7. Karaburun Bilim Kongresi: “Kolektif bir bilim pratiği örgütlenmesi” için…

Sol Defter- Haber - 5 Eylül 2012 - Edebiyat/Sanat / Ekoloji / Kadın Hareketi / Teorik Tartışmalar / Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Karaburun Bilim Kongresi’nin 7’ncisi, “Kapitalizm Kıskacında Doğa-Toplum-Teknoloji” ana teması ile 5-9 Eylül 2012 tarihleri arasında İzmir Karaburun’da düzenlenecek.

Kongrenin “kolektif bir bilim pratiği örgütlenmesi” olduğunun altını çizen düzenleme komitesi, ana temaya dair sözü olan herkesi kendi oturumunu, çalışma grubunu, forumunu, panelini vb. etkinliğini örgütlemek üzere katkı vermeye, kongrenin izleyicisi değil, aktif katılımcısı olmaya davet etti.

Etkinliğin programı şöyle:

5 EYLÜL ÇARŞAMBA / KARABURUN

10.30 – Karaburun Oturumu – Nergis Çay Bahçesi
Zuhal Okuyan (Oturum başkanı)
* Tuğçe Kalkan, Sibel Sarıçam, Nurdan Erdoğan, Şeyma Şengür ve Ümit Erdem
Biyosfer Rezerv Alanı Olarak Karaburun Üzerine Değerlendirmeler
* Aysun Boza, Serra Hepaksoy ve Zeynep Gülçin Altun
Karaburun Yarımadası Doğal Defne (Laurus Nobilis L.) Popülasyonunun Yaprak Özelliklerinin Belirlenmesi
* N. Ozan Veryeri ve Cem Orkun Kıraç
Karaburun/ Arslan Burnu, Mimoza Koyu’nda 2010 Yılında İnşası Planlanan Karaburun Vapur İskelesi Çevre (Doğa ve İnsan) Etkilerinin İrdelenmesi

14.00 – Forum: Karaburun Yarımadası’nın Sorunları – Nergis Çay Bahçesi
Dinçer Mete (Oturum başkanı)
* Serdar Yasa (Karaburun Belediye Başkanı)
* Ahmet Çakır (Mordoğan Belediye Başkanı)
Milletvekilleri
Yarımada halkı, dernekleri, sivil toplum platformları, kent konseyi, muhtarlıklar

6 EYLÜL PERŞEMBE / MORDOĞAN

10.00 – A1 Oturumu: Sokağın Bilgisi: Doğa İçin Mücadele
* Beyza Üstün (Oturum Başkanı)
* Ömür Kurt – Ekmeğini ve Doğayı Savunmak: HES Karşıtı Mücadeleler
* Özlem Saadet Işıl – Bir Toplumsal Hareket Örneği: HES Karşıtı Mücadeleler
* Çağrı Eryılmaz – Toplumsal Ekoloji Çevreciliğe Meydan Okuyor: HES Karşıtı Yerel Hareketler
* Cömert Uygar Erdem, Aylime Aslı Demir, Arca Atay, Merthan Özcan ve Özgül Yahyaoğlu – Şirket Çevreciliğinin Teknoloji ve Doğa Algısının Yönetsel Boyutları: Rio+20, Şirket Çevreciliğine Direnmek
* Esin Candan ve Füsun Kökalan Çımrın – Bergama’da Siyanürlü Altın Madenciliği ve Sonrası
* Yaşar Aydın – Bir Köylü Hareketi Olarak HES Karşıtı Mücadele

10.00 – B1 Oturumu: Teknoloji-Beden-Cinsiyet
* Gülçin Yörük (Oturum Başkanı)
* Ayşe Gökkan – İktidar, Teknoloji, Cinsiyet
* Sevgi Doğan – Kapitalizmin Kıskacında Aşk

