Demokrasi Kime Lazım?

Ömer Yıldız - 19 Eylül 2012 - Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Demokrasi kime lazım?

Seçimle yönetilmek ve yönetmek isteyenlere lazım.

Bütün eğitim fakültelerinin bağlı olduğu üniversitelerin “tepe” yapısı YÖK’ün nezaretinde yürütülen eğitim çalışmalarında “dünyadaki en iyi yönetim şekli” olarak öğretildiğinden bütün öğretmenlerin öğrencilerine bu şekilde anlattığı bir rejimdir demokrasi. Şu anda ülkemizin de yönetim şekli olan bir sistemdir. Gidersin sandığa, oyunu kullanırsın, seçilirsin ya da seçersin.

Meclis, Cumhurbaşkanı bu yöntemle seçilir.

Belediye başkanları, encümenler, muhtarlar, ihtiyar heyetleri böyle seçilir.

Sendika başkanları, kooperatif yönetimleri, kanarya sevenler derneği yönetimi oluşum şekli böyledir.

Üniversitelerde rektörlerde bu yöntemle seçiliyor. Önce üniversitede 6 adaylık bir liste seçiliyor. Bu listeden sıralamayı istediği gibi yaparak YÖK 3 kişiyi Cumhurbaşkanına gönderiyor ve nihayet Cumhurbaşkanının istediği kişi rektör oluyor. Ancak üniversitelerdeki bu sistem doğru seçimlerin yağılmasını engellediği savıyla artık pek de beğenilmemeye başladı.

Doğrudan seçimin belirleyici olmadığı; senato, yönetim kurulu ya da mütevelli heyetlerinin etkili olduğu belirlemelerin daha iyi olacağı fikri ağırlık kazanmakta. Herkesin “eşit” oyla yaptığı seçimlerin “gelecek tasarımı” açısından yetersiz olduğu, liyakatsiz kişilerin sadece oy aldıkları için rektör seçilebildiği ve dolayısıyla üniversite gelişimlerinin, bilimsel çalışmalarının yetersiz kaldığı, bunun yerine siyaset ve ayrımcılığın arttığı görüşü hakim olmaya başlıyor.

Bu sözü bu kadar allayıp pullamadan “bir garip kızcağız” söylemişti; “dağdaki çobanla benim oyum bir mi tutulacak?” diye. Başına gelmeyen kalmamıştı. Şimdi koskoca profesörler farklı bir dil ve üslup ile bu konunun gerçekleşmesine çaba harcıyor.

Birkaç soru ile zihnimiz açılsın. Demokrasi kime lazım? Akademisyenlere gerekli değil de üniversite çalışanlarına mı gerekli? Tepedekilere gerekli değil de ayaktakilere mi layık? Yoksa demokrasi dünyadaki en iyi yönetim şekli değil mi? Üniversitelerde seçimli sistem gelişmeyi engelliyor da ülke yönetimlerinde şaha mı kaldırıyor? Üniversitelerde seçimli sistem liyakatli yöneticiler seçtiremiyor da ülke yönetiminde seçtiriyor öyle mi?

Sorular çoğaltılabilir. Yanıt aynıdır. Demokrasi dünyadaki en iyi sistem değildir. Bu bir kandırmacadır. Demokrasi halkları en iyi “idare” etme yöntemidir. Kullandığı bir oy ile ülkeyi yönettiğini düşünen insanların sistemidir.

Şimdi asıl soruya gelelim. Profesörler üniversite yönetimleri için demokrasiyi – seçim sistemli yönetim oluşumunu- “yeterli ve doğru” bulmuyorsa ve farklı bir sistem getirirlerse halka oy kullanarak doğru bir seçim yaptığını nasıl anlatabilirsiniz?

Halka demokrasi iyidir masalını anlatırken yukarıda bu sistemden nasıl kurtuluruz? Bakıp göreceğiz her şeye inanmaya hazır halkımıza bu durumu nasıl anlatacaklar.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Demokrasi / YÖK /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.