Halkaların Kongresini Artıları ve Eksiklikleri…

İşçilerin Sesi - 5 Kasım 2011 - Teorik Tartışmalar / Türkiye Solu / Ulusal Sorun

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Halkların Demokratik Kongresi Yola Çıktı:

Kongrenin Artıları ve Eksiklikleri…

15-16 Ekim tarihinde Ankara’da 825 delegeyle toplanan Kongre, 121 kişilik meclisini ve ismini seçerek yola çıktı. Kongre Girişimi, Kürt özgürlük hareketinin 12 Haziran seçimleri sırasında listesinde yer verdiği sosyalist adayların, haklar ve özgürlükler mücadelesinde estirdiği olumlu havanın, “birleşik mücadele” perspektifiyle ve yeni bileşenlerle yeniden yaratılma girişimi oldu.

Kongrenin Artıları

Tek tek mücadelelerinin başarılı olamayacağı bilinciyle, omurgasını Kürt özgürlük hareketinin oluşturacağı bilinen ancak emek hareketi başta olmak üzere, diğer toplumsal mücadele alanlarının ve onların etrafında yer alan sosyalistlerin; ezilenlerin ve sömürülenlerini birleşik hareketine olan ihtiyaç, bu kez bir “Çatı Partisi” biçimiyle değil de, daha esnek bir biçim olan “Kongre” örgütlenmesiyle mümkün kılınmaya çalışılıyor.

Kongre örgütlenme biçimi, her siyasi parti, grup, eğilim ya da cinsiyet, ulus, dini inanç vb.nin hem kendi kimliğiyle yaşamını sürdürmesini mümkün kılıyor hem de “ortak düşmana” karşı birlikte mücadele yürütme olanağını tanıyor.

Bu bakımdan son derece esnek ve geniş bir cepheyi, eylem birliğini ifade eden Kongre Girişimi, sınıf mücadelesinin farklı düzeylerini bir araya getirerek, sermaye ve burjuva devlet karşısında mücadele dinamiklerinin en geniş yüzeyini oluşturmuş oluyor.

Kongre Hareketi, 20’den fazla siyasal çevrenin (parti, kurum, gazete vb.) ile farklı ulusal ve inanç çevrelerinden temsilcilerinden oluşuyor.

Kongrenin Ankara’daki iki günlük genel kurulunda öne çıkan ise, Türkiye coğrafyasında yaşayan 12 dilden halkın delegeleri selamlaması oldu. Halkların özgürce kendisini ifade etmesi ve “halklar ve inançlar hapishanesi”ne dönüşen bir Türkiye’nin çok kültürlü yapısını ifade etmiş oldu.

Kadınların yüzde 50 temsiline sahip çıkan ve ısrar eden tutumları ise, yer yer delegelerden haklı tepkilere yol açsa da, kadınların kurullarda yarı yarıya temsili konusundaki kararlılıkları kongre bileşenleri karşısında sonuç alan etkili bir örnek oldu

Kongrenin Eksik Yanları

İki gün süren kongre boyunca divan, kongre düzenine, gündeme hâkim olamadı. Kongre bileşenlerinden olan sosyalist hareketin delegeleri ise, halkaların sınıfsal kimlikleri ve siyasal talepleri konusunda sessiz kaldılar. Delegelerin belirlenmesi sürecinden başlayıp, 121 kişilik Kongre Genel Meclisi’nin seçimine kadar her kurulun belirlenmesi sürecinde grupçu rekabet göze çarptı. Kongrenin genel gidişatında “emekçi” vurgusu, halkların ortak çıkarlarının sınıf ekseninde ifade edilmesi gibi birleştirici yanlar öne çıkmadı, her halkın varlığı ve öncelikleri öne çıktı. Nitekim Kongrenin ikinci gününün ikinci yarısında programa “1915 Ermeni soykırımı”nın yazılması talebi, tarihte yaşanan soykırımların ortaya dökülmesine ve bu soykırımlarda farklı hakların yer alıp almadığına kadar varan, binlerce yıllık ön yargılarla bezeli bir tarih önümüze döküldü.

