İstihdam Raporu Haziran 2011 – (DİSK-AR)

Sol Defter- Haber - 20 Haziran 2011 - İşçi Gündemi / Teorik Tartışmalar / Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

19 Haziran 2011 Tarihli DİSK-AR İstihdam Raporu

 • İşsiz sayımız dünya ülkelerinin yarısının nüfusundan fazla
 • DİSK-AR’ın hesaplamasına göre 108 dünya ülkesinin nüfusu, Türkiye’nin işsiz nüfusu olan 5 milyonun altında.
 • Bu ülkeler arasında Norveç, İrlanda, Ermenistan, Arnavutluk gibi ülkeler de bulunuyor.
 • İşsiz sayısı son 8 yılda bir önceki on yılın aynı dönemine göre 2 kat, üniversiteli işsiz sayısı ise 3 kat arttı.
 • Güncel işsizlik oranı yüzde 17,68, işsiz sayısı 5 milyon

DİSK-AR’ın TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Mart 2011 dönem sonuçları üzerinden yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, başta umutsuzluk olmak üzere çeşitli nedenlerle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olan umudu kesik işsizlerin de hesaba katıldığı, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 17,68 oldu. 1 saat bile çalışsa işsiz sayılmayan, yetersiz ve eksik zamanlı istihdam edilen gizli işsizler ilave edildiğinde bu oran yüzde 22 düzeylerine ulaşıyor. İşsiz sayısı resmi olarak 2 milyon 816 bin olarak açıklanmışken, rapora göre umutsuz işsizlerle 5 milyon, gizli işsizlerle 6 milyon 131 bin düzeyinde. İşsiz sayısı Mart 2008 dönemi ile karşılaştırıldığında 284 bin, umudu kesik işsizler dahil edildiğinde 634 bin kişi artmış durumda.

DİSK-AR raporunda 1993-2000 yılları ile 2003-2010 yılları işsizlik oranlarını dikkate alarak bir hesaplamaya da yer verdi. Hesaplamaya göre  ilgili dönemler için işsiz sayısı 2000’li yıllarda 1990’lı yılların 2 katını aştı. 1993-2000 yılı döneminde ortalama işsiz sayısı umudu kesik olduğu için ya da diğer nedenlerle işe başlamaya hazır olup da iş aramayan ve bu nedenle işsiz sayılmayanlarda dahil edildiğinde, 2 milyon 142 bin iken, bu sayı 2003-2010 döneminde ortalama 4 milyon 305 bin düzeyinde çıktı. Umutsuzlarla birlikte işsizlik oranı da  ilgili dönemde 1990’lar için ortalamada Yüzde 9,30 iken, 2000’lerde yüzde 17,01’e fırladı. İşsiz sayısının cumhuriyet tarihi rekoru kırdığı 2009 yılında bu oran yüzde 20,64’e ulaştı.

Raporda üniversiteli işsizlerin sorunlarına da dikkat çekildi. 1993-2000 yılları için ortalama yüksek öğrenim mezunu işsiz sayısı 121 bin iken,  2003-2010 yılları için 342 bin oldu. Bu sayı son açıklanan TÜİK verilerinde ise 419 bin düzeyinde.

İşsiz sayısı

GT İşsiz Sayısı

İşsizlik Oranı

GT İşsizlik Oranı

1993-2000

1672

2142

7,45%

9,30%

2003-2010

2637

4305

11,17%

17,01%

ARTIŞ

966

2163

3,73%

7,71%

Güvencesiz, kayıtdışı istihdam arttı

Rapora göre son 3 yıllık dönemde yaratılan 2 milyon 897 bin kişilik istihdamın, 1 milyon 288 bini tarım kesiminde gerçekleşti. Tarımın istihdam içindeki payı yüzde 22’den yüzde 24,8’e çıktı. Tarımda istihdam edilenlerin yarısından çoğu kadın olurken, bunların 79’u ücretsiz aile işçisi olarak istihdama katılmış sayıldı. Tarımsal istihdamda bu artış yaşanmasa idi, işsizlik oranları için olumsuz tablo iyice kendini gösterecekti.

Toplamda ise yeni istihdama dâhil olanların yaklaşık dörtte biri ücretsiz aile işçisi olarak en kötü koşullarda çalışma yaşamına dâhil oldu.

