Halkın Sağlığı, Bilimin Onuru İçin Dilovası’na Gidiyoruz

Sol Defter- Haber - 27 Mayıs 2011 - Güncel Politika / İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Halkın Sağlığı, Bilimin Onuru İçin Dilovası’na Gidiyoruz

Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yaptığı araştırmaların sonuçlarını halkla paylaşması nedeniyle karşılaştığı yargılama tehdidi halkı, işçileri, emekçileri ve doğayı savunanların karşılaştığı yeni bir baskı girişimidir.

Sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu Kocaeli Dilovası bölgesinden geçen herkes buranın sağlıksız bir ortam oluşturduğunu fark eder. Ancak bilim insanları ciddi araştırmalarla bu sağlıksızlığın varlığını doğrulayıp bilgiyi halktan yana kullandığında baskıyla karşılaşmışlardır.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve çalışma arkadaşları 2005 yılında yaptıkları “Endüstri Yoğun Bölgelerde Yaşayanlarda Ölüm Nedenleri: Dilovası Örneği” çalışmasıyla bölgede kansere bağlı nedenlerle ölümlerdeki artışı ortaya koymuş, bu bilgiyi hem kamuoyuyla hem de TBMM ile paylaşmıştır. Ancak herhangi bir önlem alınmamış, her şey aynen devam etmiştir.

Onur Hamzaoğlu ve çalışma arkadaşları geçtiğimiz günlerde “Kocaeli’nin Dilovası ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden Doğan Bebeklerde Ağır Metal Maruziyeti İle Büyüme ve Gelişme Durumu” konulu yeni bir çalışma yaparak sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştır. Bunun karşılığında ise belediye tarafından “halkta paniğe neden olmak” suçlamasıyla hakkında dava açılması için süreç başlatılmıştır. Bu dava halkın gerçekleri öğrenme hakkına, işçilerin insanca çalışma, insanların sağlıklı yaşama hakkına bir saldırıdır.

Davutpaşa’da güvensiz şartlarda çalıştırılarak katledilen, kot kumlamada ölümüne çalıştırılarak ciğerleri taşlaştırılan, madenlerde “güzel ölüm”lere mahkum edilenlerle Kütahya’da siyanür tehlikesi altında olanlar, Dilovası’nda annesinden emdiği sütte ağır metal bulunduğu için geleceği tehlike altında olan bebekler aynı sistemin saldırısı altındadır.

Biz İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi katılımcıları olarak bölgede yaşayan, çalışan tüm insanlarımız ve doğal ortam açısından tehlike oluşturan mevcut durum karşısında bilimin ve halkın yanındayız.

“Analarımızın sütüne, bebeklerimizin kakasına sahip çıkıyoruz”

Bu nedenle işçileri, kamu çalışanlarını, hekimleri, hukukçuları, mühendis-mimar-şehir plancılarını, aydınları ve sayamadığımız bütün emekçi kesimleri Onur Hamzaoğlu ile dayanışmak için 28 Mayıs Cumartesi günü saat Dilovası’nda yapılacak olan basın açıklamasına katılmaya çağırıyoruz. Basın açıklamasına katılmak isteyenler için İstanbul’dan araç kaldırılacaktır.

Araç Organizasyonu: 11.00 – Taksim AKM önünden hareket.

Aracımız Anadolu yakasında E-5 üzerinde belli noktalardan (Göztepe Köprüsü, Bostancı Köprüsü, Kartal Köprüsü) katılımcıları alacaktır.

Not: Katılıma göre araç bulundurulacağından araçla gelmek isteyenlerin aşağıdaki iletişim numarasına bilgi vermeleri önemlidir.

İletişim:  0212 252 95 00 / 118 (Dahili) – 0530 517 43 09

Basın Açıklaması Yeri: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Çolakoğlu Sapağı Sanayi Girişi

Saat: 13.00

Düzenleyenler: Türk Tabipler Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası Genel Merkezi, Üniversite Konseyleri Derneği

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (*)

(*) İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Nedir?

İstanbul Tabip Odası, TMMOB İstanbul İKK, DİSK İstanbul Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla Mart ayında bir araya gelen kurum temsilcileri ve duyarlı kişilerden oluşmuştur.

İstanbul İSİG Meclisi’nin çağrıcılar dışındaki katılımcıları aşağıda belirtilmiştir:

Kurumlardan katılım: Davutpaşa Patlaması Mağdur Aileleri, Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği, İşçi Sağlığı Derneği, DİSK/Limter-İş, DİSK/Dev Sağlık-İş, DİSK/Dev Maden Sen, Türk-İş/Petrol-İş, İstanbul Barosu, SES Anadolu Şubesi, sendika.org, İSİG Atölyesi, Makina MO, Kimya MO, Ziraat MO

Aydın ve akademisyenler: Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu, Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu, Nevra Akdemir, Aslı Odman

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: işçi sağlığı / isig /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.