UYEK’in 1 Mayıs’taki Anlamı

Yunus Öztürk - 30 Nisan 2012 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Umut Yeşerende Emek Kollektifi (UYEK) 1 Mayıs’ta Beşiktaş kortejinde ve TMMOB’in arkasında yerini alacak.

U.Y. Emek Kollektifi kortejinde TAŞİDER, Demokratik Tek Gıda-İş Muhalefeti, Gökkuşağı Hareketi, Deri, Kundura ve Tekstil İşçileri Derneği  ile çeşitli iş kollarından işçiler yer alacaklar.

U.Y. Emek Kollektifi’nin bileşenlerinden olan Plaza Eylem Platformu ile Bilişim Çalışanları Dayanışma Ağı (BİÇDA) ise, “beyaz yakalılar olarak adlandırılan yeni işçi sınıfının üyeleriyle ayrı bir kortej oluşturacaklar ve TMMOB’un önde yer aldığı kortejde UYEK ile arka arkaya olacaklar.

Beşiktaş Kortejinde TMMOB’in arkasında ayrı ayrı yer alacak emek bileşenleri, işçi sınıfının sendikal bürokrasi tarafından kuşatılmışlığına itiraz eden, aşağıdan gelme örgütlenme deneyimlerinin içinde yer almış bulunan işçi ve emekçilerden oluşuyor.

Çapa’da 71 gündür direniş  çadırında taşeron sistemine karşı mücadele yürüten taşeron işçileri ve TAŞ İŞ DER, UYEK bileşeni olarak yer alacak.

Türk-İş içinde “Üçüncü Seçenek” diyebileceğimiz yeni bir oluşumun nüveleri de U.Y. Emek Kollektifi kortejinde olacak. Çünkü onlar, Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) denilen ucube muhalefetin iç yüzünü, Türk-İş’e muhalefet etmekteki sahtekarlığını biliyor.

1 Mayıs 2012’de Türk-İş, Bursa’yı merkezi miting alanı seçerek, İstanbul 1 Mayısının meşruluğuna gölge düşürmek istedi. Bir nevi, DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’a ve Sendikal Güç Birliğine karşı ağırlığını koydu.

Sendikal Güç Birliği’nin DİSK ile birlikte ortak korteji paylaşması buna bir cevap sayılır.

U.Y. Emek Kollektifi içinde yer alan Sivil Havacılık işçileri Gökkuşağı Hareketi ve Demokratik Tek Gıda-İş Muhalefeti, TEKSİF, Deri-İş, Tezkoop-İş,  ve Belediye-İş üyeleri ise, TÜRK-İŞ, DİSK ve SGBP bürokrasisine karşı, çok küçük de olsa, nüve halinde Üçüncü Seçeneği temsil ediyor.

Yeni işçi hareketi ve sendikal hareket ne kadar ihtiyaç, ve karşılığı olmakla birlikte hali hazırda somutlaşmamışsa, Türk-İş içindeki Üçüncü Seçenek de bir ihtiyaçtır.

U.Y. Emek Kollektifi’nin üçüncü önemi ise, taşeron sistemine karşı mücadelenin olduğu gibi, beyaz yakalıların da mücadelesinin içinde yer alıyor olmasıdır. Temsiliyet düzeyi ne olursa olsun, U.Y. Emek Kollektifi hem taşeron işçiler arasında hem de beyaz yakalı diye ifade edilen işçiler arasında vardır. Dolayısıyla “güvencesiz”lerin fiili temsiliyetine (tekrar edelim oranı ne olursa olsun) sahiptir.

Direnişçi işçiler, AKP ve CHP ekseninde bölünen Türk-İş içinde aşağıdan gelme hareketi ve üçüncü seçeneği temsil eden nüveler, işçi sınıfının en güvencesiz kesimi ifade eden taşeron işçiler, yeni işçi sınıfının büyüyen kesimi beyaz yakalılar U.Y. Emek Kollektifi içinde temsil ediliyor ya da U.Y. Emek Kollektifi onların içinde yer alıyor.

1 Mayıs 2012’de eğer bir emek odağı aranacaksa, bunlardan birinin U.Y. Emek Kollektifi  etrafında bir araya gelen küçük işçi toplulukları olduğu şimdiden ortaya çıkmıştır.

UYEK kitlesiyle olmasa da ilkeleriyle ve temsil ettiği gelecek fikriyle alanda yerini alacak. Kürsüden de Çapa taşeron işçisiyle sesini duyuracak!

UYEK bileşenleri saat 09.00’da Beşiktaş Akaretler Durağında toplanacak,  TMMOB kortejinin hemen arkasında yerini alacaktır.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: UYEK /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.