BEDAŞ İşçileri: Umut Mücadelemizde

N. Cemal - 27 Ekim 2011 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

BEDAŞ DİRENİŞÇİLERİ: UMUT MÜCADELEMİZDE

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş’de (BEDAŞ) taşeron şirket bünyesinde çalışan işçilerin hak ve hukuk mücadelesi sürüyor.

Polis Barikatı

BEDAŞ Genel Müdürlüğü önünde bulunan direniş çadırının 17. gününde direnişçi işçiler Taksim Tramvay durağı önünde toplandılar. Taksim Meydanı’ndan BEDAŞ Genel Müdürlüğü önüne yürüyen direnişçi işçiler, “taleplerimiz yerine getirilene kadar kararlılıkla direneceğiz” dediler. Genel Müdürlük binası önünde BEDAŞ direnişçilerini ilk karşılayan polis barikatı oldu. Sınıf dostlarının coşkulu dayanışması ile BEDAŞ direnişçilerinin kararlılığı sonucunda polis BEDAŞ Genel Müdürlük binasına çekildi.

Asıl İşveren BEDAŞ

Bütün taşeron davalarında ve mahkeme kararlarında belirtilen ana husus BEDAŞ direnişçilerinin de slogan ve talepleri arasındaydı; “Asıl İşveren BEDAŞ’tır.” Taksim’den başlayan yürüyüş ve direniş çadırı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında DİSK Örgütlenme Dairesi ve Nakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, Dev-Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri Gürsel Kaya’da bulundu ve birer konuşma yaptılar.

BEDAŞ direnişçileri adına Enerji-Sen Genel Başkanı Kamil Kartal’ın açıklama yapması dikkatleri çekerken, öncelik Van depreminde hayatını kaybedenlerdi ve ailelerine başsağlığı dilenerek acılarına ortak olundu.

156 İşçi İşten Atıldı

“Taşeron şirketlerin görevinin bittiği gerekçesiyle 156 işçi işten atıldı. Kurulan direniş çadırı direnişçi işçiler işlerine geri dönene kadar yerinde kalacak” diyen Kamil Kartal, “asıl işverenler taşeron şirketler değil, BEDAŞ Genel Müdürlüğüdür” diye tekrarladı. “İki aydır işsizler ve evlerine ekmek götüremiyorlar. BEDAŞ isterse bütün sorunlar hızla çözülür. Ancak, BEDAŞ işçilerin sesine kulak tıkıyor. Durum açıkça ortadadır; AKP Hükümeti taşeron sistemini ve güvencesiz çalışma hayatını sürdürmekte ısrarlı. Taşeron sistemine karşı gelişen tüm karşı duruşlar cezalandırılıyor. Ezmeye çalışılıyor. İşten atılan işçilerin tamamı sendikamızın üyesidir. Enerji iş kolunda uzun yıllardan sonra ilk defa güvenceli iş hakkı için mücadele yürütülüyor. Umut birliğimizde, umut mücadelemizde, umut dayanışmamızdadır” diyen Kartal’dan sonra DİSK Örgütlenme Dairesi ve Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuştu.

Güvencesiz Çalışma Çağındayız

“BEDAŞ işçilerinin yanında olacağız ve mücadelelerinin başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz” diyen Küçükosmanoğlu, “bu mücadele sadece BEDAŞ işçilerinin mücadelesi değildir” dedi. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen ise Başbakan Tayip Erdoğan’ı hedef aldı; “Yaratılanı yaratandan ötürü severim diyen başbakanın işçilerin işsiz olanını, yoksul, aç, örgütsüz olanını sevdiğini görüyoruz. AKP Hükümeti döneminde güvencesiz çalışma çağına atladık. İnsanca yaşam koşullarına sahip olmak için sonuçlara üzülen değil, itiraz eden ve talep edenler olmalıyız. Başbakan gerçekten de yaratılanı seviyorsa bu talepleri de duymasını bilmelidir” diye vurguladı.

Haydi Dayanışmaya

BEDAŞ işçileri direnişlerini sürüyorlar ve BEDAŞ Genel Müdürlüğü önünde bulunan direniş çadırında sınıf dostlarını dayanışmaya bekliyorlar.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: BEDAŞ / taşeronlaşma /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.