14.00 – Müge Tuzcuoğlu Oturumu: Kapitalizm Kıskacında Doğa, Toplum ve Teknoloji (A Salonu)
* Cem Terzi (Oturum Başanı)
* Beyza Üstün – Kapitalizmin Kıskacında Doğa ve Yaşam
* Fuat Ercan – Doğanın Artan Yıkımı: Niye Şimdi? Nasıl Bir Kamu? Nasıl Bir Sermaye? Ne Yapmalı?
* Arif Ali Cangı – Ekolojik Yıkımın Önlenmesinin Etkili Yolları

16.00 – A2 Oturumu: Marxizm ve…
* Ferda Dönmez Atbaşı (Oturum Başkanı)
* Hüsamettin Çetinkaya – Paradokslarla Düşünmek
* Münevver Çelik ve Sinem Özer – Etik-Politik Bir Kuruluş Olarak Komünizm: Marx ve Spinoza

16.00 – B2 Oturumu: Doğa, Enerji ve Politika
* Mustafa Eberliköse (Oturum Başkanı)
* Mehmet Yusufoğlu – Enerji Yatırımları, HES’ler ve Enerji Verimliliği
* Alp Yücel Kaya – Piyasanın “Görünmez Eli”: Enerji Piyasası Kurulunun Acele Kamulaştırma Kararları (2004-2012)
* Erhan İçöz ve Z. Vezan Karabulut – Termik Santraller ve Çevre
* Mehmet Kartal – Hidroelektrik Santraller (HES’ler) ve Türkiye’nin Geleceği
* Ferhat Çıra ve Gültekin Aydeniz – Ilısu HES’e Alternatif Olarak Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Santralleri

7 EYLÜL CUMA / KARABURUN

10.00 – A3 Oturumu: Tahribatın Doğası
* Nihat Koçyiğit (Oturum Başkanı)
* Mahmut Kemal Korucu ve Bora Erdağı – Evsel Katı Atıkların Nihai Bertarafı İçin Yer Seçiminde Kullanılan Çok Kriterli Karar Analizi Uygulamalarının Bir Eleştirisi
* Ebru Arıcan – Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Bölge Halkının Gündelik Hayat Pratikleri
* Murat Türkeş ve Pınar Bilir – Küreselleşme ve Kapitalist Esneklik Düzenekleri Kıskacında İklim Değişikliğiyle Savaşım, Toplumsal Gönenç(sizlik), Uluslararası Güvenlik(sizlik) ve İklim Etiği
* Hüseyin Gül, H. Eylem Kaya ve Songül Sallan Gül – Toplumsal Cinsiyetin ve Çevre Eğitiminin İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Çevre Sorunlarına Çözüm Arayışları
* Onur Gülbudak – “Hamsi Doesn’t Think Because Knows Everything”: Hem Kifayetli Hem de Muhteris Bir Ekoloji Kahramanı Olarak Hamsi
* Muharrem Güneş, Murat Tek ve Eylem Beyazıt – “Amik Gölü’ne Teyyare Kondu”: Doğa–Toplum–Teknoloji Üçlemesinde Bir Doğa Cinayetine Tanıklık

10.00 – B3 Oturumu: Yeni Üretim İlişkileri ve Esnek Çalışma
* Nilgün Erdem (Oturum Başkanı)
* Utku Balaban (Çerçeve Sunuş) – Yeni Üretim İlişkilerinde Sermayenin ve Emeğin Dönüşümü
* Arif Koşar – Esnek Çalışma: Bir Determinizm Hikâyesi
* Nial Tekin – Emek Süreçlerinin Esnekliği ve Mobil İletişim Teknolojileriyle Derinleşen Sömürü Biçimi Olarak İş Uzantısı
* İbrahim Sarıkaya – Esnek Çalışma Rejiminde İş Kazaları: Zonguldak Kömür Havzası Taşeron Ocaklar Örneği
* Eser Sandıkcı – Gelişen Teknoloji ve Artan Sömürü Karşısında Emek Eksenli Bir Çalışma Psikolojisi Mümkün mü?

