Ondokuzuncu Sorunun Cevabı

Osman Öztürk - 31 Mart 2011 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Genel Sağlık Sigortası (GSS) çıkartılırken…

GSS’yle birlikte sağlık giderek daha fazla paralı hale gelecek… Vatandaş hizmet alabilmek için daha çok para ödemek zorunda kalacak demiş…

Meramımızı anlatabilmek için GSS kısaltmasını da G$$ olarak kullanmıştık.

Çalışma Bakanlığı da “50 Soruda Sosyal Güvenlik Reformu”nu yayınlamış…

On dokuzuncu sırada “Sağlık hizmetlerinin paralı olacağı doğru mu?” diye sormuş…

Ve de cevaplamıştı…

“GSS ile birlikte sağlık hizmetlerinin paralı olacağı doğru değil. Tüm vatandaşlar GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacaktır. Ancak, bugün olduğu gibi ayaktan tedavide kullanılan ilaç ve ortez-protezlerde %10 ila %20 arasında katkı payı alınacaktır. GSS ile katılım payı alınacak yeni bir unsur getirilmemektedir.”

***

Kanuna göre sigortalılar muayene olmak için gittikleri sağlık kurumlarında 2 TL’cik bir katılım payı ödeyeceklerdi…

O kadar.

Ve fakat her nedense, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bu 2 TL’yi beş katına kadar çıkarma yetkisi vermişti, Kanun.

Sebep-i hikmeti GSS’nin yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008’de anlaşıldı.

SGK kendisine verilen yetkiyi hızla kullandı… Muayene ücretlerini devlet hastanelerinde 3, eğitim hastanelerinde 4, üniversite hastanelerinde 6, özel hastanelerde 10 TL’ye çıkardı.

Bu düzenlemesi yargıdan dönüp… Bu arada Torba Yasa’lardan birinde üst sınırı on katına kadar çıkarma yetkisi de alınca…

İki bin dokuz Eylül’ünde yeni bir tarife yayınladı.

Bundan sonra, birinci basamak sağlık kurumlarında muayene olanlar 2, devlet hastanesine gidenler 8, özel hastaneye gidenler de 15 TL katılım payı ödeyeceklerdi.

Birinci basamak için belirlediği 2 TL ücret de yargıdan döndü…

Ancak diğerleri kaldı.

***

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici geçtiğimiz Ocak ayında yazılı bir soru önergesi vermiş…

İki bin dokuz ve iki bin on yıllarında vatandaşların ödedikleri muayene ve ilaç katılım paylarını, SGK’nın prim gelirlerini, toplam sağlık harcamalarını sormuş.

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer de geçen günlerde cevaplamış.

SGK’nın toplam sağlık harcamaları iki bin dokuzda 28 milyar 863 milyon TL iken… Yüzde onun biraz üzerinde bir artışla 32 milyar 80 milyona çıkmış.

Bir önceki yıl 13 milyar 161 TL olan ilaç giderleri neredeyse aynı seviyede kalmış… 13 milyar 468 milyar TL olmuş.

Buna ilaç maliyetlerindeki düşüş de eklenince… Vatandaşların ilaç için ödedikleri katılım payları 441 milyondan 353 milyona düşmüş.

Buna karşın…

Tedavi giderleri yüzde yirmi artarak 15 milyar 129 milyondan 18 milyar 150 milyona ulaşmış.

***

Peki, vatandaşların muayene için ödedikleri katılım payları ne olmuş derseniz…

Çalışma Bakanı aynen şöyle cevap vermiş…

“GSS kapsamındaki vatandaşlarımızın hastanelere ödedikleri katılım payı tutarları 2009 yılında 466 milyon TL, 2010 yılında ise 1 milyar 377 milyon TL’dir.”

***

Dikkatinizi çekerim…

Turpun asıl büyüğünden, özel hastanelerdeki ilave ücretlerden değil… Çoğunlukla maaştan kesildiği için kimsenin pek fark etmediği muayene katılım paylarından bahsediyoruz.

Bir yıl içinde 911 milyon TL, iki kat artmış… Üçe katlanmış, yani.

İşte size on dokuzuncu sorunun cevabı.

BirGün – 30.03.2011

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: GSS / sağlıkta dönüşüm programı / sağlıkta özelleştirme /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.