Demokratik Arap Sendika Formu Kuruldu – (DİSK)

Sol Defter- Haber - 20 Eylül 2011 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

DEMOKRATİK ARAP SENDİKA FORUMU KURULDU

Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da devam eden ve işçilerin ön saflarında yer aldığı toplumsal hareketlerin içinde yeni bir sendikal örgütlenme ortaya çıktı. Bağımsız ve demokratik sendikacılığı savunan, işsizliğe ve güvencesiz istihdama karşı mücadeleyi gündemine alan Demokratik Arap Sendika Forumu bölgenin yeniden inşasında işçilerin sözcüsü olmak istiyor.

16 Eylül 2011 tarihinde Ürdün’ün başkenti Amman’da buluşan 10 ülkeden 15 sendika, Demokratik Arap Sendika Forumu’nun kurulduğunu ilan ettiler. Forum’a, Bahreyn’den GFTU, Mısır’dan EFITU, Irak’tan GFIW, Kuwait’ten KTUF, Libya’dan FLWF, Moritanya’dan CLTM, CNTM ve UTM, Fas’tan CDT, CGTM ve UMT, Filistin’den PGFTU, Tunus’tan UGTT ve Yemen’den GFYWTU katıldı. Forum’un başkanlığa Tunus UGTT adına Abdülselam Cerat, Genel Koordinatörlüğe Filistin PGFTU adına Shaher Saed seçildi.

Cerat yaptığı açıklamada; “Demokrasiye geçiş süreci ve devrimci mücadeleler Arap sendikal hareketinin katkılarına ihtiyaç duymaktadır. Arap Dünyası’nda herkese onurlu bir yaşam sağlamak için önceliklerimiz gerçek bir demokrasi ve sosyal adalettir.” dedi

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow ise yayınladığı mesajda; “Güçlü ve birleşik bir Arap Sendikal Hareketi, özellikle hareketin ön saflarında yer alan kadınları ve gençleri etkileyen işsizlik, güvencesizlik, yoksulluk ve eşitsizlikle baş edilmesinde kilit bir rol oynayabilir” ifadelerine yer verdi.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Genel Koordinatör Shaher Saed’e gönderdiği mesajda  “Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da bağımsız sendikalarının önündeki en önemli görevlerin bölge halklarını emperyalizmin ve baskıcı rejimlerin etkisinden kurtarmak işçi haklarına saygılı ve laik rejimleri inşa etmek olduğunu” ifade etti.

Kuruluş Bildirgesi

“Sendikal hareket, uzun yıllardır zor şartlar altında işçilere ve ailelerine onurlu bir yaşam sağlamak için mücadele ediyor. Bağımsız sendikalar bölgede yoğun baskılara ve ayrımcılığa maruz kaldılar. Bu baskılar işçi haklarını zarar verdi, sosyal eşitsizlikleri derinleştirdi, işsizliği ve yoksulluğu arttırdı, kayıt dışı ekonomiyi ve güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırdı.

Bağımsız sendikal hareket yeni tarihsel sorumluluklarla karşı karşıyadır. Vahşi küresel kapitalizmin ve çökmüş ulusal ekonomilerin yarattığı sorunları aşmak için şimdi tabana daha yakın olmalıyız. Özellikle işçilere yönelik olağan dışı baskıların görüldüğü Bahreyn ve Suriye’de dayanışmayı yükseltmeli, birliği ve ortak eylemleri güçlendirilmeliyiz.

Sendika içi demokrasiye ve şeffaflığa inanan demokratik Arap sendikal hareketi Arap ülkelerindeki demokratik geçisin sağlanmasında öncü bir rol oynamak istiyor. Bu uğurda özgürlüğe, ilerlemeye ve eşitliğe inanan diğer toplumsal güçlerle birlikte çalışmak istiyoruz.

Toplu pazarlık hakkı, sendikalara yönelik dış müdahaleleri reddetmek, kamusal ve bireysel özgürlüklere saygı, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri özgürlüğü, kadın erkek eşitliği, her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, gerçek sosyal diyalog, kayıt dışı olanlar dâhil bütün işçiler için etkili sosyal koruma önceliklerimizdir.”

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Arap Baharı / demokratik sendika /

Comments

  1. Seyit Ali diyor ki:

    Ülkeler ötesi Arap sınıf hareketinin ICATU’nun işbirlikçi ve darkafalı anlayışından kurtulmuş olması selamet vericidir. Selamlıyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.