THY’den Atılan İşçilerle İlgili BDP’den Araştırma Önergesi

Sol Defter- Haber - 27 Haziran 2012 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

THY işçileri 29 Mayıs Birliği’nin 26 Haziran’da Meclisi ziyaret etmiş, BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan’la görüşerek iştern çıkartmalarla ilgili olarak “araştırma önergesi” verilmesini istemişlerdi.

27 Haziran günü aşağıdaki soru önergesi meclis başkanlığına verildi.

***

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Hava iş kolunun ülkemizde özellikle son yıllarda büyük önem kazandığı ortadadır. Bu önem çerçevesinde çalışanlara yönelik koruyucu düzenlemeler de yapılması gerekirken aksi uygulamalar yaşanmaktadır.

Bunun en bariz örneği 30 Mayıs 2012’de hava iş koluna grev ve lokavt yasağı getiren kanundur. Grev yasağının getirilmesi ile birlikte hava iş kolunda daha şimdiden ciddi sıkıntılara neden olmuştur.

29 Mayıs 2012 günü grev haklarını kullanan THY çalışanlarının yaşadıkları sorun ve mağduriyetlerinin araştırılması ve hava iş kolundaki mevcut sıkıntıların tüm yönleriyle araştırılıp, ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98`inci, TBMM İçtüzüğü `nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.

Hasip KAPLAN

BDP GRUP BAŞKANVEKİLİ

***

GEREKÇE

Hava iş kolunun gelişen teknolojiyle birlikte ülkemizde ulaşımda önemli bi yer tuttuğu gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak bu iş kolunda çalışanların sayısı artmaktadır. İş koşulları gereği çalışanlarının niteliğinin ve yaşam koşullarının çok önemli olduğu bu sektörle ilgili ne yazık ki, gerekli düzenlemeler yapılmamıştır.

Aksine 29 Mayıs 2012’de meclise havacılık sektörüne grev ve lokavt yasağı getiren kanun THY çalışanlarının grevi ardından yasalaşmıştır. Bu siyasal iktidarın çalışanlardan intikam alma politikasının gereği olmuştur.  Fakat trajik olan mevcut hakları olan grev hakkını kullandıkları gerekçe gösterilerek yaklaşık 400 THY çalışanının işine son verilmesidir. Havacılık sektörüne grev ve lokavt yasağı getiren yasa henüz yasalaşmadan haklarını kullanan işçilerin işten hukuksuz bir şekilde çıkarıldıkları tüm kamuoyunun takdiridir. İşten çıkarılma usulü de halkın vicdanında derin bir kırılmaya neden olmuştur. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarla işçilere işten çıkarıldıkları bildirilmiş ve bunun hangi gerekçeyle olduğu bildirilmemiştir. Bu yöntem tüm THY çalışanlarına yönelik bir tehdit olarak algılanmıştır. İşten çıkarılan işçilerden birçoğu o an orada olmadıklarını ya da çalışma saatleri olmadığını bildirmelerine rağmen herhangi bir gerekçe kabul edilmemiştir. Oysa işçilerden çoğunun elinde o gün izinli olduklarına dair resmi belgeler bulunmaktadır. THY çalışanı olarak grev hakkını kullandıkları için işten çıkarılan işçilerin durumu, hiçbir gerekçenin anayasalarda güvence altında olan hakların kullanılmasına engel olmaması ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. THY yönetimi anayasa ve yasalara aykırı bir karar almıştır. Türkiye cumhuriyetinin hiçbir kurumu, sınırlar içinde faaliyet gösteren hiçbir özel veya kamu şirketi Türkiye cumhuriyeti anayasasına aykırı faaliyet gösteremez. Yasaların bağlayıcılığı esasını hiçbir kurum ve kuruluş, kendi yönetimi tarafından bozamaz, ihlal edemez. Oysa maalesef THY çalışanlarının işten çıkarılması bizce tamda böyle bir durumdur. Kimlerin greve katılıp kimlerin katılmadığına bakılmaksızın, hava-iş sendikasına üye olanlar, şahsi kanaatler gereği cep telefonu mesajıyla işten çıkarıldılar. Bir çalışan ise işten çıkarıldığında yurtdışı seferinde görevli olduğu için o ülkede bırakılmıştır. Bunlar hava iş kolundaki hükümranlığın, pervasızlığın hangi boyutlara ulaştığının göstergesidir.

İşçilerimize sahip çıkılması ve onların mağduriyetlerinin giderilmesi sosyal devlet ilkesi gereği meclisin görev ve sorumluluğundadır. Bu nedenle hava iş kolu ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, sorunlarının araştırılması, yapılması gereken düzenlemelerin yapılması ve geçmişe dönük mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bu meclis araştırmasının hayati olduğunu düşünmekteyiz. Toplumdaki hiçbir kesimi öteleme, onlara sağır kalma gibi bir durum asla olamamalıdır. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel tüm mağduriyetlerin giderilmesi elzemdir. Bu her an her yerde yüz yüze olduğumuz halkımıza karşı sorumluluğumuz gereğidir. Hava iş kolundaki sorunlar da toplumumuzun önemli sorunlarından biridir. Bu nedenle Çalışanların sorun ve mağduriyetlerinin araştırılması için, meclis araştırma komisyonu gerekmektedir.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: THY İşçileri 29 Mayıs Birliği /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.