10.00 – “Osman İşçi” Oturumu: Hacettepeli Eğitim-Sen’lilerin Hayalinden Gerçeğe: Kolektif Bir Kitap Yazmak, Yazarak Direnmek (C Salonu)
* Haşim Karaman (Oturum Başkanı)
* Hakan Mıhçı – 1995’den Günümüze Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Elemanlarının Sendikal Örgütlü Mücadelesi: Anılar, Gözlemler ve Bir Bilanço Denemesi
* Sibel Özbudun – Kadın Akademisyenler: “Bir Başarı Öyküsü” mü?
* Sedat Yağcıoğlu – Kampüslerin Renkleri Nerede: Siyah – Beyaz Heteroseksist Kampüslerden Rengârenk LGBT Dostu Kampüslere Doğru Tespitler ve Öneriler
* Barış Mutluay – 1990’lar Türkiye’sinde Sol-Öğrenci Hareketlerinin Arkaplanı : ’96 Öğrenci Koordinasyonları ve ‘Yeni Sol’ İzleri
* Selda Taşdemir Afşar – Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesini Hacettepe Üniversitesi Üzerinden Okumak

13.30 – A4 Oturumu: Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Emeğinin Görünümleri
* M. Meryem Kurtulmuş (Oturum Başkanı)
* Melda Yaman Öztürk – Ataerkil Kapitalist Toplumda Cinsel İşbölümü: Tarihsel ve Kavramsal Bir Çözümleme
* Özgün Akduran – Kapitalizm ve Ataerkillik İlişkisinde Üç Sektör: Hane, Devlet, Piyasa
* Esin Candan ve Semiha Özalp Günal – Tarımda Kadın Emeği
* Aslı Davas – Çalışan Kadınların Bakış Açısından Sağlık Sektöründe Yaşananlar
* Meltem Çiçeklioğlu – Neoliberal Sağlık Politikalarının Kadın Sağlığına Etkisi
* Nuray Ergüneş – Sosyal Politikada Dönüşümün Etkilerini Biz Kadınlar Nasıl Yaşıyoruz?
* Nurcan Özkaplan – Ev Teknolojisi ve Kadın İş Yükü
* Fatma Genç ve Çağrı Kaderoğlu Bulut – İnşaat Mühendisliğinde Kadın Çalışanların Durumu Üzerine Bazı Gözlemler

13.30 – B4 Oturumu: Yeni Üretim Süreçleri / Teknolojileri
* Mehmet Türkay (Oturum Başkanı)
* Melda Yaman Öztürk – Ataerkil Kapitalist Toplumda Cinsel İşbölümü: Tarihsel ve Kavramsal Bir Çözümleme
* Zerrin Arslan – Emek Yoğun Üretimden Sermaye Yoğun Üretime: Mobilya Sektöründe Emek Süreçleri
* Z. Ebru Aksoy, Sevinç Ateş, Ali Gökmen ve Evren Yılmaz Tekin – Sıkıştırılmış Toprak Doğal Yapı Tekniği ve Üretim Süreci Üzerine Bir Deneme
* Esra Oğuz – Su Hakkı Çerçevesinde Su Sorununun Kent Yoksulları Üzerine Etkisi
* Utku Zırığ – Çeşmelerden Plastik Şişelere İçme Suyu: “Teknolojik İlerleme” mi, “Metabolik Yarılma” mı?

13.30 – C4 Oturumu: Gölgeden Çizgiye Mizah ve Eleştiri
* Doğan Emrah Zıraman (Oturum Başkanı)
* Ahmet Sipahioğlu (Çerçeve Sunuş) – Büyüklerimize Atılan Çelmeler
* Hüseyin Öntaş – Kitle İletişim Araçları Teknolojisindeki Değişimin Toplumsal Yapıya Etkisine Örnek Olarak Çizgi Filmler ve Şarkılar
* Peri Efe ve Ahmet Akşit – Karagöz/Karagiozis Örneğinde Uluslaşma Sürecinde Sisteme Dâhil Olma ve Olmama

