Cumhuriyet, Mustafa Sönmez’in işine son verdi!

Mustafa Sönmez - 5 Mart 2013 - Güncel Politika / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Cumhuriyet Gazetesi yönetimi, gazetede bir değişim süreci öneren ve yorumları Cumhuriyet Portal’da sansürlenince bu durumu açıktan eleştiren Mustafa Sönmez’in görevine son verdi

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in, Cumhuriyet Gazetesi’nde başlattığı değişim tartışması önce Hikmet Çetinkaya’nın hakaretamiz yazılarına hedef oldu. Ardından da gazete yönetiminin işten çıkarma kararı geldi.

Sönmez tensikatlar ve ücret düşürme uygulamaları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen gazete için, vakıf yönetimine bir değişim planı sunmuş, yetki ve sorumluluk verilmesi halinde gazete gelir ve satışlarını artıracağını taahhüt etmişti. (*)

Ancak değişim planını reddeden ve gazetenin mevcut durumundan hoşnut olan yönetim Sönmez’i eleştirilerini sosyal medyada paylaştığı bahanesiyle işten çıkardı.

Gazete yönetiminin Sönmez’e gönderdiği ve Gerçek Gündem sitesinde yayımlanan metin:

Sayın Mustafa Sönmez,

Birkaç gündür, sosyal medya ortamında, halen yazılarınızın yayınlandığı gazetemiz Cumhuriyet’e yönelik eleştiri ve önerilerinizi paylaşmaktasınız.

Yönetimlerin eleştirilmesi, düzeyi ne olursa olsun kabul edilebilir bir yaklaşım sayılabilir. Ancak bu eleştiri ve önerilerin gazetenin kurumsal kimliğini zedelemeden ve doğrudan yönetime iletilmesi de bir zorunluluktur. Bununla birlikte, gazetedeki yazarlara, editörlere ve muhabirlere yönelik ve sıfat da kullanarak yaptığınız açıklamaları önceden ve doğrudan iletmek yerine, herkese açık bir ortamda dile getirme tercihinizi iyi niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirmek mümkün değildir.

Cumhuriyet gazetesinin de, tıpkı diğer ticari işletmeler ve kurumlarda olduğu gibi belirli usulleri, gelenekleri, kurumsal yönetim ilkeleri vardır. Bu bağlamda, gazete yönetiminin bir görevi de, gazete yazar ve çalışanlarına yönelik haksız ve ağır suçlamalar karşısında onları savunmaktır.

Gazetemiz yönetim kurulu, yazarları ile gazete arasındaki ilişkisini herkese açık şekilde sosyal medya üzerinden yürütmeyi, eleştiri, tartışma ve değerlendirmelerini bu ortamda sürdürmeyi doğru bir yöntem olarak görmemektedir. Bu nedenle, yönetim kurulumuzun bilgi ve onayı doğrultusunda bundan böyle gazetemizde yazılarınıza yer veremeyeceğimizi bilginize sunuyorum.

Cumhuriyet gazetesine bugüne kadar yapmış olduğunuz katkılar için teşekkür eder, başarılar dilerim.

İbrahim Yıldız

Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Sönmez’in Cumhuriyet gazetesine ilettiği plan:

Gazetemiz Cumhuriyet’in içinden geçtiği süreç ile ilgili görüşlerimi, eleştirilerimi ve önerilerimi, bir süredir gazetedeki köşemde, sosyal medyada kamuoyu ile paylaştığım biliniyor. Ortak kültürümüz  açıklık ve saydamlık içerir. Bu anlamda, “kol kırılır yen içinde”sözünü, bu kurum için hiç geçerli bulmadım. Cumhuriyet gazetesi, bir ortak mirastır. Bileşenleri, kurucu varisleri, çalışanlar ve okurlardır. Bu anlamda okurların ve çalışanların da en az yönetenler kadar, olan bitenlerden haberdar edilmelerinin ve karar sürecine katılmalarının en doğal hakları olduğunu düşünerek (bazı dostlarca yadırganan) bu yöntemi tercih ettiğimi belirtmeliyim.

***

Gazetemizin, uzun bir süredir bir atalet içinde olduğu, tirajının 50 bin dolayında kaldığı, kaynak yaratamayıp tersine sınırlı ve kısıtlı kaynakları kullandığı, bunun isesürdürülebilir olmadığı herkesce bilinmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet’in ilkelerini,  kimyasını koruyarak değişmesi ve büyümesi gerekmektedir. Bunun gerekliliğini ve sorumluluğunu hissederek yönetime talip olduğumu kamuoyuna duyurmuştum.  Bu metinde siz değerli Vakıf yöneticilerine önerimi detaylarıyla sunuyorum.

