YÖK’ün Yükseköğretim Kongresini Protesto Çağrısı (Eğitim Sen 6 Nolu Şube)

Sol Defter- Haber - 24 Mayıs 2011 - Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

YÖK’ÜN YÜKSEKÖĞRETİM KONGRESİNİ PROTESTO EDİYORUZ!

SERMAYE-AKP “HİMAYESİNE” HAYIR!

ÖZGÜR, KAMUSAL, DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE İSTİYORUZ!

Seçim sonrasında Yükseköğretim Kanunu’nu değiştirecek olan AKP iktidarı,
bir yandan otoriterleşmeyi ve dinci muhafazakârlaşmayı derinleştirirken,
temel olarak da yükseköğretim alanını neoliberal kapitalizmin ihtiyaçları
doğrultusunda yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Bu süreci yöneten YÖK, Şubat ayında yaptığı bir açıklamayla Yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çalışmalarına yön veren temel prensipleri ve amaçları kamuoyuna duyurmuştu. Anlaşılmaktadır ki YÖK’ün hazırlamakta olduğu yasa tasarısının ruhunu eğitimin bir meta haline getirilmesi ve sermayenin yeni kâr sahası olarak inşa edilmesi, üniversitelerin şirket gibi çalışan yapılara dönüştürülmesi, iş güvencesinin ortadan kaldırılması ve üniversite yönetiminin sermaye temsilcilerinin eline bırakılması oluşturmaktadır.

YÖK’ün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “himayesinde” 27-29 Mayıs
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceği “Uluslararası Yükseköğretim
Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011)” başlıklı kongre,
hazırlanma süreci ve görüşülecek konu başlıkları göz önüne alındığında
“üniversite reformu” adı altında neyin hedeflendiğini ortaya koymaktadır.

Kongre programında duyurulan küreselleşme ve uluslararasılaşma, girişimci
eğitim, yükseköğretimde kalite güvence sistemi, finansman modelleri,
üniversitelerin endüstri ve iş dünyası ile ilişkileri, üniversitelerin
yapılandırılması, vakıf ve özel üniversitelerin kurulması gibi konu
başlıkları yükseköğretimin sorunlarının özelleştirme, piyasa ihtiyaçlarına
uyumlulaştırma, sermayenin yönetime ortak edilmesi ve
güvencesizleştirme-taşeronlaştırma çerçevesinde yorumlandığını gösteriyor.

Bilimsel özgürlük, akademik ve idari özerklik, kamusallık ve demokratik
üniversite anlayışıyla uyuşmayan bu çerçeve karşısında tüm üniversite
bileşenlerinin ve emek ve demokrasi güçlerinin seslerini yükseltmeleri
gerekmektedir.

Kamusal-özgür-bilimsel-demokratik üniversite talebini bir kez daha
yükseltmek için tüm üniversite emekçilerini, öğrencileri ve demokratik
kitle örgütlerini 27 Mayıs Cuma günü desteğe bekliyoruz

BULUŞMA YERİ: Dolmabahçe, saat 10.00
BASIN AÇIKLAMASI: Swissotel Önü, saat 11.00

EĞİTİM-SEN İSTANBUL 6 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Eğitim Sen 6 Nolu Şube / YÖK /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.