“Yeni Yasa Eski Anlayış!”

Sol Defter- Haber - 20 Ekim 2012 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Gökkuşağı Hareketi Sivil Havacılık İşçilerine yayınladığı bültenle Yeni Yasaya tepki göstermiştir.

Değerli Sivil Havacılık İşçisi arkadaşlar,

Meclisten geçerek yürürlüğe giren ve “Yeni” olarak kamuoyuna sunulan, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Yasasının, iktidarın çalışma yaşamına müdahale ve denetimini daha da artırmaktan başka getirdiği bir yenilik yoktur. Yasa yeni, anlayış eskidir!
12 Eylül askeri yönetiminin ürünü olan Sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasası’nda değişiklik yapılması ihtiyacı ve talebini fırsat bilen hükümet, çalışma yaşamında sendikalaşma ve toplu sözleşme oranını daha da azaltmayı hedeflemektedir. Yasa, demokratik haklar içermekten uzak olduğu gibi bürokratik sendikacılık ve iktidar işbirliğini özenle koruyor. “Düzenleme” adı altında yapılan değişikliklerin asıl amacı, var olanları daha da işlevsiz hale getirerek, tek tip devlet sendikacılığı yaratmaktır. Birkaç örnek verecek olursak:
  • Havacılık iş koluna daha önce torba yasayla konan grev yasağı, yeni yasayla ortadan kalkmış görülse de, grev yasakları, grev oylaması, grev erteleme hakkı, yüksek hakem kurulu, sendikaların yetkilerinin düşürülmesi gibi baskıcı müdahalelerle ağırlaşarak devam ediyor. Grev, adeta bütün iş kollarında olanaksız hale getiriliyor.
  • Sendika üyeliğinin daha önce noter şartına bağlı olması ortadan kaldırılmakla birlikte, başvurunun “e-devlet” kapısından geçilerek yapılacak olması, özgür sendika üyeliğinin tersine, devlet eliyle işverene ihbar yasalaşmış oluyor.
  • Yeni yasada sendikalaştıkları için işten çıkartılan işçiler, 30’dan az işçi çalıştırılan işyerleri için işe iade ve sendikal tazminat davaları açamıyor. Ülkemizde işyerlerinin %95’inin 30’un altında işçi çalıştırdığı değerlendirildiğinde fiilen sendika üyesi olmanın bedelinin işten atılmak olacağı yine devlet eliyle yasallaşmış oluyor.
29 Mayıs’ta demokratik haklarını kullanarak grev yasağını protesto eden 305 THY işçisinin işten atılmasına yol açan “grev yasağının” bu yasayla sessizce ortadan kalkmış olması yapılanın nasıl bir aymazlık olduğunu da apaçık gözler önüne sermiştir. Şimdi bu arkadaşlarımıza ödetilen ağır bedelin sorumlularının hesap vermesi gerekmiyor mu?
Grev yasağını meclisten geçiren AKP milletvekilleri, bu yasayı tepkilere rağmen onaylayan Cumhurbaşkanı, sendikanın acemice yarattığı fırsatla işçilere saldıran THY yönetimi ve destekçisi Hükümet, atılan işçilerden, onların ailelerinden, kısaca işçi sınıfından özür dileyip işe iadelerini sağlamak durumundadır. Hava-İş Yönetiminin “Grev yasağını biz kaldırdık!” diyerek yaptığı şovları ise dikkate almak kuşkusuz mümkün değildir.
Bu yasaya karşı mücadele yürütmeyip sinsice iktidara destek olan Hak İş gibi yandaşlarlar ve genel olarak sendikal bürokrasinin çıkarlarının işçilerle taban tabana zıt olduğunu biliyoruz.“Haklar, yasalardan önde gelir!” diyerek baskılara karşı durmak, ancak işçilerin tabanda birliğini sağlayarak, sendikalarımızı yeniden işçilerin örgütü haline getirmekle mümkündür. Bu konuda herkese görev düşüyor. Gökkuşağı Hareketi olarak, bu yolda sabır ve inatla mücadeleye devam ederek, kilitli kapıları tek tek açmaya kararlıyız. ,
Yaşasın sınıf ve alın aklığı kardeşliğimiz.
Gökkuşağı Hareketi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: TİİK /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.