Çapa Taşeron İşçileri Günlüğü 57: Taşeronlaşmanın da Doktor Cinayetlerinin de Sorumlusu Aynıdır!

Sol Defter- Haber - 17 Nisan 2012 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Taner Hoca Her Zaman Yanımızda...!

Çapa çadırının 57’inci, Cerrahpaşa çadırının 2’inci günündeyiz.

Sağlık hakkına yönelik çok yönlü saldırılar devam ediyor. Bir yandan sağlık hakkı paralı hale gelirken, çalışanlar taşeron sistemin kölesi haline getiriliyor, direnen tabipler bıçaklı saldırıya uğrarken, işçiler işten atılıyor, direniş çadırlarına izin vermemek için her yol deneniyor.

Yemekhane önünde yarınki yürüyüşe çağrı yapıldı!

Çapa da taşeron sistemine son vermek üzere başlayan mücadele iki ayrı hastanede, çadırlara taşınarak sürdürülmesi önemli.

DİSK Dev Sağlık-İş ise, taşeron sistemine karşı Okmeydanı, Koşuyolu hastanelerinde; Adana, Bursa ve İzmit hastanelerinde yeni çadırlar açma etkinliğini sürdürüyor. İzmit’te çadır kuruluşunun ardından çadırın kaldırılması yönünde baskı yapıldığını öğrendik.

Dekanlık önündeki "mini oturma eylemi" sonuç verdi, yazı rektörlüğe iletildi!

Cerrahpaşa’da da benzer baskılar var. 2’inci günde sabahtan başlayarak derneğin masası açıldı, öğleye doğru ortak pankartlar asıldı, imza toplanmaya, bildiri dağıtımı yapılmaya devam edildi.

"Üstü" olmasa da "zemin" sağlam...

Ancak, hiçbir hukuki gerekçesi olmadığı halde, hastane başhekimi ve dekan izin vermediği gerekçe gösterilerek, özel güvenlik çadırın kuruluşuna engel çıkartıyor. İzin için bir başvuru yasal olarak gereksiz. Dernek sadece bir bilgilendirme yazısı yazması yeterli.

Ceza yasası ve ilgili yasalar der ki, her vatandaş, önceden izin almaksızın yasaların suç saymadığı konularda görüşlerini açıklama hakkına ve özgürlüğüne sahiptir. Öyleyse, bu engellemeler yasadışıdır.

Halkın desteği artıyor

Güvenliğin açıkça ifade ettiği gibi, SES Aksaray Şube yönetiminin “Bu çadırla bizim ilgimiz yok” yönünde mesaj vermiş olması, hastane güvenliğinin çadıra baskıyı artıran etken olmaktadır.

Nitekim, derneğin yazılı başvurusuna Dekan (Kıbrıs’ta olduğu için yardımcısı), hastane müdürü, başhekim onay verme yetkisini kendilerinde görmemiş olmalı ki, başvuru yazısını rektörlüğe iletmiştir.

İşçilerin ilgisi de devam ediyor

Bütün bu yasal olmayan uygulama, derneğin çalışmalarını engellemeye yönelik sudan bahanelerdir ve başarıya ulaşamayacaktır.

Yarın hem Çapa’da basın açıklaması yapılacak hem de Cerrahpaşa’da ödenmeyen ücretlerle ilgili de bir protesto yürüyüşü düzenlenecek.

Aynı zamanda Gaziantep’te hasta yakını tarafından 26 yaşındaki
Göğüs Cerrahı Dr. Ersin Arslan uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında
hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu olayı protesto etmek için İ.Ü
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane bahçesinde, İTO ve SES Aksaray şube
olarak basın açıklaması yapılacak.

Sonuç olarak, sağlık alanında çok yönlü bir dönüşüm ve saldırı söz konusu. Çalışma ilişkilerinden can güvenliğine kadar bir dizi farklı düzeydeki saldırılara karşı birleşik mücadele zorunlu.

Sağlıkta çalışma yaşamına ilişkin bir yandan TAŞ İŞ DER, diğer yandan Dev Sağlık-İş taşeronlaşmaya karşı mücadele ederken, Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş, Kamu Sen ve Memur Sen’e bağlı sağlık emekçileri sendikaları dayanışmalarını bile ifade etmediler.

Taşeronlaşma alanında dernek örgütlenmesine giden KAŞİP gibi kuruluşlar da mücadeleye asılmıyorlar.

SES Aksaray Şubesi ise, Çapa ve Cerrahpaşa özelinde ve şube düzeyinde olduğu çok açık çelişkili tutumunu terk etmeli ve birleşik mücadeleye katılmalıdır.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Taşeron İşçiler /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.