Tam bu noktada Kongrenin tıkandığı görüldü ve divana verilen bir önergeyle Kongrenin tıkanıklığı aşıldı. Divan, teamüle rağmen önerge sahiplerinin adını okumadığı için kayda geçmesi için önerge sahiplerini biz ifade edelim: M.Pekgüleç, F. Gerçek, Y. Öztürk. Önergede “Kongrenin mevcut program ve tüzüğün değişiklik yapılmadan kabulüne ve altı ay sonra yapılacak kongrede değişikliklerin yapılması; Genel Meclis seçiminin yapılarak kongrenin devam etmesi” talep ediliyordu. Oy birliğiyle kabul edildi.

15-16 Ekim genel kurulunda sosyalistlerin siyasal olarak kendilerini ifade etmemiş olmalarının nedeni pek anlaşılamamıştı. Ancak 1. Genel Meclis toplantısında ortaya çıktı ki, sosyalist yapılarımız bu kongrede birleşik mücadele perspektifinden çok “Kürt Özgürlük Hareketine destek vermek” için yer alıyorlar. Oysa ki, böyle bir destek için oluşturulan bir Kongre Hareketinden söz edemeyiz. Ya da destek vermek için bir Kongreye gerek yoktu. Birleşik Mücadele için bir kongreye ihtiyaç var ve sosyalistlerin bu kongrede bulunmasının anlamlı yanı, sadece geliştirilen ırkçı-gerici saldırılar karşısında dayanışmayla sınırlı kalmayıp, sermayeye, AKP hükümetine, burjuva devletin baskı ve inkar politikalarına karşı farklı toplumsal mücadeleleri birleştirmek, işçi sınıfıyla Kürt özgürlük mücadelesinin ortak çıkarlarını öne çıkartmaktır.

1. Genel Meclis toplantısında da 25 kişilik yürütmenin seçilemeden ve toplantı gündemlerinin tamamlanamadan sona erdirilmiş olması da gösteriyor ki, daha kat edilmesi gereken yol bulunuyor.

İşçilerin Sesi’nin Genel Meclis’e Yaptığı Öneriler

Gazete olarak yaptığımız değerlendirme ve öneriler şunlar oldu:

1. 15-16 Ekim Kongresi, Halklar Kongresi olmuştur. Ancak halkların sınıf konumları ve talepleri Kongrede yeterince yer almamıştır. Kongre Hareketi bir mücadele örgütü olmalıdır. Arap Baharından Wall Street’e kadar, halkların mücadelesinde eksik olan neyse, onu inşa etmemiz gerekli. Halkların tek başına ayaklanması manüplasyonu önlemiyor.

2. Kıştırılan ırkçı-milliyetçiliği ve yaklaşmakta olan ekonomik krizi dikkate alarak, kriz sebebiyle meydana gelebilecek işten çıkartmalar ve işçi tepkilerinin milliyetçilik eliyle manüple edilmemesi için, bugünden “ön almalıyız”. İşçilerin taleplerine yer vermeliyiz.

3. Kongre perspektifimiz yalnızca sol-siyasi yapıları yan yana getirmek üzerine değil, toplumsal mücadele alanlarını birleştirmeye dönük olmalıdır. Sağlık ve eğitim hakkı için, HES’lere ve Nükler Santrallere karşıtı; kadınların mücadelelerini ve işçilerin emeğin hakkı mücadelelerini birleştirmeliyiz. Onların temsilcilerini bir araya getirmeye çalışmalıyız.

4. Pratik birleştirici olacaktır. Kongre Hareketi birlikte iş yapmalıdır. Aralık ayında “barış ve emek” gündemli İstanbul’da 100 bin kişilik bir mitingi örgütlemeyi önümüze hedef olarak koymalıyız.

(İşçilerin Sesi Gazetesi 10. Sayıdan alınmıştır.)

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Birleşik Mücadele / HDK /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.