İlerici Güçler, Aralarındaki Sorunları Şiddete Başvurmadan Çözmelidir – HDK

Sol Defter- Haber - 12 Nisan 2012 - Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
İLERİCİ GÜÇLER, ARALARINDAKİ SORUNLARI ŞİDDETE BAŞVURMADAN ÇÖZMELİDİR
Farklı düşünceler ve politik oluşumlarla bir araya gelerek bir program oluşturmuş olan ve bunu daha da ilerletmeyi önüne görev olarak koymuş bulunan Halkların Demokratik Kongresi, ilerici güçler arasındaki sorunların tartışarak ve konuşarak çözülmesi gerektiğini düşünmektedir.
Sömürü ve baskıya karşı mücadele eden güçlerin tüm enerjilerini hedefine, yani egemen güç odaklarına, sömürü ve baskıya karşı yöneltmeleri gerekirken, kendi aralarındaki sorunları şiddet yöntemleri kullanarak çözmeye kalkmaları anlaşılır bir durum olmasa gerek.
Türkiye sol ve sosyalist hareketinin geçmişinde kendi arasındaki siyasi anlaşmazlıkları şiddet yoluyla çözme konusunda pek çok üzücü örnek yaşanmıştır. Bugün aşılmaya çalışılan bu tarih göstermiştir ki bu yaklaşım öncelikle sol ve sosyalist, devrimci harekete, dolayısıyla işçi, emekçi ve halk hareketlerine zarar vermekten başka bir işe yaramamıştır.
Maalesef son günlerde sol içi sorunları, doğrudan şiddet kullanarak çözmenin yeni bir örneğini yaşıyoruz. SİP geleneğinden gelen TKP üyelerinin, kuruluşunun ilk gününden itibaren Ürün dergisi çevresince kurulmuş olan TKP’nin kurucu ve üyelerine yönelik şiddet uygulamaları üzücü sahneler açığa çıkardı.
Halkların Demokratik Kongresi, yeni kurulan TKP’nin bürolarına ve üyelerine dönük saldırının sol içi şiddet olarak mahkûm edilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Ortada bir sorun olduğu kesindir. Ancak MÜZAKERE, sorunun çözümü için öne alınması ve hemen başlaması gereken bir yöntemdir. Bizler tarafların müzakere yöntemini benimseyerek sorunun çözümü konusunda adım atmalarını diliyor, bu konuda üzerimize düşecek göreve açık olduğumuzu duyuruyoruz.
HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: sol içi şiddet / TKP /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.