Sahte Sendika Yasasına Karşı KESK Protestosu

N. Cemal - 26 Ocak 2012 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Sahte Sendika Yasasına Karşı KESK Protestosu

Bakanlar Kurulu’nda uzunca süre bekletildikten sonra 23.01.2012 tarihinde onaylanarak TBMM Başkanlığına gönderilen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı KESK tarafından protesto edildi: “Toplu Sözleşme Hakkımız Grev Silahımız!”

Yasanı Al Da Başına Çal

Kamu emekçilerini oyalayarak bekletilen ve bugün dayatma noktasına getirilen yasa tasarısının toplu sözleşme hakkını tamamen yok ettiğini söyleyen KESK üyeleri eş zamanlı olarak protesto eylemleri gerçekleştirdiler. Saat 13’de İstanbul Galatasaray meydanında toplanarak Taksim meydanına doğru yürüyüşe geçen KESK’liler, “işçi konfederasyonlarına başka bakanlar kurulu’na başka yasa taslağı sunarak takiye zihniyetini sürdüren AKP’ye ‘Yasanı Al Da Başına Çal’ diyoruz” diye tepki gösterdiler.

Oturma Eylemi

“Sahte Sendika Yasasına Hayır – KESK” pankartıyla Taksim meydanına gelen yürüyüş korteji oturma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması sırasında Ankara’da gerçekleştirilen protesto eylemine ve polisin arkadaşlarına saldırdığına da değinilerek oturma eylemine başlanıldı:

Gaz Bombalarıyla

“Arkadaşlarımız Ankara’da bir yürüyüş yaparak AKP Hükümetinin sahte sendika yasasını protesto etmek istediler. Polis tarafından engellendiler. Gaz bombalarıyla arkadaşlarımıza saldırıldığını öğrendik. Arkadaşlarımıza destek olmak için oturma eylemi yapacak ve ardından da basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz” denilerek bir süre oturma eylemi gerçekleştirildi.

Kandırma ve Oyalamadan İbaret

Oturma eyleminin ardından basın açıklaması metni okundu:

“12 Eylül 2010 Referandumunda memura toplu sözleşme vaat edenlerin gerçek yüzü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı’nın TBMM başkanlığına gönderilen son haliyle birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır” denilen açıklamada, “sürecin baştan sona kandırma ve oyalamadan ibaret olduğu” vurgulandı.

Takiye’deki Ustalık Dönemi

“Kamu emekçilerinin tüm itiraz ve görüşlerine kulak tıkayarak meclise sunulan bu tasarı AKP’nin Takiye’deki ustalık dönemi olarak tarihe geçmiştir” denilerek, “sendikaların varoluş gerekçesi ortadan kaldırılmak istenmektedir” uyarısında bulunuldu.

Toplu Sözleşmeler de Yok Hükmünde

“Bu düzenleme ile yüzlerce belediyede yapılan toplu sözleşmeler de yok hükmünde sayılmaktadır” değerlendirmesiyle, “dünyanın hiçbir yerinde böyle bir toplu sözleşme düzeni ya da örneği yoktur. Varsa da bunun ‘toplu sözleşme’ olarak adlandırılması mümkün değildir” denildi.

Özgür Bir Toplu Sözleşme Düzeni

Kak ve özgürlükleri yok sayan yasa tasarısına karşı şu öneri ve talepler sıralandı;

“Grev hakkımızın yasal teminat altına alındığı özgür bir Toplu Sözleşme düzeni,

Örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması,

Her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme yapabilmesi,

Belediyelerle yıllardır yapılan Toplu Sözleşmelerin devam etmesi,

Tüm çalışanlara insan onuruna yaraşır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması,

Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi…”

Mücadeleyi Yükseltmeye Devam

“KESK, 2 milyon kamu emekçisinin haklarına yönelik saldırıları ortaya çıkarmaya, yalanları teşhir etmeye, maskeleri düşürmeye ve mücadeleyi yükseltmeye devam edecektir” vurgularıyla bitirilen basın açıklaması Ankara’da polis saldırısına uğrayan KESK eyleminden bilgiler verilerek sonlandırıldı.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: 4688 / KESK /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.