3- Ara+ğlarda direni+ş k¦-r¦-c¦-lar aran¦-yor

Sol Defter - 5 Nisan 2013 -

3- Ara+ğlarda direni+ş k¦-r¦-c¦-lar aran¦-yor