120 milyon Avrupalı, yoksul ve dışlanma tehdidi altında

Sol Defter- Haber - 3 Aralık 2012 - Dünya / İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

120 milyon Avrupalı, yoksul ve dışlanma tehdidi altında

Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre AB ülkelerinin dörtte biri risk altında. Kurum, bu riski “yoksulluk” ve hayattan “dışlanma” biçiminde ifade ediyor. Açıklanan istatistik verilere göre yüzde 25’i buldu ve neredeyse her yıl yüzde 1 oranında artıyor. (Risk altındakilerin oranı 2011’de yüzde 24,2, 2010’da yüzde 23,4 düzeyindeydi.)

Ekonomik krizin içinde yuvarlanan AB ülkelerinde istatistik durum şu:

  • Nüfusun yüzde 17’si yoksulluk sınırının altında;
  • İşsiz, ısınma-barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yüzde 25.

Bu oranın ortalamanın üstünde olduğu bazı ülkeler ise şunlar:

  • Bulgaristan’da yüzde 49,
  • Romanya ve Letonya’da yüzde 40,
  • Litvanya’da yüzde 33,
  • Yunanistan ve Macaristan’da yüzde 31.

Görüleceği gibi AB, ekonomik kurtuluş için “tavsiye” edilebilecek bir model değil.

Ancak, ekonomik model olmasa bile, 14 Kasım grevleri sırasında gördüğümüz gibi, AB sayesinde işçi sınıfının topyekün isyanı, genel grevi için gerekli bir zemin sağlıyor. AB liderleri piyasayı büyütelim derken, AB ülkelerinin işçilerini “birleştirdi”ler. Onların, ortak kaderi ve çıkarlarını görmesini sağladılar.

Marks, 150 yıl önce Komünist Manifesto’da “burjuvazi, aynı zamanda kendi mezar kazıcılarını yaratıyor” derken, bugünleri öngörmüş müydü, bilinmez ama büyük bir gerçeği ifade ettiği kesin sayılır.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: AB / yoksulluk /