Torba Yasa’ya Karşı DİSK Eylemi

N. Cemal - 20 Ocak 2011 - İşçi Gündemi / Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

DİSK: TORBA YASA’YA KARŞI GENEL DİRENİŞ

Genel direniş…

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından, “Torba Yasa” adıyla meclise gelen yasa tasarısına karşı “Genel Direniş” çağrısı yapıldı.

Şişli den Taksim’e…

20.01.2011 tarihinde saat 12’de DİSK Genel Merkez binası önünde yürüyüş korteji oluşturuldu. Yürüyüş istikameti Taksim Gezi Parkı olarak açıklanmıştı.

“Torba Tasa’yla Haklarımız Çalınıyor, İzin Vermeyeceğiz!” pankartıyla yola çıkan DİSK kortejinden, Şişli-Taksim güzergahı boyunca “Torba Yasa” anlatıldı. Esnafa, taksi şoförlerine, belediye işçilerine yasanın getirdiği yük ve yıkımlar açıklandı.

Öfke ve coşku…

DİSK’in yürüyüş kortejinde Nakliyat-İş ve Genel-İş sendikasına bağlı işçiler ağırlıktaydı. Direnişte bulunan işçilerin öfkesi ve coşkusu ise dikkat çekiciydi.

Türk-İş dayanışmada…

Yürüyüş kolu Taksim’e geldiğinde ve Gezi Paktı’na yöneldiğinde ise, Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve bir gurup Türk-İş üyesi işçi tarafından karşılandılar. Burada dikkati çeken ise Tekgıda-İş ve Türk-Metal sendikalarıydı. Türk-İş’li işçilerin “Yaşasın İşçilerin Birliği” sloganıyla karşılamasına, DİSK’li işçiler de “Yaşasın Sınıf Dayanışması” diyerek karşılık verdiler.

İktidar hedefi…

DİSK’li ve özellikle de direnişte bulunan işçilerin slogan ve dövizleri sadece ekonomik temelli değildi ve iktidarı da hedefine koyuyordu. “Kahrolsun Parababaları Düzeni!”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!” dövizlerine; “Tayip Çuvala İşçiler İktidara!” sloganı eşlik ediyordu.

Sol ve sosyalist kurumlar…

Taksim Gezi Park’ında DİSK tarafından gerçekleştirilen “Torba Yasa”yı protesto eylemine ve “Genel Direniş” çağrısının açıklamasına sol / sosyalist kurum ve partiler tarafından fazlaca bir katılım yoktu. TKP ve DSP’nin bayrakları göze çarpıyordu. DİSK’in, sol / sosyalist kurum ve partilerle “Torba Yasa”ya karşı ortak bir cephenin oluşturulmasına sıcak bakmaması bunda etkiliydi.

Ortak cephe…

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu ile iş ve meslek örgütleri tarafından “Torba Yasa”ya karşı ortak bir cephenin oluşturulması amacıyla forum-toplantı yapılmış ve bir dizi eylem kararı alınmıştı. Kararlar arasında ortak bir cephe-platform oluşturulması da var. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’de Taksim’de yaptığı konuşmanın son bölümünde buna işaret ederek “Öne çıkmak gibi bir derdimiz yok. İş ve meslek örgütlerinin torba yasa’ya karşı oluşturacakları platforma destek veririz. Önemli olan bu cephenin oluşturulmasıdır” dedi.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin konuşmasından bazı bölümler şöyle:

“Emeğin haklarına yönelik yeni bir saldırı dalgası ile karşı karşıyayız. Saldırının adı Torba Yasa. İçeriği karışık. Uzun zamandan bu yana üzerimizde “İstihdam Strateji Belgesi” diye bir heyula dolaşıyor. Adı var kendi yok. Ama kanunlara sızıyor. Torbalara giriyor. Her adımında haklarımızdan bir şey alıp götürüyor. Biz bu heyulayı tanıyoruz. AKP hükümeti, ne zaman istihdam yaratmaktan, işsizlik ile mücadeleden bahsetse, altından sermayedarlara teşvik çıkıyor. Ne zaman işsizlikle mücadeleden bahsetse altından yeni hak gaspları gündeme geliyor. Ne zaman işsizlikle mücadeleden bahsetse altından işsizler için oluşan fonun yağmalanması gündeme geliyor.

