Birleşik mücadele için DİSK’te ortak liste – Atilla Özsever

Sol Defter- Haber - 5 Nisan 2013 - İşçi Gündemi / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Olağanüstü Genel Kurulu, yarın İstanbul’da toplanıyor. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun DİSK Genel Sekreterliği’nden, ardından da Genel-İş Genel Başkanı Erol Ekici’nin DİSK Genel Başkanlığı’ndan istifa etmesi sonucu bir olağanüstü kongre toplanma zorunluluğu doğdu.

Bu süreçte Serdaroğlu ile Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Kani Beko’nun DİSK Genel Başkanlığı için isimleri öne çıktı. 2 Nisan’da yapılan DİSK Başkanlar Kurulu toplantısında, konu tartışıldı ve tek listeyle kongreye gidilmesi yönündeki görüş ağırlık kazandı. DİSK Başkanlar Kurulu, bugün de toplanarak ortak bir listenin belirlenmesi yönünde görüşme yapacak.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Serdaroğlu, DİSK Genel Başkanlığı için ısrarlı olmadığını belirterek, “Bu süreçte genel kurulumuzda kavgalı bir görüntünün yaşanması doğru değil. Bir mutabakatın sağlandığı görülüyor. Genel-İş, Lastik-İş, Birleşik Metal-İş’le birlikte diğer sendikalarımızı da kapsayacak tarzda uyumlu bir yönetimin oluşmasını sağlamaya çalışacağız” dedi.

Serdaroğlu, “ Şu anda Kani Beko’dan başka bir aday yok, Birleşik Metal-İş olarak bize de DİSK yönetiminde bir görev verirlerse üstlenmeye hazırız. Mesele koltuk meselesi değildir, emeğe yönelik saldırıların daha da artacağı bir dönemde yeni bir anlayışla ortak bir mücadele ve örgütlenmeyi başarmak zorundayız” diye konuştu.

Kani Beko da, geçen hafta sonu Diyarbakır’da yapılan Genel-İş Başkanlar Kurulu toplantısında kendisinin DİSK Genel Başkanlığı’na aday olması konusunda oybirliği ile karar alındığını söyledi. Beko, “2 Nisan’daki DİSK Başkanlar Kurulu toplantısında da bu yönde bir eğilim ortaya çıktı. Birleşik Metal-İş’in de dahil olmasıyla birlikte ortak bir liste çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

DİSK Başkan adayı Beko, “Güçlü bir kadro oluşturup önümüzdeki sürece bakmalıyız. 15 gün sonra 1 Mayıs var, ardından AKP’nin Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında emeğe yönelik saldırıları gündeme gelecek. Türkiye, bir ‘Taşeron Cumhuriyeti’ olma yolunda. Yeni Sendikalar Yasası ile 2018’de sendikaları tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar. İşte DİSK, bu süreçte işçi sınıfına umut vermeli, bir ümit aşılamalı” diye konuştu.

DİSK’in Olağanüstü Genel Kurulu, liste tartışmasına girmeden içinde bulunduğumuz süreci de dikkate alarak yeni bir mücadele anlayışını ve ona uygun bir örgütlenme modelini ortaya koyabilmelidir. Emeğe yönelik saldırılar karşısında birleşik bir mücadeleyi örgütleyecek bir yönetim kadrosunun oluşması gerekli gözüküyor. DİSK’te sendikalardaki delege sayısından öte bu mücadeleci misyonu yüklenebilecek direngen kadroların yönetimde yer almasına olanak sağlanmalıdır.

Geçtiğimiz günlerde PTT emekçilerinin farklı konfederasyonlara bağlı olmasına rağmen ortak bir mücadele vermesi, özelleştirmeyle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesine ve bir alt komisyona gönderilmesine neden olmuştur. Demiryolcular da, ortak bir mücadelenin içerisindedir.

DİSK’in bu anlayışla tüm emek kesimi için birleşik bir mücadelenin örgütlenmesine katkı sağlayacak, aynı zamanda alternatif sunan geleceğe dönük bir programla sendikal ve siyasal yaşamı etkileyecek bir kadroyu oluşturması, umutları da arttıracaktır…

Yurt

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: DİSK / DİSK Olağanüstü Kongre /