Çapa Taşeron İşçileri Günlüğü 4: Destek Ziyaretleri Artıyor!

Sol Defter- Haber - 24 Şubat 2012 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Çapa İşçilerini KESK Şubeler Platformu ve

HSGGP Ziyaret Etti

Sabah 8.30’da bilgilendirme çadırında ilk hareketlilikler başladı. Bazı taşeron işçileri ve dayanışmacılar kahvaltılarını çadırda yapıyorlar…

İşbaşı yapmaya gelen ve bölümler arasında gidip gelen işçiler ile hasta yakınları imza kampanyasını canlandırıyorlar. Hasta yakınları dayanışma imzaları atarken, taşeron işçileri hastane idaresine iletilecek olan dilekçeleri imzalıyorlar…

Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (Taş-İş-Der)  hukuk bürosundan gelenler çadırı ilk ziyaret edenler arasındaydılar. Yeni dilekçe örnekleri getirdiler…

Çapa Hastanesi bilgilendirme ve uyanış çadırında “direniş günlüğü defteri” açıldı. Günlük gelişmeler, gelen ziyaretçiler ve dayanışmacı sınıf dostlarının izlenimleri bu deftere kaydediliyor. Tüm-Sağlık-İş Sendikası eski genel başkanı Fevzi Gerçek çadırın ilk ziyaretçilerindendi. Deneyim ve birikimlerini paylaşarak, “mücadelenizde başarılar diliyorum ve yanınızda olmaya devam edeceğim” dedi.

Taş-İş-Der’in kuruluş ve mücadele sürecinde önemli bir yeri olan Çapa Hastanesinden Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan çadırı en çok ziyaret edenler arasında. CHP İstanbul İl Sağlık Meclisi’nden İhsan Alparslan çadırı ziyaret ederek, “nasıl katkı sunabiliriz?” diye sordu.

DİSK Dev-Sağlık-İş Sendikası Örgütlenme Sekreterliği tarafından ziyaret edilen çadıra, “yanınızdayız ve destekliyoruz” mesajları iletildi. Sosyalist Feminist Kolektif’ten Banu Paker, İşçilerin Sesi Gazetesi sahibi Canan Mengüloğlu, Kaldıraç Dergisinden Hakan Dilmeç ve Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu çadıra desteklerini sunanlar arasındaydı. Halkların Demokratik Kongresi’nden (HDK) gelerek destek sunanlar ise “Kıdem Tazminatı Gaspına Karşı” broşürler getirdiler.

HDK destekçileri arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri de vardı.

Eğitim-Sen 8 No’lu Şube Yürütmesinden Kaya Demirseren, Sağlık Emekçileri Sendikası Bakırköy Şubesi Sekreteri Ertan Taştan katkı sunan sınıf dostları arasındaydı.

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu yürütmesi adına, Türk Tabipler Birliği Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Genel Sağlık Sigortası ve sağlık hakkı gaspı üzerine bir genel bilgilendirme konuşması yaptı.

KESK Şubeler Platformu Dönem Yürütmesi Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Barış Uluocak “sağlık ve eğitimde nitelikli hizmet üretimi için kadrolu çalışma gereklidir. Hizmetin sürekliliğinin güvenceye alınması gereklidir” dedi.

Tek-Gıda-İş Avrupa Yakası Şube Başkanı Muzaffer Dilek, “Kamusal sağlık hizmetinde çalışan işçiler mücadeleye giriştilerse, sessizliğe davet eden sus işaretli hemşire resimleri de artık çığlık halinde mücadeleye çağırıyor demektir. Mücadeleniz mücadelemizdir” dedi.

Çapa Hastanesi bilgilendirme ve uyanış çadırıyla ilgili basında çıkan haberler büyütülerek çadırın içine ve etrafına asıldı…

Çadırın kazanında kaynayan çaya hasta yakınlarının ilgisi de büyük ve kantinden para vererek almak yerine çadıra başvuruyorlar…

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Çapa Taşeron İşçileri /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.