YGS’ye Karşı Sürekli Eylem: Başkaldırıyoruz!

Kaya İlhan - 12 Nisan 2011 - Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Nor Zartonk (Yeni Uyanış) (*) çevresinden öğrenciler ile Öğrenci Muhalefeti çevresinin Galatasaray Meydanında birlikte düzenledikleri basın açıklaması,  bugün (Salı) saat 17.00’de gerçekleşti. YGS sistemine “başkaldırı” bir kez daha gündeme taşındı. Açıklamaya Eğitim Sen 8 ‘nolu şube yönetim kurulu üyeleri de destek verdi.

Öğrenciler her Salı saat 17.00’de yapacaklarını ifade ettikleri açıklamalarının ilkinde şu görüşlere yer verdiler:

“Sınavdan önce rakip olmaya zorlanıyor olmamız şimdi birbirimizle omuz omuza olmamıza engel mi?” diye soran öğrenciler “Bu süreçte unutulmamalıdır ki, içi boş adalet kavramıyla kendini ve yandaşlarını kalkındıran iktidar partisi biz öğrencileri mağdur ettiği kadar, ailelerimizi de mağdur etmiştir. Ailelerimizin bizlere iyi bir gelecek sağlayabilme dürtüsüyle hareket edip; kitaplar alıp, dershanelere, okullara gönderebilmek iç in harcadığı maddi ve manevi emek gözardı edilebilir mi?”

“YGS’de yaşanan bu skandal yalnızca öğrencilerin değil öğretmenlerin, işçilerin, sendikacıların, tüm emekçilerin sorunudur. Çünkü yarın bizim, gençlerindir! Çünkü yarının öğretmenleri de, işçileri de,sendikacıları da bizleriz!”

(…) “İlk aşamada YGS iptal edilene kadar her Salı günü burada, aynı saatte mağdurların ortak iradesini ayakta tutmak için dimdik ve taviz vermeden; onlarla ve kendilerine benzeyen sistemleriyle alay etmek için birarada olacağız”

Öğrencilerin açıklamasının ardından Eğitim Sen 8 Nolu Şube Başkanı öğrencileri destekleyen bir konuşma yaptı.

Açıklamayı yapan öğrenci gruplarından Nor Zartonk, Ermeni kökenli öğrencilerin platformu. Ermeni dilince “Yeni Uyanış” anlamına gelen Nor Zartonk, aynı isimdeki web sayfalarında kendileri hakkında şu bilgileri veriyorlar.

Bilgilendirme amacıyla paylaşıyoruz.

(*) Nor Zartonk Nedir?

http://www.norzartonk.org/?page_id=2

Nor Zartonk (Yeni Uyanış); Türkiye Ermeni Toplumu’ndan yola çıkarak, Türkiye halklarının entelektüel gelişimlerini sağlamaları yönünde çalışmalar yapar. İnsanların evrensel ve özgürlükçü değerleri benimsemelerine katkıda bulunur.

Nor Zartonk toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunup toplumsal barış ve huzurun gelişmesinde aktif rol alır. İnsanların gerek yaşadıkları toplumu gerekse yaşadıkları Dünya’yı yorumlamaları yönünde, kendilerini geliştirmelerini sağlayan her türlü projeye destek verir.

Nor Zartonk bireylerin, Eşitlik, Adalet, Demokrasi ve Barışı temel değerler olarak kabul etmesine ve bölge ayrımcılığı yapmaksızın İnsan Haklarının bütün insanların hakkı olarak görülmesine katkıda bulunur.

Nor Zartonk militarizme, cinsiyetçiliğe, homofobiye, ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşıdır.

Nor Zartonk, yaşlıların gençler üzerindeki iktidarı olan gerontokrasiye karşıdır.

Nor Zartonk her türlü bilim, sanat, kültür, eğitim spor faaliyetlerine destek olur ve projeler hazırlar. Imkanları dahilinde organize eder.

Nor Zartonk kendi fikirleri ile uyuşan her oluşum ile işbirliği içine girebilir, projeler geliştirebilir.

Nor Zartonk herkesin kendi kimliğini özgürce ifade edebileceği, özgürce tartışabileceği, toplantı ve projelere katılabileceği bir alandır.

Nor Zartonk herkesin fikrini açıkça beyan edebileceği katılımcı, özgürlükçü bir platformdur.

Nor Zartonk’ta herhangi bir hiyerarşik yapı ve yöneticilik yoktur.

Bu prensipleri kabul eden herkes Nor Zartonk’a katılabilir.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Nor Zartonk / Öğrenci Muhalefeti / YGS /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.