Çapa Taşeron İşçileri Günlüğü 20: Çapa’da Yaşananları Artık Türkiye Biliyor

Sol Defter- Haber - 11 Mart 2012 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Çapa Taşeron İşçileri Günlüğü 20:

Çapa’da Yaşananları Artık Türkiye Biliyor

11 Mart ta Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 38 İlden gelen Temsilcilerle Ankara’da Ahmet Taner kışlalı kapalı spor salonunda toplandı.

Toplantıya Çapa taşeron işçilerinden bir grup işçi de katıldı. Sağlık Hakkı Meclisi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 400 taşeron sağlık işçisini işten çıkaracağını öğrendi.

38 ilden gelen temsilciler oy birliğiyle sağlıkta taşeronun yasaklanmasını ve işçilerin kadroya alınması mücadelesini destekleyeceklerini açıkladı. Sık sık sloganlarla kesilen konuşma sırasında İstanbul üniversitesi rektörlüğü protesto edildi. Yüzlerce temsilci Çapa’daki mücadeleyi yalnız bırakmayacaklarını açıkladı.

Derneğin yayınladığı bülten illerden gelen temsilciler ve basına iletildi.

Türkiye Sağlık Hakkı Meclisi toplantısı Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin Hacettepeband adlı orkestrasının parçalarıyla başladı, yine aynı grubun parçalarıyla sona erdi.

DİSK Devrimci Sağlık İş Genel Başkanı ile deneyimler paylaşıldı

Toplantının açılış konuşmasını TTB Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu yaptı. Konuşmasında sağlık hakkı meclislerinin kuruluş nedenlerini açıkladı “Her insanın dünyaya geldiği andan itibaren nefes alma hakkı vardır bu hak kimsenin iznine bağlı değildir. Sağlık hakkı bu nedenle herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz olmalıdır. Oysaki son 10 yılda uygulanan sağlık politikaları nefes alma hakkımızdan da katkı payı talep edecek noktaya gelmiştir. Sağlık hakkı için bütün kurumları birleşik mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

38 İlin Sağlık Hakkı Meclis Temsilcileri Birleşik Mücadele Bildirgesini açıkladı

Hoytur Folklor ekibi Anadolu’nun değişik yörelerinden derlediği halk oyunlarını sergilediler.

Daha sonra 38 ilden gelen meclis temsilcileri kısa birer konuşma yaptı. Her il birleşik mücadelenin önemini anlattı ve sokağa çıkmak gerektiğini söyledi.

Ardından Türkiye büyük sağlık hakkı meclisinin sonuç bildirgesinin okunması için 38 ilden gelen temsilciler sahneye davet edildi. SES genel başkanı Çetin Erdolu bildirgeyi okudu. Bildirgede meclisin karşı çıktığı neoliberal sağlık politikaları maddeler halinde sıralandı ve ardından Yine maddeler halinde meclisin sağlık hakkı talepleri ifade edildi.

Meclis toplantısı coşkulu bir şekilde sona erdi…

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Çapa Taşeron İşçileri /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.