Yine son 3 yıllık dönemde (2008 Mart döneminden bu yana) umudu olmayan işsizlerin sayısı, diğer nedenlerle birlikte işsiz sayılmayan ama çalışmaya hazır olanlarla birlikte 350 bin kişi arttı. Bu kişiler işsiz sayılmadıkları için işsizlik verilerine dâhil olmadılar. Kayıtdışı çalışanların sayısı ise 1 milyon 70 bin kişilik devasa bir artış gösterdi. Eksik ve yetersiz istihdam edilenlerin sayısı kriz öncesinin 359 bin üzerinde gerçekleşti. Geçici işlerde çalışanların sayısı da kriz öncesi döneme göre 198 bin kişi arttı.

ÜLKELER DOLUSU İŞSİZİMİZ VAR

DİSK-AR raporunda dünya ülkelerinin nüfusu ile Türkiye’nin işsiz sayısını da karşılaştırdı. Buna göre 224 ülkenin 108’inin nüfusu, 5 milyon olan işsiz sayımızın altında. Nüfusu işsiz nüfusumuzun altında olan ülkeler, tüm dünya ülkelerinin % 48’ini oluşturuyor. İşsiz nüfusumuzdan daha az nüfusa sahip ülkelerin bazıları şunlar: Norveç 4 milyon 952 bin,  İrlanda 4 milyon 471 bin, Gürcistan 4 milyon 436 bin, Yeni Zellanda 4 milyon 409 bin, Uruguay 3 milyon 357 bin, Ermenistan 3 milyon 264 bin.

“İşsizlikte ölümü gördük, sıtmaya razı olmayacağız”

Raporun sonuç kısmında, Türkiye’nin işsizlik sorununu son 8 yıldır ağır bir biçimde yaşadığına dikkat çekilerek, işsizlikle mücadelenin, işsizlik rakamları ile mücadeleye dönüştüğüne, çözüm önerilerinin işveren çevrelerinin beklentilerince şekillendirildiğine işaret edildi. Raporda şu görüşlere yer verildi: “yaşadığımız süreçte, işsizlik emeğin kazanılmış haklarına saldırının bir aracı haline getirildi. İşin yoğunlaştırılmasını ve daha az kişi ile daha çok iş üretilmesini yani sömürüyü artırmayı hedefleyen esneklik uygulamaları, kuralsız çalışmanın yaygınlaştırılması, işsizliğin çözümü olarak topluma dayatılıyor. Buna karşın çalışma sürelerinin ve ücretli izin hakkının, gelir kaybı yaşanmaksızın, daha fazla denetim ve daha fazla kayıtışı ile mücadele ile Avrupa standartlarında sağlanmasının, işsizlik sorununu büyük oranda çözeceği görülmek istenmiyor. Türkiye krizle birlikte işsizlikte ölümü görmüştür, şimdi 5 milyon işsiz ile sıtmaya razı edilmek istenmektedir. İşsizlik konusunda Türkiye çözümsüz değildir. Yeter ki, işsizliği sömürüyü artırmak için kendine bir fırsat olarak gören sermaye kesimlerinin ideolojik saldırılarına Türkiye teslim olmasın.”

Raporda DİSK-AR işsizlik konusundaki çözüm önerilerini de yineledi:

 1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 40 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
 2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
 3. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.
 4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır
 5. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır
 6. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
 7. Taşeronlaşma ve kayıtdışı istihdam engellenmelidir

GT İşsizlik Oranları

İşsiz sayısı

İşsizler

GT İşsiz sayısı

GT İşsizler

1990

1611

8,00%

1864

9,14%

1991

1722

8,20%

1974

9,28%

1992

1805

8,49%

2068

9,61%

1993

1814

8,93%

2049

9,97%

1994

1871

8,55%

2156

9,73%

1995

1700

7,63%

1963

8,71%

1996

1503

6,62%

1775

7,73%

1997

1551

6,82%

1906

8,25%

1998

1606

6,87%

2018

8,48%

1999

1830

7,66%

2633

10,67%

2000

1497

6,49%

2636

10,88%

2001

1967

8,37%

3027

12,33%

2002

2464

10,35%

3484

14,03%

2003

2493

10,55%

3438

13,98%

2004

2384

10,83%

3485

15,08%

2005

2388

10,63%

3951

16,45%

2006

2328

10,23%

4237

17,18%

2007

2376

10,28%

4277

17,10%

2008

2611

10,97%

4461

17,39%

2009

3471

14,03%

5533

20,64%

2010

3047

11,88%

5060

18,30%

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: DİSK-AR / işsizlik / istihdam /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.