1 Mayıs Kürsüsü Gerçek Sahiplerine!

N. Cemal - 12 Nisan 2011 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

1 MAYIS KÜRSÜSÜ GERÇEK SAHİPLERİNE!

İŞÇİLER, İŞSİZLER, KÜRT HALKI ve KADINLAR TALEPLERİNİ DİLE GETİREBİLMELİDİR!

1 Mayıs’ta Taksim 1 Mayıs Meydanına 1 Milyon kişiyi getirebilmeyi hedefleyen DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un çağrısı üzerine devrimci ve sosyalist güçler bir araya geldiler.

DİSK ve KESK…

11.04.2011 saat 13’de DİSK Genel Merkezinde yapılan toplantıya DİSK ve KESK yöneticileri fiilen başkanlık yaptılar. TTB temsilcisi, 19-20 Nisan grevi hazırlıkları gerekçesiyle toplantıya katılamazken, TMMOB temsilcisi de annesinin cenazesi nedeniyle toplantıda yer alamadı. Alınacak kararlara katılacaklarını bildirdikleri açıklandı. Toplantıya katılacağını söyleyen Türk-İş bölge temsilcisi Faruk Büyükkucak’ın gelmemesine dair bir gerekçenin iletilmediği açıklandı.

Sendikalardan devrimcileri dışlanamaz…

2010 1 Mayısının da değerlendirildiği toplantıda, sol hatta yer alan sendikaların tutumu ve devrimcileri dışlayıcı tavırları eleştiri noktası oldu. Türk-İş, Hak-İş ve Kamu-Sen’le ilişkilerin “emek eksenli” olduğu gerekçeleriyle temel alınarak, 1 Mayıs için bedeller ödeyen devrimcilerin nesneleştirilmeye çalışıldığına vurgular yapıldı ve “bu örgütlerin 1 Mayıs’a dair tutumları bellidir” denildi.

Devrimci 1 Mayıs Platformu adına, sendikaların, meslek örgütlerinin ve devrimcilerin birlikteliğinin önemine değinilerek, 1 Mayıs kürsüsünde devrimcilere söz hakkı verilmelidir denildi. 1 Mayıs alanına devrimcilerle işçilerin kortejlerinin birlikte girmesi  gerekir denilerek, Kamu-Sen gibi sendikaların 1 Mayısın içini boşaltan rollerine dikkat çekildi…

Uluslararası İşçi Dayanışma Derneği – UİD-Der, Devrimci 1 Mayıs Platformu adına vurgulanan hususlara katıldığını belirterek, 2010 1 Mayısı iyi değerlendirilmelidir dedi…

Engelliler Derneği, bu 1 Mayısta biz de varız derken, SODAP ve Spor-Sen tarafından 1 Mayısın ortak örgütlenmesi gerektiğine dikkat çekildi: Alana işçiler ve sosyalistler birlikte girmelidirler denildi…

BDSP adına, önceki vurgulara katılıyoruz denilerek, şu an direnişte olan işçilere kürsüde söz verilmelidir denildi. Devrimci proletarya ise, bu konuları her yıl konuşuyoruz ve sonunda da herkes bildiğini okuyor diyerek, ortak kürsü oluşturulmalıdır denildi…

İşçilerin Sesi adına, 2011 1 Mayısında olduğu gibi 1 Mayıs kürsüsünün ‘zor alımı’na tanıklık etmek istenmiyorsa kürsüde işçilere yer verilmelidir. Güvencesiz çalışma 2011 1 Mayısının ve neredeyse tüm grupların temel konusu ve bilindiği üzere güvencesiz ve kayıtsız çalışanların bir sendikası yok. Onların da kendi alanlarında dernek ve örgütlenmeleri var, herhangi bir çağrı yaptınız mı? diye soruldu. 1 Mayıs 2011’de demir çubuklar ve sopalarla alana gelen Hak-İş ve Kamu-Sen’in canlı tanıkları bu toplantıdalar, o malzemeleri devrimcilere karşı getirdiklerini unutmayalım denildi…

