4+4+4 Yasa Teklifinin İlk Değerlendirmesi.

Ömer Yıldız - 20 Şubat 2012 - Teorik Tartışmalar / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

“Çırak olabilmek için ”14 yaşını doldurmuş, en az ilköğretim okulu mezunu olmak” şartı değiştirilerek, 11 yaşını doldurmak ve ilköğretim birinci kademeden mezun olmak şartı getiriliyor.”
Çocuk çırak olacaksa nasıl zorunlu eğitim 12 yıl olacak?

“FATİH Projesi kapsamında, 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak.”
İhaleler kime verilecek?

“İlköğretim 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitimi ve öğretimini kapsayacak, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve Devlet okullarında parasız olacak.”
Son 4 zorunlu ama paralı mı olacak?

“Teklifle, 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının başlangıç tarihi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilinceye kadar ilköğretim ikinci kademesini tamamlayanlara ilköğretim diploması verilecek.”
4+ dan sonra meslek liselerinin(imam hatiplerin) +4 üne devam edecek, son 4 bakanlar kurulunun canının istediğinde mi çıkacak? Yani birkaç yıl sonra da olabilecek mi?

“İlköğretim kurumlarının toplam eğitim süresi 8 yıl olacak. Yasadaki ”kesintisiz” ibaresi çıkarılıyor. İlköğretim kurumları, 4 yıl süreli ilköğretim birinci kademe okulları ile 4 yıl süreli ilköğretim ikinci kademe okullarından oluşur. İkinci kademe ilköğretim okulları, ortaöğretim programlarıyla ilişkilendirilecek. Hangi programlar için ilköğretim ikinci kademe okullarının oluşturulacağı Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.”
İkinci 4 bakanlık ne program açarsa öyle mi olacak? Sadece bir program açarsa tüm çocuklar sadece onu mu seçebilecek?

“Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köylerde ilköğretim birinci ve ikinci kademe okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge birinci ve ikinci kademe okulları kurulacak.”
Köy çocukları “zorunlu yatılı” mı olacak? Yurtlar kimin olacak?

“Düzenlemede belirtilen ilköğretim birinci kademe sonrasında hangi programların açık öğretimle ilişkilendirileceği ve zorunlu eğitim kapsamına alınacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.”
Açık öğretim de zorunludan mı sayılacak? 4+4+4 örgün eğitim olmayacak mı?

Bakalım yasa netleşsin de soruların yanıtını hep birlikte bulalım.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: 4+4+4 / eğitim /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.