Bakanlık’tan Kontrgerilla Taktikleri

Osman Öztürk - 20 Nisan 2011 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Bakanlık’tan Kontrgerilla Taktikleri

Güç Stratejileri: Güç Kaynaklarının Dostları Güçlendirmek ve Düşmanları Zayıflatmak İçin Dağıtılması

Bir grubun politika süreci üzerindeki etkisi kısmen kaynaklarına bağlı olduğu için, reform savunucuları, destekleyicilerin maddi ve maddi olmayan siyasi kaynaklarını geliştirmek ve muhaliflerin kaynaklarını geriletmek için stratejiler benimseyebilir. Bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:

• Reformu destekleyen gruplara para, personel veya tesis vermek veya bunları ödünç vermek,

• Uzmanlıklarını artırmak için destekleyicilere bilgi ve eğitim sağlamak,

• Müttefiklere, anahtar karar vericilere lobicilik yapması için geniş erişim sağlamak,

• Müttefiklere, meşruiyetlerini geliştirmek için medya zamanı ve dikkati sağlamak; dikkatlerini uzmanlıklarına, tarafsızlıklarına, ulusal sadakatlerine ve diğer pozitif sosyal değerlere odaklamak.

Sağlam bir siyasi analist, aynı zamanda bunun tersini de muhalifler için yapabilir:

• İnsanları onlar için çalışmaması ve onlara katkı sağlamaması yönünde teşvik ederek muhaliflerin kaynaklarını azaltmak; bunu yaparken grubun meşruiyetine, dürüstlüğüne veya motive edici kaynaklarına saldırmak,

• Örneğin bilgi sağlamayarak muhaliflerle işbirliği yapmayı reddetmek; bunları bilgisiz ve devre dışı bırakmak,

• Muhaliflerin anahtar karar vericilere erişimini azaltmak,

• Medyayı muhaliflerden bahsetmeme konusunda yönlendirmek, onların uzman olmadığını, kendi isteklerine hizmet ettiklerini, sadakatsiz olduklarını vs. vurgulamak.”

***

Oyuncu Stratejileri: Yeni Dostlar Oluşturarak ve Düşmanların Cesaretini Kırarak Oyuncuların Sayısını Değiştirmek

Reform savunucuları aynı zamanda dost ve düşman kümesini değiştirmeye çalışan siyasi stratejileri de göz önüne almalıdır. Bu stratejiler, henüz organize olmamış olan oyuncuları seferber etmeye ve halihazırda organize olan oyuncuları dağıtmaya yönelik olabilir. Bu, sağlık reformunun amacına yönelik olan siyasi aktörleri kullanarak ve muhalifleri uzak tutarak seferber edilen oyuncu dengesini değiştirmek anlamına gelmektedir.”

***

Algılama Stratejileri: Sorunun ve Çözümün Algılanışının Değiştirilmesi

Aşağıdaki örneği değerlendirin: Bir ülke, vatandaşlarının tekel durumundaki ulusal sigorta programından katkılarını almalarına izin veren bir özel sağlık sigortası önerisinde bulunmaktadır. Muhalifler bu öneriyi “özelleştirme”, ulusal dayanışmada felaket gibi bir azalma ve korumanın kaybedilmesi şeklinde nitelemektedir. Çünkü yeni sigorta programı altındaki kapsam, bir nesil içinde ilk kez azaltılacaktır. Diğer taraftan, destekleyiciler değişimi, bireysel aboneler için seçeneklerde artış ve etkili olmayan devlet bürokrasisine karşı bir meydan okuma olarak nitelemektedir. Hangi formülasyonun geniş anlamda kabul göreceğine bağlı olarak, kamu ve anahtar oyuncular reform çabasını oldukça farklı koşullardan değerlendirecektir. Kısaca, bir konunun yeniden şekillendirilmesi siyasi koşulları önemli düzeyde değiştirebilir.

… … …

Temel sosyal değerlerin sağlanmasına dayalı stratejiler de kullanılabilir, 1990’ların başında ABD’deki Clinton sağlık reformuna ilişkin tartışmalarda göze çarpmaktadır. Clinton’un muhalifleri, Clinton planını kendi yaşamlarını tehdit eden bir plan olarak sunan, kurgusal bir orta sınıf evli çifti olan ‘Harry ve Louise’ temalı televizyon reklamı dizisi hazırlamıştı. Sağlık sigortası endüstrisinin sponsorluğunda yapılan bu reklamlar, Clinton planının mevcut sağlık sigortası için seçim özgürlüğünü sınırlayacağı ve ‘hükümet tarafından yönlendirilen’ bir sağlık sistemi oluşturacağı konusunda derin bir korkuya neden oldu.”

***

Bu alıntılar Amerikan Özel Harekat Birlikleri’ne ait “FM (Field Manual) 31-15”den çeviri “ST/31-15 Kara Kuvvetleri Sahra Talimatnamesi/Gayrı Nizami Kuvvetlere Karşı Harekât”tan… Nam-ı diğer “Kontrgerilla’nın El Kitabı”ndan değil…

Dünya Bankası’nın “Sağlık Sektörü Reformu ve Sürdürülebilir Finansman Flagship Kursu” için hazırlatıp…

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından çevirilip yayınlanan “Sağlık Reformunun Doğru Yapılması” başlıklı kitaptan.

İçinde yukarıdakine benzer daha birçok “faideli bilgi”nin bulunduğu kitaba Sağlık Bakanı Recep Akdağ bir sunuş yazmış.

Şöyle demiş…

“Sağlık Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan SDP (Sağlıkta Dönüşüm Programı) kapsamında yapılacak çalışmalarda kaynak olarak kullanılması açısından bu kitabın faydalı olacağına inanıyoruz.”

***

Sağlıkçılar iki gündür GöREVdeler.

Onlar “İş Güvencesi, Gelir Güvencesi, Can Güvencesi, Mesleki Bağımsızlık, Herkese Eşit Ücretsiz Sağlık” dedikçe…

Sağlık Bakanı’nın niçin biteviye “muayenehanecilik”ten, “bıçak parası”ndan bahsettiği de (Medyayı muhaliflerden bahsetmeme konusunda yönlendirmek, … kendi isteklerine hizmet ettiklerini, … vs. vurgulamak)…

Bazı tabip odalarının ve sendikaların niçin GöREVe katılmadıkları da (Yeni Dostlar Oluşturarak ve Düşmanların Cesaretini Kırarak Oyuncuların Sayısını Değiştirmek)…

Sağlık hızla özelleşirken “Vatandaş AKP’nin sağlık politikalarından memnun” propagandalarının (Sorunun ve Çözümün Algılanışının Değiştirilmesi) kaynağı da…

Sağlık hakkı mücadelesinin anti-emperyalist, anti-kapitalist niteliği de kitap okununca daha iyi anlaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı kontrgerilla taktikleriyle çalış(tırıl)ıyor.

BirGün

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Kontr-gerilla / sağlıkta dönüşüm programı / TTB /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.