Suriye’den Türkiye’ye Geçiş Devam Ediyor: Endişeyle İzliyoruz!

Sol Defter- Haber - 25 Haziran 2011 - Dünya / Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Hatay Demokrasi Güçleri : Endişeyle İzliyoruz

24 Haziran 2011

Hatay’daki emek, demokrasi veözgürlük güçleri olarak, komşu Suriye’deki toplumsal ve siyasi gelişmeleringenelde bölgeye, özelde ilimize olası yansımalarını endişeyle izliyoruz.

Komşumuz Suriye’deki yangın gün geçtikçe daha büyük boyutlara erişmektedir. BOP çerçevesinde Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir. Bu daha fazla kan, daha fazla gözyaşı ve istikrarsızlık demektir. İlk Başta Suriye’deki olaylar Arap Baharı’nın devamı gibi görünse de, tamamen farklı dinamik ve koşullara sahiptir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki halk direnişlerine baktığımızda özellikle Libya ve Suriye’ye ABD ve müttefiklerinin sert müdahaleleri ve provakatif tutumları dikkat çekmektedir. Dün Irak halkına sözde demokrasi ve özgürlük götürme iddasında olan ABD ve batılı güçler, bugün aynı çorabı Suriye’nin başına örmeye hazırlanmaktadır. Arap Baharı’nı kendi lehlerine çevirmeye çalışan emperyalist güçler; bir yandan Filistin, Lübnan,Suriye ve İran’ı terbiye etmeye, diğer yandan halk hareketlerini manipüle etmeye çalışmaktadır.

NATO üyesi olan Türkiye, kamuoyunun etkisi ile Irak’taki savaşta aktif yer almamıştı. Bunu kabullenmeyen ABD, Suriye müdahalesinde farklı yöntemlerle Türkiye’yi topun ağzına sürmeye çalışmaktadır. Buradan hareketle;

1.    Başta ABD olmak üzere bütün emperyalist güçler derhal elini Suriye’den çekmelidir. Buradan kendilerinin varlığı çözüm yerine çözümsüzlüğü derinleştirecektir. Bölgedeki sorunlar emperyalizmin müdahaleleriyle çözülemez. Suriye halkı kendi iç dinamikleriyle çözüm üretmelidir.

2.     AKP’nin Suriye’den gelen insanların barınması için kurduğu çadır kentler, sınırı açık tutma gibi çalışmalarının Suriye’nin iç politikalarına karışma-destekleme biçimine dönüşmesine izin verilmemelidir.Mültecilerin can güvenlikleri sağlanarak ülkelerine gönderilmeleri çözüme daha çok hizmet edecektir. Ayrıca Hatay halkı bu göç akımından tedirgindir. Bunun bir nedeni Hatay’da oluşma ihtimali olan gerginliktir. Yaygın kanı provokasyon yaratan kesimlerin Türkiye’ye geldiğidir. Farklı etnik gruplarla bugüne kadar kardeşçe yaşamış olan kentimiz, olası mezhep çatışmalarının kışkırtılmasından ciddi olarak endişelenmektedir. Hatay halkının ikinci tedirginlik konusu buradaki demografik yapının bozulmasına ilişkin uzun vadeli planlar olma ihtimalidir. Tıpkı Ovakent ve geçmişte yaşanan benzer örneklerde olduğu gibi.Yetkililer bu konuda halkı rahatlatan açıklamalar yapmalıdır.

3.    Türkiye’de bazı kesimler orada yaşanan olayları özelde Nusayri, genelde Alevi toplumuna nifak tohumları ekmek için kullanmaktadır. Bazı gazete ve haber portalları oradaki olayları objektif olarak kamuya taşımak yerine, Alevilerin Sünnileri katlettiği şeklinde yansıtmaktadır. Ayrıca daha ileri giderek Aleviliğin sapkın bir din  olduğu gibi iddaalarda da bulunmaktadırlar. Bu anlayış fikren mahkum edilmelidir. Bu kampanyayı yürütenler hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik gerekçesiyle savcıları göreve davet ediyoruz.

4.    Suriye’de yaşanan olaylar dış güçlerin yansıttığı gibi mezhep meselesi değildir. Ülkede demokrasi, temel hak ve özgürlükler sorunu vardır. Suriye hükümetinin bu konularla ilgili daha ciddi adımlar atması, gerçek anlamda demokrasi talep eden halkın sesine kulak vermesi gerekmektedir. Dış güçlerin baskılarını reddederek, kendi iç demokrasisinin kanallarını bütün kurumları için açmalıdır.

5.    Türkiye’li demokrasi ve barış güçleri olarak, emperyalist güçlerin İsrail ve işbirlikçilerinin Ortadoğu’da güçlendirilmesi hamlelerine karşıyız. Başta Filistin, Lübnan ve Kürt halkına karşı yürütülen ikiyüzlü politikalarla demokrasi ve barış yanlısı olunamayacağı bilinmelidir. Demokrasi çıkarlara uydurulan kılıf değil, evrensel bir değerdir. Komşu Suriye’ye karşı her türlü dış müdahaleyi reddederken, Suriye halkının gerçek anlamdaki demokrasi, barış ve özgürlükçü güçlerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.

Hatay Sosyalist Yeniden Kuruluş P.G ve

Antakya Emek ve Demokrasi Platformu adına

Tülay Hatimoğulları

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Hatay / Suriye /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.