Kömür karası, ölüm karası oldu – DİSK

Sol Defter- Haber - 8 Ocak 2013 - Güncel Politika / İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

BİR KEZ DAHA KÖMÜR KARASI ÖLÜM KARASI OLDU!

Cinayetin sorumlusu taşeron sistemi ve insan canını maliyet unsuru gören sermaye düzenidir!

Dün Zonguldak Kozlu’da TTK’ye ait madende meydana gelen göçükte resmi rakamlara göre 8 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de göçük altından ağır yaralı çıkarıldı. 3 kişi de halen göçük altındadır. Taşeron firmanın faaliyet yürüttüğü söz konusu madende yaşanan iş cinayetleri toplum vicdanını bir kez daha yaralamıştır. 2002 yılından bu yana kömür işletmelerinde yaşanan iş cinayetlerinde yaşanan artışlar bir tesadüf değildir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Mart 2012 tarihli sektör raporunda, yüksek ticari maliyeti içerisindeki en önemli payın işçilik giderleri olduğu belirtilmekte, “işgücünün rehabilitasyonu, randımanı artırıcı çalışmalar” ve kurumun asli görevi olan kömür üretimi dışındaki faaliyetlerde taşeronlaşmanın yaygınlaştırılması amaç olarak belirlenmektedir. İş kazalarının son derece yaygın olduğu sektörde, işgücü maliyetini temel alan bir anlayış, bu cinayetlere davetiye çıkartmaktadır. Öncelikli olarak işçilerin insan onuruna yaraşır koşullarda çalışması esas alınmalıdır. Maliyetleri kısmak adı altında taşeronlaşmayı, sendikasızlaştırmayı yani işçiyi haksızlık karşısında boyun eğmeğe zorlayan mekanizmaları amaç alan politikalarla kömür madenleri işçiler açısından bir mezarlığa çevrilmiştir

DİSK-AR’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istatistiklerinden derlediği rakamlara göre kömür madenlerinde iş kazaları, 2002 yılından 2011 yılına % 40 artış göstermiştir. Beklenilen iş kazası oranı ve sektördeki işçi sayısı üzerinden hesaplanan İş kazası oranı 2,5 kat artmıştır. Bu artışı tesadüf olarak değerlendirmek mümkün değildir. Aynı dönemde TTK bünyesinde çalışan işçi sayısı % 31 oranında azalmıştır. Taşeronlaşan alanlarda verimlilik artışı cana mal olmaktadır. Daha düne kadar taşeronlaşan işlerde verimlilik artışından bahseden yetkililer şimdi hangi yüzle toplum önüne çıkacaktır.

Sonuç olarak, insan canını maliyet kalemi olarak gören taşeroncu zihniyet bir kez daha acımasız yüzünü göstermiştir. Bir kez daha kömür karası, ölüm karasına dönmüştür.

Konfederasyonumuz, taşeron sisteminin güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, iş cinayetlerinin, sendikasızlaştırmanın, yasaları ve hakları yok saymanın adı olduğunu her fırsatta gündeme getirmektedir. AKP hükümeti kadrolu çalışmayı bitirecek, herkesi taşeron yapacak düzenlemeleri gündem getirme hazırlığındadır. Bu hazırlıklar yeni cinayetlere kapı aralamak anlamına gelecektir.

Görüşken odur ki işçi sağlığı ve güvenliği kuralları taşeron sisteminde uygulanmamaktadır. Taşeron sistemi kaldırılmadıkça bu iş cinayetleri devam edecektir.

Yaşamını kaybeden işçilerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor, daha önce Elbistan’da göçük altında kalan ve cansız bedenleri toprağın altına terk edilen işçilerin ailelerinin yaşadığı ağır trajediyi, Kozlu’da göçük altında kalan işçilerin ailelerinin yaşamamasını ve işçilerin bir an önce sağ olarak çıkartılmalarını temenni ediyor ve iş cinayetlerinin artık son bulmasını istiyoruz!

Tablo: Yıllara Göre Kömür Madenciliğinde İş Cinayetleri

Kömür Madenciliği
Yıl İş kazası sayısı Ölümlü iş kazası standardize iş kazası oranı (%)
2002 6587 39 1118
2003 5647 53 1087
2004 5481 38 1050
2005 6011 77 1393
2006 6722 35 1526
2007 6293 37 1531
2008 5728 30 1396
2009 8193 3 2214
2010 8150 86 2592
2011 9211 55 2843

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri üzerinden DİSK-AR tarafından derlenmiştir.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: iş cinayeti / Kozlu /