Sağlık Emekçilerinin Grev Programı: 19-20 Nisan

Sol Defter- Haber - 18 Nisan 2011 - İşçi Gündemi / Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak katılımcı diğer meslek odası ve sendikalarla birlikte hazırladığımız İstanbul programını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

19 Nisan 2011 Salı

Öncelikle GöREV pankartlarımız ve önlüklerimizle polikliniklerin önünde toplanıp hastalarımıza bildiri dağıtacak, GöREV etkinliğimizle ilgili konuşmalar yapıp bilgilendireceğiz. Toplanma aşamasında, bir kısım arkadaşımız ise servisleri, ameliyathaneleri, laboratuvarları, poliklinikleri dolaşarak bütün sağlık çalışanlarını eyleme davet edecektir.

Saat 09.00’dan itibaren bütün sağlık çalışanları hastane bahçelerinde toplanacak; hastaların da katılımı sağlanmaya çalışılarak, konuşmalar yapılacak, basın açıklamaları, bildiriler okunacak, yürüyüşler gerçekleştirilecektir.

Sabah İstanbul Tıp Fakültesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde GöREV çadırlarımız kurulacaktır.

19 Nisan Salı günü, G(ö)REV etkinliğinin tüm İstanbul’da başladığını ilan edeceğimiz merkezi basın açıklaması İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki çadırımızın önünde saat 09.00’da gerçekleştirilecektir.

Hastanelerdeki yürüyüşlerin ardından, GöREVin gün boyunca devamı için gerekli önlemler alındıktan sonra saat 12.00’de İstanbul Tıp Fakültesi’nin bahçesinde toplanılacaktır.

Saat 12.15’te İstanbul Tıp Fakültesi’nden yürüyüşe geçilip Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bahçesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Eğitim-Araştırma Hastanesi’nden gelen arkadaşlarımızla buluşulup Haseki Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne yürünecektir. Burada gerçekleştireceğimiz mitingten sonra birimlere dönülecektir.

GöREVdeki ilk günümüzün son etkinliğinde İstanbul’un bütün bölgelerinden gelecek arkadaşlarımızla akşam saat 18.30’da İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki çadırımızda buluşulacak ve saat 21.00’e kadar topluca GöREV Nöbeti’nde olunacaktır. (Nöbetçi GöREVci arkadaşlarımız sabaha kadar nöbete devam edecektir.)*

20 Nisan Çarşamba

Hastanelerdeki, birimlerdeki faaliyetler ilk gün olduğu gibi gerçekleştirilecektir.

İkinci günün merkezi basın açıklaması saat 09.00’da Göztepe Hastanesi’nde yapılacaktır.

GöREVin gün boyunca devamı için gerekli önlemlerin alınması ardından saat 12.00’den itibaren bu kez Anadolu Yakası’nda, Haydarpaşa Numune Eğitim-Araştırma Hastanesi’ndeki GöREV çadırımızın önünde toplanılacak ve ardından Kadıköy Meydanı’na yürünecektir.

Kuşkusuz ki; her birimin, her hastanenin bu genel programla uyumlu olarak kendi yaratıcılığını kullanacağı ek faaliyetler GöREVimizi zenginleştirecek, güçlendirecektir.

Ayrıca; eylemlerimize hastalarımızın desteğini, katkılarını sağlamaya; Basın Açıklamaları sırasında desteklerini belirten konuşmalar için teşvik etmeye azami özen göstermemiz sağlık çalışanlarıyla hastaları karşı karşıya göstermek isteyenleri etkisiz kılacak ve GöREVimizin etkililiğini arttıracaktır.

19-20 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Tarihsel GöREVde hepimize kolay gelsin.

Dr. Ali ÇERKEZOĞLU
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu Adına

*Gerek İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki gerekse Haydarpaşa Numune Hastanesi’ndeki GöREV çadırları eylemin sürekliliği, kararlılığın ifadesi ve medyaya yansıması açısından önemlidir. Çadırlar yalnızca o hastanelerde görev yapan arkadaşlarımızın sorumluğuna bırakılmayacaktır. Özelde, işyeri hekimliğinde, birinci basamakta görev yapan arkadaşlarımız başta olmak üzere herkesin sorumluluk alması, tüm sağlık örgütlerinden ve basından GöREV çadırlarının ziyaretlerin sağlanması çok değerli olacaktır. Grev çadırları 2. Gün mesai bitim saatlerinde yine hep birlikte kaldırılacaktır.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: 19-20 Nisan Grevi / İTO / sağlık emekçileri /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.