Taban Hareketi: Yeni Bir Sendikal Hareket İçin…

Taban Hareketi - 12 Aralık 2010 - 2011 KESK Kongresine Giderken / İşçi Gündemi / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

“Taban Hareketi” Hakkında

Taban Hareketi, 2008 KESK kongresinde yaşanan sendikal mücadele, toplumsal muhalefet ve sol siyasettin yerini alan bürokratik, mevkici ve pazarlıkçı bir zihniyete tepki olarak doğmuş ve bir platform olarak sendikal yaşamın içinde var olagelmiştir.  2008 KESK kongresinde kendi grubu içinde yaşanan pazarlıkçı ittifak ilişkilerine itiraz ederek, Sami Evren’in meclis iradesine rağmen aday yapılmasını 43 boş oyla protesto eden KESK delegeleri tarafından başlatılan süreç tüm sendikal yaşam içinde sesine ses katmaya, mücadelesini büyütmeye devam etmektedir.

2009 yılı boyunca kendi grubu içinde “Taban Hareketi” adıyla yeni bir sendikal mücadele için belirlediği ilkeler çerçevesinde açık muhalefetini sürdürmüştür. Grup içi muhalefetin etkisini kırmak üzere KESK ve Eğitim Sen’de iktidar gücünü kullanan zihniyet, bugün KESK’te yaşananlara benzer biçimde 2010 Şubat ayında kendi içinde tasfiyeciliğe yönelmiştir.

Taban Hareketi bileşenleri, Şubat 2009’da yapılan KESK Danışma Kurulunda yayınladığı 50 imzalı bir deklarasyonla bu tasfiyeci eğilimi teşhir etmiştir. Eğitim Sen İstanbul 1 nolu Şube Başkanının görev değişikliği girişimine karşı yapılan bu itiraz yeterli olmamış, KESK ve Eğitim Sen merkezlerindeki iktidarlarını ve siyasi ittifaklarını da kullanarak tasfiye gerçekleşmiştir.

KESK içinde bir sendikal eğilim olarak kurulan Taban Hareketi süreç içinde kamu çalışanları dışında mücadele alanını genişleterek işçi hareketiyle de buluşma noktaları oluşturmuştur.

2010 Mart ayından itibaren “emeğin ortak örgütlenmesi” perspektifiyle esas olarak İstanbul’da yapılan bir dizi tartışma sonucunda, KESK ve emek hareketinin önündeki en büyük tehlikelerden birinin sendikal bürokrasisi olduğu tespit edilmiş ve bürokrasiye, yozlaşmaya karşı mücadelenin işçi sendikaları içindeki bileşenleriyle sürdürülmesi amacına yönelik olarak platform genişletilmiş, çeşitli işçi sendikalarıyla diyalog kurulmuştur.

Ağırlıklı olarak İstanbul’da yürütülen tartışmalarla “işçi-kamu emekçisi” ayrımı yapmaksızın Birleşik Emek Meclisleri oluşturulması ve gelecek döneme dair “ortak örgütlenme” zemini olarak kabul eden bu meclislerin genişletilmesi benimsenmiştir.

Şubat-Mayıs 2010 döneminde KESK’in izlediği TEKEL siyasetinin eleştirisi yapılmış, 4 Şubat ve 26 Mayıs genel grev kararlarının boşa düşürülmesine karşı, tabandan işçilerin mücadele çabalarına destek verilmiştir.

KESK Eğitim Sen içinde başlayan demokratik sendikal hareketin yaratılması çabası, Hava-İş içinde Gökkuşağı Hareketiyle, 2. TEKEL Direnişindeki TEKEL işçileriyle, İstanbul’da Belediye-İş üyesi İtfaiye işçileriyle, Haber-İş içinde Telekom işçileriyle, Tezkoop-İş’te İstanbul 2 nolu şube üyeleriyle buluşarak yoluna büyüyerek ve güçlenerek devam etmektedir.

Taban Hareketi, sendikal hareketin yeniden tabanla buluşmasını, bürokratik zihniyetin yıkılmasını, ittifak değil demokratik örgütlenme ve katılımın esas olduğunu, geri çağırma haklarının geçerli ve denetim mekanizmalarının herkese açıldığını kabul etmekle birlikte,  sürecinin sadece sendikal alanla sınırlı kalınarak çözülemeyeceğini, sendikal alandaki yozlaşmada payı olan sol, sosyalist siyaset içindeki ana eğilimlerle de politik mücadele yürütmenin gerekli olduğuna inanmaktadır. Yeni bir sendikal mücadele yeni bir sosyalist siyasetle birlikte yürütülmek zorundadır. Bu zorunluluğun gereği olarak sendikal mücadelenin tabana yayılması ve politik mücadelesinin işçi sınıfı temelinde özgürlükçü, eşitlikçi bit hatla örülmesi kaçınılmazdır.

Bu ilkeler çerçevesinde kendisini var eden hareket bugün yaşanan sendikal çürümeye, yozlaşmaya karşı tabanı yan yana gelmeye, bir arada mücadele etmeye çağırmaktadır. Demokratik, şeffaf, temiz bir sendika için…

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: taban hareketi /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.