Çatı Partisi

Ömer Yıldız - 14 Haziran 2011 - 2011 Seçimlerine Doğru / Teorik Tartışmalar / Türkiye Solu / Ulusal Sorun

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Demokrasinin çözüm olmadığı gerçeğinde ısrarım saklı kalmak kaydıyla. Seçimlerden önce de BDP destekli olarak BDP’li olmayan sosyalistlerin seçimlere bağımsız aday olmasına karşı olduğumu belirtmiştim. BDP’li olanların bu şekilde aday olmaları normal ve zorunlu bir ihtiyaçtır. Diğer sosyalistlerin bizler tarafından anlaşılan düşünceleri geniş bir kitle tarafından “yamanmak” olarak algılanmaktadır.

Seçim sonucunda oldukça önemli bir başarıya imza atan bağımsızlar daha güçlü ve gücün karşılığı irade ile meclise girdiler. Meclise giren adaylardan Kürtlerin içinde birbirinden farklı düşünen insanlar var. Bu yelpaze Altan Tan, Şerafettin Elçi, Sırrı Süreyya Önder gibi BDP genel algısından farklı hassasiyetleri de dikkate alan bir kesimin temsilinden, Levent Tüzel, Ertuğrul Kürkçü gibi farklı siyasi akımların temsiline de olanak sağlamıştır.

Seçim sonucunda bir diğer veri ise pek çok parti olmasına rağmen dört siyasi akımı temsil eden partilerin toplamının yüzde doksan beşe ulaşmış olmasıdır. Sağdan soldan onlarca parti yüzde beşi bulamamaktadır.

Türkiye liberal sağ, liberal sol, zamanla azalan ve daha da azalacağı görülen milliyetçi sağ ve Kürt ağırlıklı sosyalist bloktan oluşmaktadır. Cumhuriyet tarihindeki en güçlü sosyalist blok oluşmuştur. Göstergeler büyümeye de devam edeceği yönündedir. Sırrı Süreyya ve Levent Tüzel sosyal demokratlardan da oy almışlardır.

En önemli sonuç ise Kürt hareketinin bugüne kadar önderleşmiş isimlerinin meclise taşınmasından sonra, Türkiye sosyalist solunun efsane lideri Mahir Çayan’ın arkadaşı Ertuğrul Kürkçü meclise girmiştir.

Çözümü demokraside görenlerin artık vakit geçirmeden daha önce de çalışmaları yapılan “çatı partisi” girişimini sağlamalarıdır. Mevcut siyasi partilerini burada temsil edilecek şekilde kapatarak ortak bir güç birliği oluşturmalıdırlar. Kürtlerin edindiği siyasi tecrübe ile kitlesellik yöntemlerini de uygulayabileceklerdir. Artık söyleminiz ne olursa olsun Kürtlerin açtığı politik hattan ilerlemek zorundasınız. BDP’nin yaptığı tüm kesimlere açığız çağrısını görmezden gelemezsiniz. Levent Tüzel için kendi siyasetinden arkadaşını geri çekmesi gerçeğini yok sayamazsınız.

Artık herkes kurtuluşun tek başına olmayacağını uzun tecrübelerden sonra anladı. Eğer demokratik bir çıkış yolu arayacaksanız ki BDP “demokratik özerklik” söylemi ile bunu ifade etmektedir, çatı partisi çalışmaları tamamlanmalıdır.

Böylece Orta Anadolu’da pek çok ilde pusulada oy verebileceği parti adı göremeyenlerin de oy vereceği ortak bir parti oluşumu gerçekleşir.

Sonunda bir kez daha ifade ediyorum ki “demokrasi en iyi rejimdir” diyenler bizleri kandırmışlardır.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: 2011 seçimleri / Çatı Partisi /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.