Gazetenin editoryal ve idari kadrosunun yenilenmeye ihtiyacı vardır. Gazetenin hem satışını  artıracak hem de ilan gelirlerini çoğaltacak bir hamlenin yetkili bir genel koordinatörlük altında, eşgüdümle yapılması gerekmektedir. Vakıf yönetiminden böyle bir koordinasyon görevini üstelenecek yetkiyi talep ediyorum.

Bu yetki ile hem idari(üretim+reklam), hem de editoryal alanlar  yeniden yapılandırılacaktır. İyi bir gazete yapmadan, satış ve ilan gelirlerini artırmak mümkün değildir. İyi bir gazetenin lokomotifi ise habercilik olmak durumundadır. Vakıf yönetiminin yetki ve sorumluluk vermesi halinde oluşturulacak ekibimle tasarladığımızeylem programı şu unsurları içerecektir;

1- Editoryal alana harcanmakta olan kaynakların yazar- haberci bileşiminde, yazar harcamalarından tasarruf edilerek haberci kadrosu güçlendirilecektir.

2-    Yazarlar bütçesinden yapılacak tasarrufa karar verilirken, ücretli ya da telifliyazarların gazeteye katkısı göz önüne alınacaktır. Haftada 5 – 6 gün yazan yazar sayısı 1-2’ye  indirilecektir. Uzmanlık yazısı yazmayan, analitik yazı yazmayan yazarlardan katkı da haftada 3, hatta 2 güne kadar indirilecektir. Böylece aylık yazı katkısındaki azalmaya bağlı olarak, yazar aylıklarında, teliflerinde de tasarruf sağlanmış olacaktır. Gazetenin yeni şeyler söyleyen, genç, uzman birkaç yeni yazara da ihtiyacı vardır ve bunun istihdamına da yer verilecektir.

3-    Habercilik ve gazete mutfağına yeni transferler gerçekleştirilecektir. Büyük gazete yönetmiş, Cumhuriyet kültüründen yetişmiş deneyimli çekirdek kadro transferiyapılacak, ayrıca yine aynı özellikte yazar transferleri yapılacaktır.

4-    Habercilikle depara kalkan gazetenin satışlarını kıpırdatmanın ardından ilan servisi ile eşgüdümlü çalışmalar hızlandırılacak ve özel programlarla gazetenin ilan potansiyelinin fiili olarak kullanılan kısmı hızla artırılacaktır.

5-    Gazetenin satışlarını ve ilanlarını artırmaya dönük olarak yan yayınlar da değişime tabi tutulacaktır.

6-    Gazetenin portalı hem daha çok tıklanan ve ilan alan etkili bir değişime tabi tutulacaktır.

Editoryal ve idari yapıdaki değişimler, kullanılan bütçe  çerçevesinde gerçekleştirilecek, sadece verilen yetki ile bütçe  kullanım önceliklerinde değişiklikler yapılacaktır.

Tam yetkili genel koordinatörlük, işlevsel bir “Danışmanlar Kurulu” ilegüçlendirecektir. Öneri, eleştiri ve denetimiyle hem editoryal hem işletme yönünden katkıları olabilecek, kurul üyeleri , gazete içinden ve dışından isimlerle oluşturulacaktır. Danışmanlar kurulu ile düzenli olarak haftalık toplantılar yapılacaktır.

Bu programı uygulayacak yetki ve sorumluluğun tanınması halinde bugün 50 bin dolayındaki satışlarda hedef,  2013 sonunda 75 bin, 2014 sonunda asgari 100 bin olacaktır.

***

Gazete ve portal ile ilgili değişimle birlikte Cumhuriyet’in “marka değeri”ni kurum için kaynağa tahvil edici projeler üstüne ayrı bir program oluşturulacaktır.

Cumhuriyet 2023 başlığı ile 10 yıla uzanan bir gelişme-büyüme perspektifi için zihinsel hazırlıklara ise hemen başlanacaktır. Kısa, orta ve uzun vadede hangi alt sektörlerde, hangi işbirlikleri ile yeni girişimlerde bulunulacağı üstüne Cumhuriyet camiası içinden sinemacı, sanatçı, girişimci , reklamcı vb isimlerle bir dizi beyin fırtınası toplantıları yaparak yol haritası oluşturulacaktır.

Cumhuriyet’in değişmeye ve büyümeye ihtiyacı vardır ve potansiyeli ziyadesiyle vardır. Vakıf yönetiminin, buna talip olanları daha çok cesaretlendirip , gerek gördüğünde yeni öneriler için çağrı yapması ve değişimi teşvik edici bir gayret içinde olması, hem görevi, hem sorumluluğudur. Cumhuriyet’in diğer bileşenleri olan çalışanlar ve okuyucuların böyle bir beklenti içinde olmaları son derece doğaldır.

Saygılarımla…

Mustafa Sönmez

05.03.2013

sendika.org ve mustafasonmez.net

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Cumhuriyet / Mustafa sönmez /