 sendikacılığını, vesayetçi 1947 sendikacılığını, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’ni ve TÜRK-İŞ’in ilk yıllarını kapsamlı biçimde anlatarak başlıyor kitabına. DİSK’i bir dönüm noktası alarak dikkat çekici bir ayrım yapıyor. 1960 yılına kadar olan dönemi “vesayet sendikacılığı” olarak adlandırıyor, DİSK’in kurulduğu 1967’ye kadar geçen sonraki yılları “vesayetten kopma” olarak nitelendiriyor.

Kitap; ABD, Britanya arşivleri ve Hollanda Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü Arşivi ile Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve TÜSTAV-DİSK arşivi başta olmak üzere güçlü bir arşiv taramasına- kimileri ilk kez yayımlanan özgün belgelere- ve çok sayıda eski sendikacı ile yapılan görüşmelere dayanıyor. Kitap, siyasi ve iktisadi gelişmeleri, bazen kişisel rekabet hikâyelerini ve deneyimin sendikacıları nasıl etkileyip değiştirdiğini bir arada ele alıyor. Uluslararası bağların, antikomünist faaliyetlerin ve milliyetçiliğin yerel ve ulusal siyaseti nasıl etkilediğini irdeliyor. Sendikacıların hangi koşullarda yetişip çalıştığını tartışıyor. Çelik’in çalışması, emek ve sendikacılık tarihi yazını açısından kapsamlı bir döküm ve başvuru kitabı niteliğinde.

Aziz Çelik, Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967), İletişim Yayınları, Kasım 2010, 651 sayfa.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: sendikacılık tarihi / siyaset / vesayet /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.