7 iş kolunda yetkili sendika kalmayacak

Sol Defter- Haber - 9 Ekim 2012 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

7 iş kolunda yetkili sendika kalmayacak

TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı, 6 milyon işçiye fiili olarak toplu sözleşme yasağı getiriyor. DİSK-AR’ın raporuna göre, tasarı yasalaşırsa 7 işkolunda yetkili sendika kalmayacak. Baraj istatistiksel oyunlarla yüzde 24’e çıkıyor. 51 yetkili sendikadan 29’u yetkisini kaybedecek.

DİSK Araştırma Dairesi, SGK Aralık 2011 İstatistikleri ile Çalışma Bakanlığı İstatistikleri Aralık 2011 verileri üzerinden hazırladığı Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’na ilişki raporu açıkladı.

Raporda, tasarı için “İşçinin örgütlenme iradesine sivil darbe” ifadesi yer alırken, yasanın toplu sözleşmeler için değil, toplu sözleşme hakkını tümden ortadan kaldırmak için çıkarıldığı belirtildi.

Rapora göre, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nda yer alan yüzde 3 barajı ile 6 milyon 298 bin işçi, yani tüm kayıtlı işçilerin yüzde 57’si için Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hayal olacak. 7 işkolunda yetkili sendika olmayacak. Kayıtlı işçilerin yüzde 26’sı ise tek sendika tercihine mahkum olacak.

BARAJ İSTATİSTİK OYUNLARI İLE YÜZDE 24 OLUYOR

Rapora göre mevcutta yüzde 10 olan ve yeni taslakta yüzde 3 olacağı belirtilen işkolu barajı istatistik oyunları ile yüzde 24’e yükseliyor. Raporda, bu durumun nedeni şöyle açıklandı:

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yerine aynı bakanlığa bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerinin esas alınmasından ötürü 2 katına çıkan işçi sayısı

-Sendika üye sayılarının sadece dörtte birinin geçerli sayılacak olması.

Raporda, sektör birleşmeleri nedeniyle de bazı işkollarında barajın daha da yükseleceği belirtildi.

Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı’na göre, sendikaların üye sayısını 5 yıl içinde 10 kattan fazla artırarak 90 bin üyeye ulaşmak zorunda olduğu hatırlatılan raporda, “Sendikalaşma oranlarının barajlar ve yetki sorunları nedeniyle sürekli olarak azaldığı bir süreçte, mevcut yapıyı koruyan düzenlemeler üye sayılarında ciddi bir artış beklemek mümkün değildir” denildi.

BU İŞKOLLARINDA YETKİLİ SENDİKA KALMAYACAK

Rapora göre, tasarı bu haliyle yasalaşırsa; yüzde 3 barajla ticaret, büro, eğitim, sağlık, ulaştırma, turizm, inşaat, basın, liman, ardiye ve depoculuk faaliyetlerinde çalışan işçiler için toplu sözleşme yetkisine sahip sendika kalmayacak.

Bu, kayıtlı işçilerin yüzde 57’si, yani 6 milyon 297 bin işçi için fiili olarak toplu sözleşme yasağı anlamına geliyor.

BU İŞKOLLARI TEK SENDİKAYA MAHKUM OLACAK

Yüzde 3 barajıyla ağaç, kağıt, iletişim, savunma, elektirik, tekstil, petro-kimya, gemi yapımı ve deniz ulaşımı sektörlerinde tek sendika toplu sözleşme yapmaya yetkili olacak. Böylece işçilerin yüzde 26’sı için sendika seçme özgürlüğü hayal haline gelecek.

29 SENDİKA YETKİ KAYBEDİYOR

Tasarı, işkolu barajını, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara bağlı olan sendikalar için yüzde 1’e, bu konfederasyonlara bağlı olmayan sendikalar için yüzde 3’e düşürüyor. Bu haliyle yüzde 1 barajla 10, yüzde 2 barajla 13, yüzde 3 barajla 6, yani toplamda 29 sendika toplu sözleşme hakkını yitirecek. Bu, toplamda 51 olan yetkili sendikaların çoğunun yetkisiz kalması anlamına geliyor.

Hava-İş, Yol-İş, Selüloz-İş, Demiryol-İş, Koop-İş, TEz Koop-İş gibi Türk-İş’e bağlı pek çok sendika da baraj altında kalacak. Hükümetin uzun zamandır uğraştığı Anadolu Ajansı’nda örgütlü Türkiye Gazeteciler Sendikası ile havacılık iş kolunda örgütlü Hava-İş Sendikası da yetki problemi ile karşı karşıya kalacak.

277 BİN İŞÇİNİN TİS HAKKI GASP EDİLECEK

Raporda, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yüzde 1 barajı altında kalan sendikalara üye yaklaşık 50 bin işçinin toplu sözleşme hakkının gasp edileceği de belirtildi. Rapora göre, yüzde 2 baraj ile bu sayıya 145 bin işçi ilave olacak ve toplu sözleşme hakkı gasp edilen işçi sayısı 195 bine çıkacak. Yüzde 3 baraj olması durumunda ise toplu sözleşme hakkı gasp edilen işçi sayısı 82 bin artışla 277 bine ulaşacak.

SENDİKALI İŞÇİ ORANI YÜZDE 3.6’YA DÜŞECEK

Yasa ile sendikalı işçi sayısı ise 680 binden 400 bine, oransal olarak yüzde 3.6’ya gerileyecek.

Raporda, sonuç olarak, “TBMM’ye sunulan toplu iş ilişkileri yasa taslağı, yüzde 3’lük işkolu barajı ve grev yasakları ile Cumhuriyet tarihinin işçilerin temel haklarına yönelik en ciddi saldırıdır” denildi.

Raporda, yasaya ilişkin ayrıca şu bilgiler verildi: “Grev yasaklarının alanı genişletilmektedir. Devletin çalışma hayatına müdahalesi barajlar ve yetki prosedürleri ve işkollarının tespitinde devlet kurumlarının inisiyatifi devam ettirilmektedir. İşçi sayıları konusunda kurumlar arası tutarsızlık devam ederken, uluslararası sözleşmeler ayaklar altına alınarak devamında ısrar edilen barajlar keyfi olacaktır. Güvencesizlerin, taşeronların örgütlenmesi konusunda kolaylaştırıcı ve koruyucu hiçbir önlem yoktur. Herkes için tanınması gereken sendikal haklar kayıtlı işçilerle sınırlandırılmıştır. İşyeri ve işletme barajları sürmektedir. Önceki taslakta yer alan işyeri temsilcilerinin iş güvencesinin korunmasına yönelik hüküm talaktan çıkarılmıştır.”

ETHA

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: TİİK /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.