“Yaşam Alanlarını, Yaşamı Savunanlar Buluşuyor, Mücadeleler Birleşiyor” Formu 7/8 Ocak’ta

Sol Defter - 2 Ocak 2012 - Ekoloji / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

YAŞAM ALANLARINI, YAŞAMI SAVUNANLAR BULUŞUYOR

MÜCADELELER BİRLEŞİYOR

Bizler,

Kapitalizmin saldırısına karşı; Hopa’dan Saklıkent’e, Fındıklı’dan Yuvarlakçay’a, Çağlayan’dan, Solaklı-Karaçam-Köknar’dan Erzurum Tortum’a, Munzur’dan, Peri’den İkizdere’ye, Tonya’ya, Hasankeyf’den Allianoi’e, Sinop Gerze’ye Anadolunun kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar doğayı, dereleri, meraları, ormanları, tarım alanlarını,  yaşamı, sağlığı, eğitimi, emeği ve kültürleri savunanlarız.

Su kullanım hakkı anlaşmaları, enerji üretim lisansları ile nehir tipi HES (hidroelektrik santral)’ler ve barajlar ile suyu dere yatağından, doğadan koparıp tutuklayarak sermaye birikimine sokanlara,  yaşam alanlarını yok etmek isteyenlere karşı;

Peri Suyu için yapılmaya çalışılan HES’lerde olduğu gibi, şirketin güvenliğini sağlamak amacıyla, vadi boyunca köylülerin meralarında ve orman alanlarında inşaa edilen güvenlik karakollarının kural tanımadan doğayı tahrip etmesine, ormanları yok etmesine karşı,

Sivaslılar Köyü’nden Çorlu’ya, Ünye’den Çanakkale’ye Gerze’ye kadar dağlarda, kıyılarda, vadilerde, tarım arazileri üzerinde, termik santraller, çimento fabrikaları, taşocakları, organize sanayi bölgeleri ve liman-tersaneler kurarak yaşam alanlarını ve havzaları ortak olarak kullananlara, ticarileştirenlere karşı;

Mersin’den Sinop’a, İğne ada’ya ve Malatya’ya kadar yapımı planlanan nükleer santrallere, nükleer silahlara, füze kalkanlarına karşı;

Samandağ ve Çine’de rüzgar santralleri kurmak amacıyla, Uludağ’da, İstanbul Belgrad’da, Munzur’da yeraltı ve kaynak sularını ticarileştirmek amacıyla ormanları talan edenlere karşı;

Belgrad ormanlarından Trakya’daki meralara kadar tehlikeli atık yakma ve depolama için ormanların, meraların, tarım topraklarının yok edilişine karşı;

Bergama’dan Uşak’a, Gökçeada’dan Eşme’ye, Kütahya Gümüşköy’e ve Manisa Çaldağı’na kadar siyanürle altın, gümüş ve Nikel madeni, çıkarılarak, işlenerek yaşamın, doğanın yok edilişine karşı;

Köprüler, otobanlar, kanallar, kentsel dönüşüm projeleri ile su havzalarını, ormanları, tarım alanlarını, yaşamı rant için yok etmek isteyenlere,  kent ve köylerde suları kontörlü ya da kontörsüz sayaçlarla piyasalaştıranlara karşı;

Suyun ve su havzalarından sermaye biriktirmek isteyenlere, su havzalarını, meralar, ormanlar, tarım alanlarını sermayenin kullanımına sokanlara karşı;

Tarımın şirketleşmesine, küçük çiftçiliğin tasfiyesine karşı;

Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve tohumlarla tarımı ve biyoçeşitliliği, insan ve hayvan sağlığını tehdit edenlere karşı olanlar,

Emeğin sömürülmesine, yaşamların yok olmasına karşı duranlar,

Parasız eğitimi savunanlar,

Sağlığın ticarileştirilmesine karşı herkes için sağlıklı ve güvenli gelecek isteyenler,

Meraların, ormanların, su havzalarının şirketlere satılmasına, doğal alanların, suların yaşamın, sağlığın, eğitimin ticarileştirilmesine karşı mücadele edenler olarak,

Sonuna kadar birlikte direneceğiz.

Hopa Kemal Paşa’da, Erzurum Tortum’da, Sinop Gerze’de, Solaklı Karaçam’da olduğu gibi yaşam alanlarını kapitalizmin saldırısına karşı koruduğu için devletin güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayarak ölenlerin, gözaltına alınanların, dövülenlerin hesabını mutlaka soracağız.