15.30 – B5 Oturumu: İnsan, Doğa ve Felsefe
* Mehmet Türkay (Oturum Başkanı)
* Deniz Zengin, Duygu Akdoğanbulut, Mehmet Çelik, Bora Sarıca, Serhat Ertuğrul – Homo Sapiens’in Doğa Algısı
* Selçuk Artut – Veri ile Nesneselleşen Gerçeklik: Teknoloji Meta-Realite ve Materyalite Arasındaki Pusula
* Göksun Yazıcı – Ortak Bağlayanların En Büyüğü: Sub Specie Aeternatis (Sonsuzluğun Bakış Açısından) Dünya
* İvan Ergiç – Toplumda Sosyal-Darwinizm ve Piyasa Toplumunda Varoluş Mücadelesi

15.30 – C5 Oturumu: Kapitalizmin Bilim-Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü ve Kapitalist Üretimin Örgütlenişi
* Hacer Ansal (Oturum Başkanı)
* Hacer Ansal (Çerçeve Sunuş) – Bilim ve Teknolojide Kapitalizmin Tahakkümü ve Tahakkümsüzlüğün Koşulları
* Emek Göksu Durmuşoğlu – Kapitalizmin Bilim ve Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü; Bir Örnek Nanoteknoloji
* Erhan Esen – Üretimin Örgütlenişinin Dünü, Bugünü ve Yarını
* Cemre Can Aşlamacı – Üretimin Örgütlenmesinde Psikoloji Disiplininin Rolü: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

18.00 – A6 Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Afet ve Toplum: Van Örneği
* Zuhal Okuyan (Oturum Başkanı)
* Gündüz Akagündüz (Görsel Sunum) – 7,2 72. Gün Van
* Handan Tunç – Van Depremine Ulusal Medya Yaklaşımının Sosyal Sorumluluk Bağlamında Analizi
* Aysel Tekerek – Depremden Çok Önce Sarsılan Van
* Selahattin Parıltı – Depremde Öğretmen Olmak
* Zeynep Beşpınar Karaoğlu – Kadınların Depremi: Depremler Vanlı Kadınların Yaşamlarını Nasıl Etkiledi?

8 EYLÜL CUMARTESİ / KARABURUN

10.00 – A7 Oturumu: Marxizmde Teknoloji Tartışmaları
* Ahmet Haşim Köse (Oturum Başkanı)
* Fevzi Özlüer ve Ilgın Özkaya – Teknodeterminizmin Ekoloji Politiği
* Engin Karabudak ve Erol Yıldırım – Teknolojinin Diyalektiği: Günümüz Teknolojisinin Marksist Bakış Açısından Analizi
* Demir Küçükaydın – Marksizm’e İlerlemecilik ve Tekniği Tarafsız Görme Eleştirilerinin Eleştirisi
* Mehmet Yetiş – Gramsci ve Amerikanizm-Fordizm: Sınıf, Teknoloji ve Hegemonya

10.00 – B7 Oturumu: Değişen ve Değiştiren Sanat
* Ufuk Tambaş (Oturum Başkanı)
* Eren Buğlalılar (Çerçeve Sunuş) – Sanatta Anlamın Gerçek Yaratıcıları: Halk Kitleleri
* Eda Aslı Şeran – Yasama Tiyatrosu: “Mutlu Olmak İçin Cesaretli Olun!”
* Burak Bakır – Günümüzde Sinemanın Politik Geri Çekilişi
* Dilşad Taşdelenler – Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Doğaya Etkileri Üzerine Eleştirel Yaklaşımlara Çağdaş Sanattan Örnekler
* Serenay Şahin – Etkileşimli Sanat Yapıtı ve Yeni Açık Alan Reklam Stratejileri

10.00 – C7 Oturumu: Kapitalizm, Küreselleşme, Gelişme
* Yüksel Akkaya (Oturum Başkanı)
* İzzettin Önder ve Aynur Uçkaç – Geç Gelişen Ekonomilerde Teknoloji Konusu
* Özgür Öztürk – Sürdürülebilir Kalkınma Ne Kadar Sürdürülebilir?
* Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman – Yeni Yoksulluğun Çevresel Risklerini Neo-liberal Küreselleşme Üzerinden Okumak
* Serap Sarıtaş ve Serter Oran – Toplumun Doğası, Doğanın Teknolojisi: Kürt Kâğıt Toplayıcıları Üzerine Bir Çalışma
* Çağla Diner ve Semiha Arı – Batman’da Mikrokredi Programı ve Sosyal Girişimcilik Meselesi