Mücadele Birliği, kürsü işçilere ve devrimcilere ait olmalı diyerek, tertip komitesinde yer almak istediklerini belirtirken, Devrimci İşçi Komiteleri de, kapitalizm karşıtı 1 Mayısa ve ‘dünya emeğin olmalı’ şiarın ön plana çıkmalıdır dedi…

BDP temsilcisi, 2010 1 Mayısında devrimciler, yurtseverler ve kadınlar temsil dışı kaldı ve kürsüde yer alamadı dedi…

TKP adına, bu 1 Mayıs çağrısı problemli denilerek, şu an gelmeyen malum sendikalarla yapılacak 1 Mayıs ile bu bileşenin gerçekleştireceği 1 Mayıs aynı olamaz denildi. DİSK, KESK, TTB ve TMMOB uyarılarak, bu sendikalarla bizim adımıza sizler görüşemezsiniz, onlarla yapılan görüşmelerde biz yer alıp kendimiz tartışmalıyız denildi. Sizin duruşunuza dair değil de onlara dair kuşkularımız var denilerek, 2010 da açığa çıkan tehlikelere dikkat çekişldi…

Halkın Kurtuluş Partisi Taksimin önemine dikkat çekerek, genelde ABD ve AB emperyalizmine, özelde de şeriat tehlikesine vurgu yaparak, Ortadoğu halklarının direnişine vurgu yaptı…

İşçi Mücadele Derneği, ilk kez bu 1 Mayısta pankartımızla yer alacağız diyerek, 1 Mayıs kürsüsüne işçilerin gözüyle bakmalıyız dedi. İşçiler sendikacıları dinlerken kayıtsızlar, direnişteki işçileri ise dikkatle dinliyorlar tespitinde bulunan İşçi Mücadele Derneğinin ardından konuşan Sürekli Devrim Hareketi ise enternasyonalizm vurgusunun önemine dikkatleri çekti…

Divriği Kültür Derneği de Devrimci 1 Mayıs Platformunun değindiklerine katıldığını belirterek, kürsüde sendikalar, işçiler ve devrimciler olmalı dedi…

Halkevleri, 1 Mayısın içini boşaltanlardan uzak duralım diyerek, hazırlıklara dair geç kaldık diyenlere de bir çok alanda mücadele sürüyor dedi…

EMEP, 1 Mayısta Alanlara çağrı yapılmalı, engellilere öncelik verilmeli, işçi-kadın etkisi olmalı diyerek, 1 Mayıs sonrasında da değerlendirme toplantısı yapmalıyız önerisinde bulundu…

ÖDP temsilcisi 1 Milyon hedefini önemsediklerini belirtirken, EHP adına da devrimcilerin ortaklaştıkları sorunların dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi…

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi tarafından anti-kapitalist hattın önemi öne çıkarıldı. Kürsüde işçi bir kadının, direnişçi bir işçinin ve bir Kürt temsilcinin konuşması yeterlidir, sendikalar buna razı olabilir mi diye soruldu…

DİSK adına yapılan sonuç özetlemesinde, her yıl olduğu gibi dört nokta ortaya çıkıyor; 1 Mayısın içeriği, kortejlerin yürüyüşü, organizasyon ve kürsü konuşmaları denildi. Her şeyi birlikte yapmanın mümkün olmadığı ve gurupların kendi özel kampanyalarını yürütmesi gerektiği yinelenerek, birlikte yapılabileceklerin belli olduğu söylendi.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yurtseven ise şunları vurguladı; 1 Mayısta kimler şehit verdi, polis saldırılarına ve gaz bombalarına kimler direndi biz iyi biliyoruz. Zor koşullarda kimlerin yanımızda olduğunu da biliyoruz. Devrimciler karşısında kimseye tercih etmiyoruz. Süreç içinde ise elbetteki yanlışlarımız olmuştur…

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un basına önceden sunduğu 1 Mayıs açıklamasının incelenerek öneriler sunulması belirtilerek, 14 Nisan 2011 saat 11’de Taksim Gezi Parkında bir basın açıklamasına karar verildi.

1 Mayısta 1 Mayıs Alanına, Taleplerimizi Haykırmaya!

Güvenceli İş, Güvenli Gelecek, Mücadeleyle Gelecek!

Özgürlük İşçilerle Gelecek!

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: 1 Mayıs 2011 /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.