New York İşgal Hareketi Deklarasyonu

Sol Defter- Haber - 3 Ekim 2011 - Dünya / Teorik Tartışmalar

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

New York İşgal Hareketi Deklarasyonu

Bu belge New York Şehri Genel  Meclis’i tarafından 29 Eylül 2011’de kabul edilmiştir.

Adaletsizliğe karşı, dayanışma içinde bir araya geldiğimiz şu günlerde, bizi bir arada tutan görüşü kaybetmememiz gerekiyor.

Bunu yazıyoruz çünkü, sermaye güçleri tarafından hakkı  yenmiş herkesin müttefikimiz olduklarını öğrenmesini istiyoruz.

Tek bir insan gibi yekvücut olarak, şu gerçeği kabul ediyoruz: insan neslinin geleceği kendi üyeleriyle işbirliği içinde olmayı gerektirir; sistemimiz, haklarımızı korumak zorundadır ve bu sistemin  yozlaşmasından dolayı, kendimizin ve yakınlarımızın haklarını korumak bireylere düşüyor; demokratik yönetim gücünü halktan almaktadır,  fakat şirketler, halkın ve yeryüzünün zenginliklerini ele geçirmek için rıza aramazlar; ve bu süreç ekonomik güçler tarafından belirlendiği sürece gerçek demokrasinin elde edilmesi mümkün değildir.

İnsanların üzerinden kar eden, adalet üzerinden kişisel çıkar sağlayan, eşitliğe baskı uygulayan şirketlerin, yönetimi ele geçirdiği bir zamanda size geldik.

Tüm bu hakikatler bilinsin diye, hakkımız olduğu üzere, burada barış içinde bir araya geldik.

 • Onlar, mortgage borcumuzun asıl alacaklısı olmamalarına rağmen, yasadışı icra işlemleriyle evlerimizi elimizden aldılar.
 • Cezası olmayan vergi mükelleflerinin düşük oranlı faizle aldıkları kredileri geri çektiler ve tepe yöneticilerine aşırı yüksek ikramiyeler vermeye devam ediyorlar.
 • Onlar işyerinde, yaşa, derinin rengine, cinsiyete, cinsel kimliğe ve cinsel yönelime göre  ayrımcılığı ve eşitsizliği daimi hale getirdiler.
 • Onlar, tüm besin zincirini ihmalkarlıklarıyla zehirlediler ve tekelleştirme ile sinsice tarım sisteminin kuyusunu kazdılar.
 • Onlar, sayısız hayvana işkence ederek, hapsederek ve zalimce işleyerek kar ettiler ve utanmadan tüm bu yaptıklarını gizlediler.
 • Onlar, sürekli daha iyi ücret ve güvenli çalışma koşulları için pazarlık hakkını çalışanların elinden almaya çalıştılar.
 • Onlar, insan haklarının bir gereği olduğu halde, eğitimdeki öğrencileri onbinlerce dolar borçla rehin aldılar.
 • Onlar, işçilerin sağlık giderlerinden ve ücretlerinden kesmek için, iş gücünü sürekli taşeronlara verdiler.
 • Onlar, mahkemeleri etkileyerek, en küçük bir sorumluluk almadan ya da kusur bulunmadan, normal insanlarla aynı haklara sahip oldular.
 • Onlar, bir avukat ordusuna milyonlarca dolar harcayarak, onları sağlık sigortası sözleşmelerinden kurtaracak yolları aradılar.
 • Onlar, kişisel mahremiyetimizi ticari bir mal gibi sattılar.
 • Onlar, basın özgürlüğünü engellemek için ordu ve polis gücünü kullandılar
 • Onlar, kasten, kar amacı güderek hayatı tehlikeye atan kusurlu ürünleri geri kazanımı reddettiler.
 • Onlar,  geçmişte kendi ürettikleri ve üretmeye devam ettikleri ekonomik politikaları, vahim başarısızlıklarla sonuçlanmalarına rağmen sürdürüyorlar.
 • Onlar, kendilerini denetlemekten sorumlu politikacılara milyonlarca dolar bağış yaptılar.
 • Onlar, petrole bağımlı kalmaya devam etmemiz için farklı enerji türlerini kullanmamızı engellemeye devam ediyorlar.
 • Onlar, insanların hayatını kurtarabilecek ya da iyileşmelerine yardımcı olabilecek ilaç türlerini önemli miktarda kâr getirmekte olan yatırımlarını korumak amacıyla engellemeye devam etmekteler.
 • Onlar, sırf kârları devam etsin diye petrol sızıntılarının, kazaların, hatalı kayıtların ve işe yaramaz malzemelerin üstünü örtmekteler.
 • Onlar, medya üstündeki kontrollerini kullanarak halkı yanlış bilgilendirmekte ve korkutmaktalar.
 • Onlar, suçları ciddi kuşkular taşıdığı halde, mahkumların katli için özel sözleşmeler yapmayı kabul ettiler.
 • Onlar yurtta ve dünyada sömürgeciliği devam ettiriyorlar.
 • Onların yurtdışındaki sivillere yapılan işkence ve katliamlarda parmakları var.
 • Onlar devlet ihaleleri almak için kitle imha silahları yaratmaya devam ediyor. (*)

Dünya halklarına;

Bizler, Özgürlük Meydanın’daki Wall Street’i işgal eden New York Şehri Genel Meclisi olarak güçlerinizi kullanmanız konusunda sizleri uyarıyoruz;

Barışcıl bir şekilde toplanmak için haklarınızı kullanın; kamusal alanları işgal edin; karşılaştığımız sorunlara herkes için geçerli olacak çözümler bulmak için kafa yorun.

Eyleme geçen bütün topluluklar ve doğrudan demokrasi ruhuyla oluşturulan gruplar, sizlere her türlü bilgimizi, desteğimizi ve elimizdeki her türlü kaynağı sunuyoruz.

Bize katılın ve sesinizi duyurun.

(*) Haksızlıkların tümü bunlarla bitmiyor.

Çeviren: BİÇDA (Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı)
Kaynak: http://nycga.cc/2011/09/30/declaration-of-the-occupation-of-new-york-city/
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: New York İşgal Deklerasyonu /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.