13.30 – A8 Oturumu: Ekoloji Bağlamında Kapitalizm ve Sosyalizm
* Aydın Gelmez (Oturum Başkanı)
* Adnan Avcı – Kapitalizmin Ekolojik Algısı(zlığı)
* Vefa Saygın Öğütle – Ekolojik Marksizm’in Teorik Dayanakları: Doğa ve Toplum Ne Türden Gerçekliklerdir?
* Zafer Ülger – Ekolojik-Ekonomi Literatüründe Enerji-Değer Tartışması
* Hande Atay ve Ethemcan Turhan – Ekososyalizm: Bugüne ve Geleceğe Dair Siyasi Bir Tahayyül
* Stefo Benlisoy – Ekososyalist Stratejinin İnşası ve Ekolojik Devrim

13.30 – B8 Oturumu: Medya ve İktidar
* Sevilay Çelenk (Oturum Başkanı)
* Uğur Yağan ve Gülseren Adaklı – Sosyal Medya Tartışmaları Bağlamında Teknoloji ve Kapitalizm
* Sercan Kıyak – Korsan Partisi: Dijital Yeniden Üretim Çağında Politika
* Doğan Emrah Zıraman – İnternette “İllegal” Mücadele: RedHack
* Erkan Karabay – Kürt Toplumsalında Bir Değişim Dinamiği Olarak Kürt Medyası
* Nurettin Öztatar – Sermaye İktidarları İçin Kültür, Politika Taşıyıcısı-Yayıcısı Olarak Medya: Gerçek Yalanlar

13.30 – C8 Oturumu: Doğa ve Toplumun Bir Kesişme Yeri Olarak Mevsimlik Tarım İşçiliği
* Kuvvet Lordoğlu (Oturum Başkanı)
* İclal Ayşe Küçükkırca – Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri
* Sidar Çınar – Kırsal Dönüşümün Kayıp Sonucu Olarak Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar

16.00 – A9 Oturumu: Kapitalizm ve Mekân
* Nida Kamil Özbolat (Oturum Başkanı)
* Necati Uyar (Çerçeve Sunuş)
* İrfan Mukul – Mekânsal Neoliberalizm Bağlamında Kentsel Dönüşüm
* Esra Sert Akifoglou – Kapitalizm Kıskacında Doğayı Dönüştüren Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Pratiklerinin Karşılaştırılması
* Sevgi Canpolat – Kentin Haleti Ruhiyesi: Kapitalizmin Ürettiği Bireyin Psikologların Bakışıyla Betimlenmesi
* Çiğdem Yel – Trakya’ya Yığılan İstanbul
* Arzu Erdinç ve Pervin Şenol – Turizm Kıskacında Doğal Mekânlar: Tüketim Mekânlarının Yaratımı

16.00 – B9 Oturumu: Sermaye, Toplum ve Sağlık
* Aslı Davas (Oturum Başkanı)
* Deniz Akgün – Üretim İlişkileri ve Sağlık
* N. Bülay Doğan – İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet: Bir İlerleme İmkânı mı, Yeni Rant Biçimleri mi?
* Ayhan Bilgin – Biyopolitik ve Sağlık
* Adile Arslan Avar – Doğanın Metalaştırılmasında Son Uğraklar: Yaşambilimlerinde Genetikleştirme ve Biyoteknolojiler

16.00 – C9 Oturumu: Kapitalizmin Kuşatması Altında Küba: Farklı bir Doğa–Toplum–Teknoloji Yaklaşımı
* Semiha Günal (Oturum Başkanı)
* Esin Saraçoğlu – Kızıl Küba’nın Yeşil Devrimi
* Nahide Özkan – Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi
* Ethem Torunoğlu ve Tezcan Eralp Abay – Küba’da Çevre Politikaları ve Sürdürülebilir Gelişme
* M. Onur Çuvalcı ve N. Göksun Özhan – Küba’da Afet Yönetimi

