“İşçilerin Sesi” Metinleri (I): Parti ve İşçi Sınıfı

İşçilerin Sesi - 23 Aralık 2012 - Teorik Tartışmalar / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

“İşçilerin Sesi” Metinleri

İşçilerin Sesi gazetesi etrafında bir araya gelen enternasyonalist komünistlerin, yürüyüş hatlarını belirleyen bazı konularda; “işçi sınıfı ve parti, Kürt sorunu, kadın mücadelesi” hakkındaki görüşlerini ifade eden metinleri paylaşıyoruz…

İşçi Sınıfı İçinde İnşa Edilmesi Gereken Bir Parti

Enternasyonalist Komünist bir parti, işçi sınıfı içinde inşa edilmelidir. Bu genel doğrunun ifade edilmesi,  bu görevin yerine getirilmesine yetmiyor. Komünist hareket, “işçi sınıfı”na vurguyu sık sık yapmış olsa da, çoğunlukla kadrolar, sınıfın dışından gelmiş, sınıfın dışında bir hareket oluşmuştur. Dünya’da ve Türkiye’de durum esas olarak budur: Küçük burjuva aydınlar arasında kalan bir enternasyonalist komünist akım.

İşçi sınıfının devrimci mücadeleye kazanılması için verilmesi gereken uğraş, geleneğimizin sınıfsal durumundan kopmayı gerektiriyor. Komünist fikirleri işçi sınıfı zemininde yaymak için, işçi sınıfının günlük mücadelelerine katılmak ve bunda ısrar etmek gerekiyor.

İşçi sınıfı içinde inşa edilecek enternasyonalist komünist partinin faaliyetlerinin çok farklı düzeylerde olması gerekir. Bunu kabul etsek bile, mevcut durumumuzda önceliğimizin büyük işyerleri/fabrikalar ve sanayi işçileri olması gerekir. Bu yönde planlı, programlı bir faaliyeti örgütlemek ve bunda ısrar etmek, bugün bizi diğer komünist ve sosyalistlerden; siyasi akımlardan ayıracak belirgin bir farktır.

Toplumun devrimci dönüşümünü ancak sınıf çıkarları için bilinçli ve örgütlü biçimde mücadele eden işçi sınıfı başarabilir. İşçilerin Sesi gazetesi etrafında bir araya gelen küçük bir devrimci eğilimin/grubun görevi de böyle bir mücadele için gerekli olan enternasyonalist komünist partisinin inşasını gerçekleştirmek; en azından bu inşaya katılmaktır.

İşçilerin Sesi gazetesi, eğer bir parti inşa faaliyetini gerçekleştirmek iddiasında olacaksa, kendisini temellendireceği biricik toplumsal sınıf, işçi sınıfı olmak zorundadır. Devrimci bir parti, işçi sınıfından gelen militanlarla, devrimci aydın militanları bir araya getirmelidir. Sınıfın devrimci partisi, yetenekleri işçi militanlar kazanmak olan, faaliyetlerinin büyük bölümünü bu amaca dayandıran devrimci aydın militanlara da ihtiyaç duyar.

İşçi sınıfının “bilinçli bir parçası” olmak için militan bir faaliyet yürütmemiz gerekiyor. İşçi sınıfının bilinçlilik düzeyini yükseltmek üzere yürüteceğimiz propaganda ve faaliyetlerimiz, militan bileşimimizi de bu yönde seçmek ve yetiştirmek konusunda ısrarlı olmamıza bağlıdır. Aksi halde, hangi fikirleri savunmuş olursak olalım, pratikte giderek işçi sınıfından ideolojik olarak da ayrı durulmasına hizmet etmiş oluruz. Bu da ana hedefimizden sapmamıza yol açar.

İşçi Sınıfı İçindeki Pratik Yönelişimiz

Sınıf hareketi içinde bir inşa faaliyeti, esas olarak kendi gücümüze bağlı olarak yürütülmelidir.

Faaliyetlerimizde işçilerin yoğunlaştığı büyük işyeri/fabrikaları seçmeli ve işçilerin bütününe seslenmeliyiz.

Fabrika/işyeri Bültenleri gibi, Platformlar, Dernekler, Sendikalar da birer araçtır. Bu faaliyetlerde ve alanlarda, işçilerle birlikte ve onların desteğiyle yer almak esastır.

Sendika, Dernek ve Platformlarda esas sorumluluk ve yük, sendika, dernek ve platformlardaki işçilerdedir. İşçi sınıfından, aşağıdan gelme girişimlerin birleştirilmesi ve merkezileştirilmesi için çalışmalıyız. Sınıf mücadelesinin ikame edilmesine karşı mücadele edilmelidir.

Sendikal bürokrasiye karşı mücadele tek başına sermaye karşısında devrimci bir içerik taşımaz. İşçilerin söz ve karar sahibi olduğu, demokratik, şeffaf ve temiz sendika taleplerine, işçi sınıfının çıkarlarını savunan ilkeli sendikal muhalefet hareketlerine destek veririz. Sendikalarda ve diğer işçi kitle örgütlerinde yer alacak militanların iki kat daha fazla denetime açık olması gereklidir.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Enternasyonalist Komünist Parti / işçi sınıfı /