27 Şubat, KESK’in genel eylem günü neden olmasın?

Yunus Öztürk - 19 Şubat 2013 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

27 Şubat, Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES), çalışma koşulları, iş güvencesi, sözleşmeli çalışma ve ücretlerle ilgili taleplerini ifade edeceği grev tarihidir. Dün İstanbul’da yapılan KESK operasyonu da, BES’in İstanbul’daki en büyük şubesinin yöneticileri başta olmak üzere, diğer şube yöneticilerini de gözaltına almıştır.

Emekçilere dönük çok yönlü saldırılar altındayız. Örgütsüzleştirme, güvencesizleştirme, itibarsızlaştırma ve tutuklama furyası, KESK, DİSK, ÇHD ayrımı yapmadan adım adım artarak devam ediyor. Tutuklu KESK’lilerin varlığı da düşünülerek, “örgütüme sahip çıkıyorum, tutuklular serbest bırakılsın, sendikalara özgürlük” eylemine ihtiyaç var.

KESK’in demokratik ve sendikal sorumluluğu, bu saldırılara kitlesel bir yanıt verme biçiminde olabilirse, yerinde olur. Bu nedenle 27 Şubat eylemi, BES ile birlikte tüm sendikaların katıldığı; DİSK’in, TMMOB ve TTB’nin de davet edileceği bir eyleme dönüştürülebilir.

Üstelik Sinop ve Samsun’da Kürt sorunun çözümüne dair bilgilendirme yapmak isteyen HDK heyetine yönelik, ırkçı-faşist saldırılar ortadayken, KESK yönetiminin sessiz kalması beklenemez.

Sessiz kalmak, onaylamak olur!

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: BES / KESK / KESK operasyonu /