KESK’li Kadınlardan Çağrı

Sol Defter- Haber - 1 Aralık 2010 - 2011 KESK Kongresine Giderken / İşçi Gündemi / Kadın Hareketi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

KESK Genel Merkezine (27.11.2010)

Biz aşağıda imzası olan KESK üyesi kadınlar; bir süredir sendikamızda dillendirilen Emirali Şimşek ile ilgili taciz iddiasının;

1-      Acilen açıklığa kavuşturulmasını,
2-     ‘Kadının beyanı esastır.’ ilkesinin ilkenin içeriğinde de belirtildiği üzere, iddia sahibi kadının söyledikleri esas alınarak ve tacizle itham edilen erkeğin etmediğini kanıtlaması üzerinden hayata geçirilmesini,
3-     Türkiye kadın hareketinin yıllardır verdiği mücadelenin ürünü olan kazanımlarının şaibe altında bırakılmaksızın, heba edilmeksizin, görmezden gelinmeksizin elde ettiklerine gölge düşmesinin önüne geçilerek kurulların işletilmesini,
4-     Sendikamızın üzerindeki şaibenin biran önce ortadan kaldırılmasını talep ediyor; bununla birlikte bu süreçte ortaya çıkan;
a-     Şube yönetim kurullarının sessizliğini, bilmezden gelişini, üyelerini bilgilendirmekten imtina edişini,
b-     Kadın sorununun, kadın ezilmişliğinin sınıfları, etnik kimlikleri kesen bir sorun olduğunu ve öznesinin bizzat kadınlar olduğunu görmezden gelerek, sorununun grupların siyasi manevralarına alet edilmesini,
c-      Örgütü bir ‘aile’ gibi gören anlayış itibarı ile ‘kol kırılır, yen içinde kalır’ tavrı sergilenmesini,
d-     Ortaya çıkan sorunu önümüzdeki süreçte yaşayacağımız kongreler sürecinden bağımsız ele almayan, alamayan tüm siyasi yapıları kınıyoruz.
Tüm bu tutum ve davranışlar, gerek mağdurun mağduriyetini artıracak olması bakımından, gerekse de sahici bir kadın kurtuluş mücadelesinin bu örgüttte ciddiye alınması bakımından sorun taşımaktadır. Taciz iddialarının yalnızca kadına yönelik işlenmiş bir suç olarak ele alınmasını ve en kısa sürede kurulların işletilerek sonuçlandırılmasını talep ediyoruz.

Ebru Yıldırım
İlkbahar Atılgan
Işın Kucur
Hatice Karabay
Aliye Dülger
Özgül Saki
Habibe Özkılavuzoğlu
Serpil Ocaklı
Nurgün Dikici
Serap Aşık
Tülay Tümen
Mürüvvet Yılmaz
Ekin Kukul
İlter Sayın
Belma Türkmen
Ayşe Panuş

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: KESK / taciz /

Comments

  1. ülkü işsever diyor ki:

    KESK üyesi olarak cinsiyetime bakılmaksızın dilekçeye destek veriyorum. Desteğim bir kadın hareketinin uzantısı değil cinsiyet ayrımcılığına karşı ve cinsiyetler üzerindeki baskının insanlık onuruna aykırı olduğu iddiasıyladır. KESK’liyim… Kimliğimin onurunun iadesini istiyorum.

  2. Saliha Yadigar diyor ki:

    Ben de sizin gibi düşünüyorum ve bu metnin altına imzamı atıyorum. KESK gibi bir kitle örgütünün çalışanına yaptığı haksızlık bir an önce giderilmeli.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.