9 EYLÜL PAZAR / MORDOĞAN

10.00 – A10 Oturumu: Neoliberal Tâhkim: AKP
* İzzettin Önder (Oturum Başkanı)
* Polat S. Alpman – Neoliberal Kalkınma İdeolojisi ve Ekoloji-Politik Eleştirinin İmkânı
* Yasin Durak – Dinî Şefin Ütopyası
* Çağla Pınar Tunçer ve Nahide Konak – “İsraf”tan “Refah”a: Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin Çevre Söylemi
* Oğuz Oyan – AKP Vahşi Kapitalizminin Kıskacında Doğa-Toplum ve Kentler
* Lami Özgen – Son 10 Yılda Kamu Çalışanları Sendikal Mücadelesi

10.00 – B10 Oturumu: Tarımda Neoliberal Erozyon
* Umut Ulukan (Oturum Başkanı)
* Yaşar Uysal (Çerçeve Sunuş) – Neoliberal Politikaların Dünyada ve Türkiye’de Tarıma Yansımaları
* Ayşe Koçak – Çiftçi Destekleme Sistemi ve Tarım Reformu Siyasal İktisadı: Türkiye Tarım Politikalarının 2000 Sonrası Dönemde Dönüşümü
* Mine Şirin – Hayvan Yemlerine Yapılan Kimyasal Müdahaleler ve Etkileri: Tavuk Yemi Örneği
* Sabri Karadoğan ve Aşir Yaman – Geri Gelmemek Üzere Kaybolup Giden Tarım Topraklarımız (Elazığ Ovası ve Uluova Örneği)
* Lami Özgen – Son 10 Yılda Kamu Çalışanları Sendikal Mücadelesi

10.00 – C10 Oturumu: Üniversitede Neoliberal Çöküş
* Hakan Mıhçı (Oturum Başkanı)
* Atilla Göktürk – Kamu Yönetiminde…! Üniversite
* Süleyman Ulutürk – Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı, Performans Esaslı Bütçeleme ve Üniversitelerde Performans Uygulaması
* Aslı Odman ve Hakan Arslan – Üniversite-Sermaye İşbirliği mi? Kar Amaçlı Üniversite Şirketleri ve Laureate/Bilgi Örneği

13.00 – A11 Oturumu: Çalışma Grupları Sunumu
* Özge İzdeş (Oturum Başkanı)
* Kentsel Dönüşüm, Kentsel Kimlik ve Mekan Algısı
* Kapitalist Modernleşmede Tahakkümün Çeşitli Yüzleri
* Hukuk ve Teknik Bağlamında Kent ve Çevre Davaları
* Ekofeminizm
* HES’ler, Belgeseller, Mücadele

13.00 – B11 Oturumu: Poster Sunumları
* İlker Özdemir (Oturum Başkanı)
* Fethi Demir – Dersim Trajedisinin Romana Yansımasına Bir Bakış
* Mesure Kaplan – Hazır Gıdalara Karşı Ev Yoğurdu
* Eda Coşlu – Küresel Isınma ve Ekolojik Yıkım
* Halil Eşiyok, Cansu Doğan ve Yasin Akdağ – Sürdürülemez Enerji Üretimi ve Doğanın Tahribatı

15.00 – Kapanış Oturumu: Kapitalizmin Kıskacında Anayasa Tartışması (A Salonu)
–tutuklu öğrenci ve akademisyenlere ithaf edilmiştir–
* Tülin Öngen (Oturum Başkanı)
* Selçuk Kozağaçlı – Yasalara ve Hükümetlere (Zulme) Karşı Direnme, Anayasal Bir Hak Olarak Tasarlanabilir mi?
* Remzi Altunpolat – Bir “Gökkuşağı Anayasası” Tasavvurundan İzdüşümler
* Ayşegül Devecioğlu – Anayasa Süreci Kapitalizme Karşı Mücadele Açısından Nasıl Ele Alınmalı

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Karaburun Bilim Kongresi /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.