TMMOB: ‘Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz’

Kaya İlhan - 20 Eylül 2011 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

19 Eylül Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları gününde TMMOB üyesi mimar, mühendis ve şehir plancıları, AKP hükümeti tarafından örgütlerine yönelik saldırıları, 43 ilde gerçekleştirdiği eylemlerde protesto ettiler.

Kanun Hükmünde Kararname ile TMMOB’nin işlevsiz hale getirildiğini haykırdılar. TMMOB’liler, “Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz” şiarını yükselttiler. Eylemlerde “Güvenceli iş, güvenli gelecek istiyoruz”, sloganı öne çıktı.

İstanbul’daki basın açıklaması Galatasaray Meydanı’nındaki toplanma ile başladı. Ardından İstiklal Caddesi’nde meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.
TMMOB’lılar “1979’da 100 Bin Mühendis-Mimar İş bıraktı, Yaptık Yine Yaparız”, pankartının arkasında sloganlarıyla yürüdüler.

İstanbul’daki eyleme DİSK, İstanbul Tabip Odası ve Herkese Sağlik ve Güvenli Gelecek Platformundan temsilciler de destek verdi. Taksim Meydanı’nda TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz’ün yaptığı basın açıklamasının ardından eyleme son verildi.

19 Eylül 1979’da TMMOB’nin örgütlediği greve yüz binden fazla mühendis; çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenceli iş istedikleri için katılmıştı.

İlgili eylemle belge ve fotoğraflar aşağıdadır:

20 Eylül 1979‘da TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ve TMMOB‘ye bağlı 18 Odanın yöneticileri bir basın toplantısı yaparak, TMMOB‘nin çağrısıyla yapılan 1 günlük iş bırakma eyleminin başarıyla gerçekleştiğini açıklarlar:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yapılan çağrı uyarınca dün Türkiye düzeyinde gerçekleştirilen “Bir günlük iş bırakma eylemi” başarı ile sonuçlandı.

Çalışanların bir parçası olan; grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olmadığından ücretleri tek taraflı ve çok yetersiz düzeyde belirlenen; işsizliğe, geçim sıkıntısına mahkûm edilen; emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu için baskılara, kıyımlara, faşist saldırılara uğrayan mühendis ve mimarlar, örgütlerinin çağrısını büyük bir inanç ve tam bir kararlılık içinde işyerlerinde uyguladılar.

Gerek eylem öncesinde, gerekse eylem anında çok yönlü destekleri ile bizlere güç katan tüm demokrasi güçlerine, hemen başlarda teşekkür etmeyi önemli bir görev sayıyoruz.

19 Eylül eylemi her aşaması ile çalışanların ve örgütlerinin fiili birlikteliğini gerçekleştirmesi açısından son derece önemlidir, önümüzdeki günlerde çalışanların verecekleri ortak mücadeleler açısından olumludur, güven vericidir.
19 Eylül 1979 günü gerçekleştirilen iş bırakma eylemine mühendis ve mimarların %100‘e yakın bir bölümü katılmıştır.
İlk gelen bilgilere göre 49 ilde 443 işyerinde mühendis ve mimarların yanı sıra; işçi, teknik eleman, memur, sağlık görevlisi vb. çalışanlarında katılımı ile 100 bini aşkın kamu çalışanı eyleme aktif olarak katılmışlardır. Teknik eğitim gören bazı öğrenciler de eylemimizi desteklemişlerdir.
Uyarı niteliğindeki bu eylem sırasında genellikle işyerlerinde yapılan ön toplantılar sonrasında işyerleri topluca terk edilmiştir. Bunun yanı sıra bazı işyerlerinde üretim durdurulmuş, formlar ve yürüyüşler düzenlenmiş, değişik eylem biçimleri sergilenmiştir.

Haklı isteklerimizi elde etmek için gerek içimizde gerekse diğer çalışanlar ve örgütleri ile birlikte sürdürdüğümüz mücadele bitmemiştir. Program uyarınca diğer kuruluşlarla ortak çalışmalarımızı daha güçlü bir biçimde sürdürecek, bölgesel eylemler ve çalışanlar kurultayını mutlaka gerçekleştireceğiz. Çalışanların ortak mücadeleleri sonunda tüm haklarını mutlaka alacaklarından kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Kendi siyasi tercihleri ile IMF‘ye boyun eğenler, bunun sonuçlarından zarar görenlerin haklı çıkışlarını eylem öncesinde “siyasi amaçlı eylem” demagojileri ile zayıflatmaya çalışmışlardır. Oysa bu demagojileri yapanların, temel tüketim malları, ev kirası vb. fiyatları ile ilgilenmezken, çalışanların maaş ve ücretlerini kısıtlamalarının ardındaki siyasi-sınıfsal tavır çok açık olarak görülmektedir.

Eylem öncesindeki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi hiçbir baskı bizleri haklı mücadelemizden alıkoyamayacaktır. Yetkililerin son eylemde görülen kararlılık karşısında, bu konuda gereken dersi çıkaracaklarını umuyoruz.

Mühendis ve mimarlar, diğer çalışanlarla birlikte, bugün sahip olmadıkları demokratik direnme haklarını er geç alacaklar, giderek kendi yaşam koşullarının belirlenmesinde söz ve karar sahibi olacaklardır.
Emekçi halkımıza duyururuz.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: TMMOB /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.