BOSCH patronu öncü işçileri işten atıyor

Sol Defter- Haber - 29 Mart 2013 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Suskunluğumuza aldanmayın!

Bosch işçisinden bir tokat daha yemeye hazır olun!

Bosch’ta Akan ve Metin arkadaşlarımızın işten atılması MESS ve Bosch yönetimi tarafından uygulamaya sokulan bir planın parçasıdır. Amaç öncüleri atarak gözdağı vermek, fabrikadaki moral dengeleri değiştirmek, korku atmosferi oluşturmak, bir olasılık olarak ise muhtemel bir Yargıtay kararıyla da bozgun havası yaratmaktır.

Eğer Bosch işçisi gücünü gösterirse bu planın tutması mümkün değildir. Bunun için hepimiz de biliyoruz ki yemekhane eylemleri yeterli değildir. Yapılması gereken Bosch’un ve MESS’in kapısına dayanmak, işten atmaları kararlı ve sürekli eylemlere başvurmaktır. Böylelikle MESS’i ve Bosch yönetimini yaptığına pişman etmektir.

Ne yazık ki bugüne kadar eylemli mücadeleyi büyütmek bir yana işten atılmaları genel bir saldırının parçası olarak değerlendiren ciddi bir yaklaşım görülmemiştir. Varsa da bu açıktan ortaya konulmamıştır. Bu tablonun Bosch, MESS ve onların eteğine tutunarak varolmaya çalışan Türk Metalciler’i cesaretlendirdiğine kuşku yoktur. Şundan eminiz ki eğer gerekli tok tutum gösterilmiş olsaydı Akan arkadaşımızdan sonra Metin arkadaşımızı işten atmaya cesaret edemeyeceklerdi.

Umarız ki önümüzdeki günlerde bu çok yönlü atalet tablosu aşılır. Bosch işçilerinin ve öncü metal işçilerinin de çabasıyla aşılacağına da inanıyoruz.

Ama bu vesileyle de şunu da bir not olarak düşmek istiyoruz. Bosch’ta sınıf düşmanlarının attığı bu kritik hamleyi nedense Birleşik Metal-İş ne bir resmi açıklamaya konu etmiş, ne de sitesinden duyurmuştur. Genel kamuoyu durumu Metal İşçileri Birliği’nin yayınlarından öğrenmiştir.

Metal İşçileri Birliği’nin sosyal medya üzerindeki yayınları dışında sadece Kızıl Bayrak gazetesi konuyu ele almıştır. Onun dışında ise emekten yana yayıncılık yaptığı iddiasında olan (Evrensel, Sol, Birgün, sendika.org gibi…) hiçbir yayın organı tarafından Bosch’taki bu gelişmeler görülmemiştir. Üstelik bu yayın organlarının temsil ettikleri siyasal yapı ve partilerin Birleşik Metal-İş’te de organik bağları mevcuttur.

Peki böyleyse neden bu son derece önemli gelişmeyi(üstelik Bosch’ta eylemlere konu olmuş bir gelişme bu) atlamış ve görmezden gelmişlerdir-gelmektedirler? Bu işten atmaları sıradan olaylar mı sanmaktadırlar, yoksa görmezden gelip sıradanlaştırmaya mı çalışmaktadırlar? Böyle davranmakla Bosch işçilerinin davasına katkı mı sağlamakta, yoksa zarar mı vermektedirler?

Kendi adımıza şu kadarını söyleyelim ki, herkesin bildiği gerçekleri yok saymanın işçi sınıfı mücadelesine katabileceği zerrece bir yararı yoktur, zararı ise çoktur. Böyle yapmak sorunların üzerini kapatır, zayıflıklarla uzlaşmaya götürür, suskunluğu meşrulaştırır, işten atmaları olağanlaştırır, sınıf düşmanlarını cesaretlendirir…

Bu eleştirilerin ardından son olarak şunu söylemek isteriz:

Bu suskunluğa kimse aldanmasın. Bosch, MESS ve tüm kaderini sermayeye teslim etmiş olan Türk Metalciler de boşuna heves etmesinler. Bosch işçilerinden güçlü bir tokat daha yemeye de hazır olsunlar.

Metal İşçileri Birliği
28 Mart 2013

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Bosch İşçileri / MESS / Türk Metal /