Dr. Hikmet Kıvılcımlı İçin Sempozyum Düzenleniyor

N. Cemal - 13 Ekim 2012 - Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Dr. Hikmet Kıvılcımlı İçin Sempozyum Düzenleniyor

17 ve 18 Ocak 2013 tarihlerinde Dr. Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Demir Küçükaydın’ın çağrısını yaptığı “bilgi şöleni” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryum’unda yapılacak…

Sempozyumun amacı, “Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı bilimsel çalışmanın bir nesnesi olarak tüm yönleriyle ele alıp incelemek” olarak belirtilip, “yaşadığı dünya ve ülke, yaşadığı çağ, kendisini etkileyenler, etkilenenler, hayatı, sosyal çevresi, ailesi, politik veya kişisel ilişkileri, aşkları, özel hayatı, teorik, politik, örgütsel faaliyetleri, teorik katkıları, eserleri vs. ele alınıp tartışılacaktır” diye ayrıntılandırılıyor…

Dr. Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu için “burası doktorcuların ya da Marksistlerin bir platformu değil” diyen Demir Küçükaydın, “örneğin Müslümanların bu grubun içinde yer aldığını ve herkes gibi eşit haklı üyeler olduklarını göze alarak konuşmak ve argümanları öyle getirmek gerekir” diyerek yönteme dair uyarıda bulunuyor. Sempozyumun çağrısını yapan Küçükaydın’a göre, “burada pek ala anti-komünist insanlar, Müslümanlar, liberaller vs. de olabilir.” Komünist ve ateist bir açık siyasi kimlik taşıyan Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile ilgili sempozyum için Küçükaydın’ın bu yaklaşımını “demokratik” ve “eşitlikçi” bulanların yanı sıra ciddi bir şekilde eleştirenlerde bulunmaktadır…

Sempozyum için 5 Ocak 2013 tarihine kadar gelen bildiri veya bildiri özetleri isteyen herkesin alıp okuması ve ilgi duyanların hazırlanması için internet sitesine konulacak. Sempozyumdan sonra, bildiriler, tartışmalar ve diğer dokümanlar en geç bir ay içinde internet ortamında yayımlanacak. Sonrasında ise sunulan bildirilerin derlemesinden oluşan bir kitap -şartlara bağlı olarak- yayımlanabilecek…

Sempozyumunda ayrıca Dr. Hikmet Kıvılcımlı’ya dair resim sergisi, konser, film veya video gösterisi gibi etkinliklerinde yapılması planlanıyor ve bu konuda katkı sunmak isteyenlere çağrı yapılıyor…

Sempozyuma sözlü ve yazılı sunum yapmak veya sadece yazılı bildiri vermek için bugüne kadar şu isimler başvurmuşlardır:

Alişan Özdemir: H. Kıvılcımlı ve Diyalektik. Ayhan Bilgen: Siyasetin Toplumsallaşmasında Dine Yaklaşım ve Kıvılcımlı Dersleri. Birol Dinçel: Çağdaş Sosyoloji Kuramlarına Katkıları Ekseninde Kıvılcımlı ve Sosyolojisi. Demir Küçükaydın: Hikmet Kıvılcımlı’nın Marksizm’in (veya Sosyolojinin, “Maddeci Tarih Anlayışı”nın)  Gelişimine ve Derinleşmesine Yaptığı Katkılar ve Bu Katkıların Eleştirel Değerlendirmesi. İhsan Eliaçık: Kuran’ın Tefsirinde Kıvılcımlı’nın Katkıları. İsmail Beşikçi: Hikmet Kıvılcımlı, Kürdler ve Kürdistan. Kurtuluş Kayalı: Karşılıklı İlişkileri Bağlamında Hikmet Kıvılcımlı ve Memleket Sosyal Bilimcileri Üzerine Bazı Düşünceler. Latife Fegan: Kıvılcımlı Yurtdışı Arşivinin Hikayesi. 12 Mart koşullarında Arşiv’in yurtdışına kaçırılışından, yurtdışında  korunması ve yapılan çalışmalar ve nihayet 1990’ların başında Hollanda’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsüne teslim edilmesine kadar ki serüvenin anlatılması. Mehmet Akyol: Kıvılcımlı’nın Düşüncüleri Doğrultusunda Sendikal Hareketin Yeniden Yapılandırılması. Metin Kayaoğlu: Kıvılcımlı’ya Karşı Kıvılcımlı. Mustafa Şener: Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Kemalizm ve MDD Hareketi. Neşe Özgen: H. Kıvılcımlı’nın Kürt Analizlerinde Kürtler ve Türkiye Solunun Rolü. Ömer Allahverdi: Hikmet Kıvılcımlı’nın Dine Yaklaşımı ve Antropolojik Perspektifin Önemi. Sezai Sarıoğlu: Hikmet’inden Sual Olunmaz Kıvılcımlı’nın Mirası Olan Sorular ve Gevaplar. Yorgo Baca: Hikmet Kıvılcımlı’nın Proleter-Devrimci Anlayışı. Garbis Altınoğlu: H. Kıvılcımlı’nın Ordu ve Devlet Sorununa Yaklaşımı. Eser Sandıkcı: Kıvılcımlı’nın ‘Kadın Sosyal Sınıfımız’ Adlı Çalışmasının Feminist Okuması.

İletişim İçin:

Kıvılcımlı Sempozyumu Girişimcileri

kivilcimli.sempozyumu.girisimi@gmail.com

http://www.kivilcimli.net/hommage

http://hikmet-kivilcimli.blogspot.de/

http://de.scribd.com/kivilcimli

http://issuu.com/kivilcimli

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Dr. Hikmet Kıvılcımlı /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.