MNG/FedEx Express Kargo’da İşçi Kıyımına Son – Nakliyat-İş

Sol Defter- Haber - 28 Mart 2013 - İşçi Gündemi

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Sendikaya üye oldukları için işten atılan işçiler, sendikaları  DİSK Nakliyat-İş ile birlikmte bir basın açıklaması yaptılar. Sendika Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun okuduğu basın açıklaması şöyle:

MNG/FedEx Express Kargo’da İşçi Kıyımına Son

Değerli Basın Emekçileri

MNG Kargo, MNG Holding’e bağlı dünyanın en büyük kargo işletmelerinden FedEx Express’in Türkiye’deki lisans ortağı olan en büyük Kargo işletmelerinden biridir.  Ülke genelinde 700’ü aşkın şubesi 7000’den fazla çalışanın olduğu sektöre önemli yenlikler getirme iddiasında olan bir Kargo işletmesidir.

MNG’de çalışan binlerce işçi kardeşimizin çalışma koşulları, aldıkları aylık ücretler diğer kargolardan farklı değildir. Haftalık çalışma süresi 4857 Sayılı İş Yasasın da 45 saat olm

asına karşın 70-80 saatlere varmakta, karşılığında fazla mesai ücreti ödenmemektedir. Yıllardan beri çalışan işçilerin aldıkları ücret, asgari ücretin biraz üzerindedir. İşçiler güvencesiz, Anayasanın yasakladığı angarya koşullarda çalışmaya mahkum edilmektedir.

Değerli Basın Emekçileri

MNG Kargo işçileri, dayatılan kölece çalışma koşullarına sefalet ücretine artık isyan etmektedir. MNG işçileri “İnsanca yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için örgütlen sendikalı ol Nakliyat-İş’e üye ol” kampanyamıza katılarak sendikamızda örgütlenmeye, üye olmaya başlamışlardır.

İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer illerde ki kardeşlerimiz Anayasal haklarına sahip çıkmaktadırlar.

MNG Kargo işvereni, sendikamıza üye olan 10 işçiyi iş daralması, performans düşüklüğü bahanesi ile işten çıkarmıştır.

MNG Kargo işvereni işçi ve sendika düşmanlığı yapmaktadır. TCK’nın 117 ve 118. Maddelerine göre de suç işlemektedir. Cumhuriyet Savcılarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını göreve çağırıyoruz.

Değerli Basın Emekçileri

MNG Kargo işvereninin baskıları, tehditleri ve işçi kıyımı, sendikamızın mücadelesini engelleyemeyecektir. Sendikamız bu günden itibaren burada MNG işvereninin işçi-sendika düşmanlığına karşı, keyfi bir biçimde çıkarılan işçi kardeşlerimle birlikte meşru-demokratik direnme hakkını kullanacak ve direnişe başlayacaktır.

İşvereni buradan işçi-sendika düşmanlığından vazgeçmeye, işten atılan işçi kardeşlerimizi işe geri almaya çağırıyoruz.

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

Yaşasın MNG/FedEx Express Kargo İşçilerinin Örgütlü Mücadelesi!

MNG Kargo’da İşçi Kıyımına Son!

Atılan İşçiler Geri Alınsın!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Yaşasın DİSK Yaşasın Nakliyat-İş!

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: MNG Kargo / Nakliyat-İş /