AKP hükümetinin işsizlikle mücadele etmek diye bir derdi yok. Sosyal güvenlik sistemini ayakta tutmak diye bir derdi yok. Hükümetin amacı sermayeye yeni kâr alanları açmak, onları daha besili hale getirmektir. Eğer işsizlikle mücadele etmek istiyorlarsa, çalışma sürelerinin kısaltılmasını gündeme getirsinler. Dünya’nın en uzun çalışma sürelerine sahip ülkelerinden biriyiz. Buna karşın en az ücretli izin hakkı bizde. Avrupalı işçiden haftada ortalama 10 saat fazla çalışıyoruz. Kısaltın çalışma sürelerini, bakın patronlar nasıl paşa paşa işçi alıyorlar görün.

AKP hükümeti, işçilerin, emekçilerin haklarını budamanın yolunu, toplumun geniş kesimlerinin beklentileri ile işçi gasplarını aynı yasanın içine koyarak arıyor. Bir yandan vergi affı, öğrenci affı, emekli maaşlarının iyileştirilmesi; diğer yanda ise daha fazla sömürü anlamına gelen esneklik, gençlere güvencesizlik, stajyer ve çırakların ücretlerinde düşüş, taşeronlaştırma, kadrolu çalışanlara sürgün Torba Yasa’nın içinde yan yana. Buna ilave olarak patronlara vergi indirimleri, teşvikler ve destekler de yasanın içinde yer alıyor.

Süslü maddelerin arasında ölümcül tuzaklar var. Gençlerin, işçilerin, kamu emekçilerinin, işsizlerin haklarına yönelik bu saldırıyı durduramazsak, sırada özel istihdam büroları, kıdem tazminatlarımızın kaldırılması, taşeronlaşmayı kolaylaştıracak uygulamalar, asgari ücreti düşürecek bölgesel asgari ücret var.

Yasa çıkarsa, deneme süresi gençler için, 2 aydan 4 aya çıkacak. Deneme süresi için hak talep edilmesi mümkün değil. Yasa çıkarsa, küçük sanayi sitelerini küçük omuzları ile sırtlanan 360 bin resmi çırağın, denetimsizlik nedeni ile hakları yeterince korunamayan 200 bin stajyerin ücretleri düşecek.

Ücretler 146TL’ye kadar düşecek. Bu nasıl bir vicdandır dostlar. Bu nasıl bir vicdandır.

Her ay 9 milyon kişinin yaklaşık 50 TL’lik işveren sigorta payını devlet ödüyor. Sermayedara diyorlar ki, “Sen dur zor duruma düşme, ben devlet olarak sana bu kıyağı yaparım.” Aylık 450 milyon TL kıyak yapılıyor. Buna karşın Aralık ayında işsizlik ödeneğinden 170 bin kişiye sadece 63 milyon TL ödeme yapılmış. İşçiye, işsize gelince kaynak yok. Çünkü artık yardım da parası olana yapılıyor.

Patronlar sosyal güvenlik sistemine katkı vermekten muaf tutulacak. Kaynak ise, yağma Tayyip’in böreği olan İşsizlik Fonu.

Bu yasa çıkarsa; onbinlerce belediye ve il özel idaresi işçisi, Milli Eğitim veya Emniyet teşkilatının taşra teşkilatına sürgün gidecek. Atandığı yerde 5 gün içinde işe başlamazsa işini kaybedecek. İhtiyaç fazlası bildiren belediye 5 yıl boyunca yeni işçi alamayacak. Taşeron ile anlaşacak. Taşeronlaşma yaygınlaşacak.

Şirketler artık daha az kadrolu istihdamı tercih edecek. Sadece ihtiyacı kadar işçi çalıştıracak. Esneklik artacak. Uzaktan, evden, çağrı üzerine çalışma yaygınlaşacak.

Engelliler çalışma yaşamından tecrit edilecek, işyeri denetimleri bakanlık memurlarına devredilerek, yandaşlar için kuralsızlığa daha fazla göz yumulacak.

Kişi kayıt altına alınacak ama kendi cebinden. İşsizlik sigortasından faydalanacak ama kendi cebinden. Emekli olacak ama kendi cebinden. Primi dışarıdan kendi ödeyecek.

Hükümete sesleniyoruz. Yasadan emek alanı ile ilgili düzenlemeleri derhal çıkartın. Torbayı ayıklayın. Bu kirli oyundan vazgeçin.

Aksi halde emekçilerin elleri yakanızdan düşmeyecektir!”

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: DİSK / Torba Yasa /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.