Yaşam alanlarını ve yaşamı sermaye birikimine sokmaya kalkışanları yargılama yolunda,

Yaşamımızı ve yaşam alanlarımızı sermayeye karşı sonuna kadar sürdüreceğimiz direnişimizi, mücadelelerimizi ortak dayanışmaya taşımak için,

Birlikteliğimizi, kendi hukukumuzu oluşturmak için,

Mücadelede bundan sonra ortak olarak yapacaklarımızı tartışmak üzere

İstanbul’da buluşuyoruz.

Çağrımız mücadele edenleredir. Çağrımız kapitalizme ve yandaşlarına karşı birlikteliğe ve dayanışmayadır.

Tarih: 7-8 Ocak 2011

Yer: Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul


Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu
PROGRAM:

YAŞAM ALANLARINI, YAŞAMI SAVUNANLAR BULUŞUYOR

MÜCADELELER BİRLEŞİYOR

Tarih: 7 / 8 Ocak 2012

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu – Fındıklı / İSTANBUL

7 Ocak 2012 – Cumartesi

09.30 / 10.00   Kayıt / Çay – Simit

10.00 / 11.00   Açılış Konuşması.

Yaşamı ve Doğayı Savunma Mücadeleleri: Saldırı ve Direnişler.

Sunum ve Film gösterimi

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu (STHP)

11.00 / 11.15   Çay / Kahve Arası

Yaşamı, Doğayı;

Toprağı, Havayı, Suyu, Gıdayı, Ormanı, Merayı Korumak İçin Mücadele Edenler

Konuşuyor – Birleşiyor: [1]

11.15 / 13.00   Kentsel – Kırsal Dönüşüme Karşı Mücadeleler

Kirliliğe Karşı Mücadeleler

Siyanürle Madenciliğe Karşı Mücadeleler

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Karşı Mücadeleler

13.00 / 14.00   Yemek Arası

14.00 / 15.30   Termik Santrallere Karşı Mücadeleler

Nükleer Santrallere Karşı Mücadeleler

Rüzgâr Enerji Santrallerine Karşı Mücadeleler

Güneş Enerjisi Santralleri / Güneş Enerjisi Tarlalarına Karşı Mücadeleler

Bitkisel Yakıtlara Karşı Mücadeleler

Enerji İletim Hatlarına Karşı Mücadeleler

15.30 / 15.45   Çay / Kahve Arası

15.45 / 18.00   Suyun Ticarileştirilmesine Karşı Mücadeleler;

Hidroelektrik Santrallerine Karşı Mücadeleler

Barajlara Karşı Mücadeleler

Yeraltı Sularının Korunması Mücadeleleri

Su Hizmetlerinin Ticarileştirilmesine Karşı Mücadeleler

Kentte – Tarımda Kontörlü Sayaca Karşı Mücadeleler

8 Ocak 2012  – Pazar

10.00 / 10.30   Çay – Simit

10.30 / 11.00   STHP – İlk Gün Paylaşılan Mücadele Deneyimlerinden Notlar

11.00 / 11.30   STHP – Mücadelenin Bugünü ve Önümüzdeki Yeni Engellere Rağmen Mücadele

11.30 / 11.45   Çay / Kahve Arası

11.45 / 13.30   Mücadelelerde; Yaşam Hakkı / Halkın Hukuku

13.30 / 14.30   Yemek Arası

14.30 / 16.00   Ortak Mücadele İçin Önerilerin Değerlendirilmesi,

Önerilerinden Sonuçlar

16.00 / 16.15   Çay / Kahve Arası

16.15 / 17.15   Birlikte Mücadele Geleceğimiz ve

Mücadelenin Yol Haritası

17.15 / 17.30   Sonuç Bildirgesi

17.30 / 18.00   Grup Yorum Dinletisi / Kapanış


[1] Katılımcılara : “Yaşam Alanlarını, Yaşamı Savunanlar Buluşuyor Mücadeleler Birleşiyor” Forumunun,

ilk gününde; deneyim paylaşımına yoğunlaşmayı,

İkinci gününde ise; önümüzdeki dönem mücadelelerine ilişkin önerilerin somut programlara dönüştürülmesine, mücadele çizgisinin, pratiğinin, araçlarının ortaklaşa tartışılması ve belirlenmesine odaklanmayı hedefliyoruz.

Zamanımızı forum’un hedeflerine uygun kullanabilmek için; ilk gün söz alacak mücadele temsilcilerinin özellikle tüm mücadele süreçlerini değil de, mücadele süreçlerinin toplamından süzdükleri deneyimleri paylaşmalarını ve forumun ikinci gününde özel olarak gündem haline getirilecek önerilerini de dile getirmelerini rica ediyoruz.”

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: HES / Suyun Ticarileştirilmesine Hayır /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.