Önce Yerli Sağlık Bakanı

Osman Öztürk - 15 Eylül 2011 - İşçi Gündemi / Teorik Tartışmalar / Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Önce Yerli Sağlık Bakanı

Sağlıkta  Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi

Kredi Miktarı: 56,10 milyon Euro

Süresi: 29 Eylül 2009 (yürürlük) – 31 Temmuz 2013

Dünya Bankası Görev Takım Lideri: Rekha Menon (Tel: +1(202)4732529 Fax:+1(202)4770574)

Dünya Bankası Ankara Ofisi Yetkilisi: Elif Yonca Yükseker Tel: +90(312)4598366 Fax: +90(312)4469672 E-mail: eyukse…@worldbank.org)

Ortak Kurum Yetkilisi: Sağlık Bakanlığı: Ahmet Celalettin Tarhan (Tel: +90(312)2128256 Fax: +90(312)2128550 E-mail: trhea…@saglik.gov.tr)

Sosyal Güvenlik Kurumu: Savaş Yılmaz (Tel: +90(312)4343084 E-mail: syil…@sgk.gov.tr)

***

PROJENİN GEÇMİŞİ
Küresel ekonomik ortamdaki son gerilemeler ve bunların Türkiye’nin makroekonomik ortamı ile potansiyel olumsuz sonuçları sağlam mali politikaları Proje dönemi boyunca (Temmuz 2009-Temmuz 2013) çok önemli kılmaktadır. Kamu sağlık harcamaları halihazırda toplam kamu harcamalarının önemli bir bölümünü (2007 yılında yaklaşık yüzde 13) oluşturduğundan dolayı, söz konusu dönemde sağlık harcamalarındaki gelişmeler mali sürdürülebilirliğin kilit bir belirleyicisi olacaktır.

… … …

2003 yılından bu yana, Dünya Bankası, ilk aşaması Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile desteklenen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı finanse etmektedir.

***

İzleme ve Değerlendirme: Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) PUB’nin rolü proje göstergelerinde kaydedilen ilerlemenin Banka’ya bildirilmesidir. … Proje izleme ve değerlendirme çalışmalarından edinilen bilgiler, proje uygulamasının ve sonraki adımların altı aylık gözden geçirmeleri kapsamında yılda iki kez sunulmaktadır.

***

PROJENİN DURUMU

43 ilde aile hekimliği uygulamasına başlanmıştır ve Türkiye nüfusunun yüzde 40’ı bu hizmetlerin kapsamındadır. Her hafta yeni bir ilin ilave edilmesi ile birlikte, aile hekimliği uygulaması Aralık 2010 sonuna kadar 81 ilin hepsine yaygınlaştırılacaktır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasına yönelik bir kanun taslağı hazırlanmaktadır. Bu kanunda Sağlık Bakanlığı’nın rolü yeniden tanımlanarak hizmet sağlayıcı bir kurum olmaktan çıkıp politika oluşturma, düzenleme, izleme ve değerlendirme üzerinde odaklanan liderlik rolü üstlenecektir. … Hastane Birlikleri kanunu şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun gündemindedir ve 2010 sonuna kadar kanunun geçmesi beklenmektedir.

***

“The World Bank”ın web sitesinden alınan yukarıdaki satırlar da açık olarak gösteriyor…

Sağlık “Reformu”nun, aile hekimliğine ne düzende geçileceğinden ilaç politikalarına kadar her adımı Dünya Bankası’yla yapılan kredi anlaşmaları çerçevesinde atılmakta ve de rapor edilmekte.

Kamu Hastane Birlikleri ve Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunları yerine Kanun Hükmünde Kararname hazırlıklarının nedeni de…

Banka’ya verilen sözlerin gecikmiş olması.

***

Malûm; şu yabancı doktor meselesi geçen hafta bir kez daha tartışılmaya başlandı.

Hükümetin yabancı doktor getirmeyi değil ithalat yoluyla hekim emeğini ucuzlatmayı hedeflediğini göz ardı etmeden tartışalım tartışmasına da…

(Eski tip sömürgecilikten farklı olarak günümüzde emperyalizmin içsel bir olguya dönüştüğünü de bilerek…)

Öncelikli ihtiyacımızın yabancı doktor değil…

Yerli sağlık politikası, yerli sağlık reformu ve de yerli bir Sağlık Bakanı olduğunu unutmayalım.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: sağlıkta dönüşüm programı /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.